Byggentreprenader - 534918-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Göteborg: Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder

2021/S 206-534918

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Framtiden Byggutveckling AB
Nationellt registreringsnummer: 556731-5170
Postadress: Box 111
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40121
Land: Sverige
Kontaktperson: Pär Nyström
E-post: par.nystrom@colligio.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.framtiden.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afobnappxr&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afobnappxr&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Projekt Selma 2, Kvarter 4 - Nybyggnad av bostäder och lokaler, torg och förskola

Referensnummer: FBU 2020-0195 (2)
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45211100 Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar kvarter 4 som består av 62 lägenheter och 2 lokaler samt ett torg (allmän platsmark). En 6-avdelningars förskola ingår i denna upphandling i form av en option.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45210000 Byggnadsanläggning
45213142 Anläggning av plats för torghandel
45214100 Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar kvarter 4 som består av 62 lägenheter och 2 lokaler samt ett torg (allmän platsmark). En 6-avdelningars förskola ingår i denna upphandling i form av en option.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 30
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/12/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/03/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/12/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/10/2021