Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 534978-2021

Submission deadline has been amended by:  594157-2021
TITitelBelgië-Gent: Aanleggen van fietspad
NDPublicatienummer aankondiging534978-2021
PDPublicatiedatum22/10/2021
OJNummer PB S206
TWPlaats van de koperGENT
AUOfficiële naam van de koperMobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen (0316.380.841_17466)
OLOriginele taalNL
CYLand van de koperBE
AAType koper8 - Andere
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden18/10/2021
DTUiterste indieningsdatum29/11/2021
NCType contract1 - Werken
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria1 - Laagste prijs
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)45100000 - Bouwrijp maken van terreinen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233200 - Diverse oppervlaktewerkzaamheden
45112200 - Afgraven van grond
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
77340000 - Snoeien van bomen en heggen
77211400 - Vellen van bomen
44130000 - Hoofdleidingen voor riolering
45112500 - Grondverzet
45233128 - Bouwen van rotonde
45233129 - Bouwen van kruispunt
45233229 - Onderhoud van bermen
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek
45316213 - Installeren van wegbebakening
45112450 - Archeologisch opgravingswerk
45233120 - Wegenbouwwerken
45233142 - Herstellen van wegen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)BE23
IAInternetadres (URL)https://wegenenverkeer.be
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU