Works - 534980-2021

22/10/2021    S206

Netherlands-The Hague: Surface work for streets

2021/S 206-534980

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Den Haag
National registration number: 221909103
Postal address: Spui 70
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 BT
Country: Netherlands
Contact person: Sjoerd van den Aarssen
E-mail: aanbesteden@denhaag.nl
Telephone: +31 613716354
Internet address(es):
Main address: http://www.denhaag.nl
Address of the buyer profile: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6966b7eebeb2d6b64ff19d5f0493e707
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6966b7eebeb2d6b64ff19d5f0493e707
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Klein onderhoud elementenverharding - Onderhoud elementen tot 200m2

Reference number: 210137
II.1.2)Main CPV code
45233252 Surface work for streets
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

De gemeente Den Haag streeft ernaar de ‘Openbare ruimte Duurzaam beter’ te maken. Daarvoor vindt in opdracht van de gemeente continu onderhoud aan het Haagse wegennet plaats, waaronder aan elementenverhardingen.

Deze aanbesteding betreft het Klein onderhoud aan elementenverhardingen vanaf 10 m2 tot 200 m2 aaneengesloten per locatie. De Opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:

- het opbreken van verharding incl. opsluitingen;

- het aanbrengen van elementenverharding incl. opsluitingen, met hergebruik van de vrijgekomen materialen en/of nieuw materiaal;

- het uitvoeren van grondwerk;

- het opnieuw plaatsen of verplaatsen van kolken met aansluiting;

- het treffen van verkeersmaatregelen;

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 620 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel A: Centrum en Scheveningen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233252 Surface work for streets
45233253 Surface work for footpaths
45233222 Paving and asphalting works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Den Haag

II.2.4)Description of the procurement:

De geraamde opdrachtwaarde voor dit perceel bedraagt € 525.000,- per jaar en € 2.100.000,- over de maximale looptijd. De maximale opdrachtwaarde over de (maximale) looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt € 2.415.000,-.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opdrachtgever wenst een RAW-Raamovereenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer per perceel voor een initiële termijn van twee (2) jaar, met aan Opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. Binnen de RAW-Raamovereenkomst(en) worden Nadere opdrachten verstrekt.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengingsoptie(s)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Opdrachtgever wenst een RAW-Raamovereenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer per perceel voor een initiële termijn van twee (2) jaar, met aan Opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. Binnen de RAW-Raamovereenkomst(en) worden Nadere opdrachten verstrekt.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel B: Escamp, Loosduinen en Segbroek

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233252 Surface work for streets
45233253 Surface work for footpaths
45233222 Paving and asphalting works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Den Haag

II.2.4)Description of the procurement:

De geraamde opdrachtwaarde voor dit perceel bedraagt € 770.000,- per jaar en € 3.080.000,- over de maximale looptijd. De maximale opdrachtwaarde over de (maximale) looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt € 3.542.000,-.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 080 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opdrachtgever wenst een RAW-Raamovereenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer per perceel voor een initiële termijn van twee (2) jaar, met aan Opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. Binnen de RAW-Raamovereenkomst(en) worden Nadere opdrachten verstrekt.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengingsoptie(s)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Opdrachtgever wenst een RAW-Raamovereenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer per perceel voor een initiële termijn van twee (2) jaar, met aan Opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. Binnen de RAW-Raamovereenkomst(en) worden Nadere opdrachten verstrekt.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel C: Leidschenveen-Ypenburg, Haagse Hout en Laak

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233252 Surface work for streets
45233253 Surface work for footpaths
45233222 Paving and asphalting works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Den Haag

II.2.4)Description of the procurement:

De geraamde opdrachtwaarde voor dit perceel bedraagt € 610.000,- per jaar en € 2.440.000,- over de maximale looptijd. De maximale opdrachtwaarde over de (maximale) looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt € 2.806.000,-.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 440 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Opdrachtgever wenst een RAW-Raamovereenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer per perceel voor een initiële termijn van twee (2) jaar, met aan Opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. Binnen de RAW-Raamovereenkomst(en) worden Nadere opdrachten verstrekt.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengingsoptie(s)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Opdrachtgever wenst een RAW-Raamovereenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer per perceel voor een initiële termijn van twee (2) jaar, met aan Opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. Binnen de RAW-Raamovereenkomst(en) worden Nadere opdrachten verstrekt.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Facultatieve uitsluitingsgronden

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische- en beroepsbekwaamheid

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Opdrachtgever wenst een RAW-Raamovereenkomst aan te gaan met één Opdrachtnemer per perceel voor een initiële termijn van twee (2) jaar, met aan Opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. Binnen de RAW-Raamovereenkomst(en) worden Nadere opdrachten verstrekt.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 18 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/11/2021
Local time: 13:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60,
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 703813131
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

20 kalenderdagen cf. artikel 2.37 ARW 2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021