Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 534987-2021

Submission deadline has been amended by:  589058-2021
22/10/2021    S206

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 206-534987

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lugosi Szilveszter
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301739985
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001181212021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001181212021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BMSZC Petrik Lajos Technikum - tanműhely létesítés

Hivatkozási szám: EKR001181212021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Rövid meghatározás: Fővállalkozói kivitelezési szerződés keretében a „Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Technikum 1146 Budapest, Thököly út 48-54. szám alatti épületben tanműhely létesítése” tárgyú beruházás megvalósítása, mely magában foglalja az iskolaépületben vegyipari ágazat duális képzésének elindításához szükséges feltételek megteremtését, a magyarországi gyógyszergyárak támogatásával ágazati képző központ (ÁKK) létrehozására alkalmas intézmény kialakítását, műszeres laboratórium fejlesztését, tornaterem külső és belső felújítását, új tanműhelyek építését a tornateremre történő emeletráépítéssel.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Thököly út 48-50. és 1146 Budapest, Thököly út 54., helyrajzi szám: 32742

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fővállalkozói kivitelezési szerződés keretében a „Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Technikum 1146 Budapest, Thököly út 48-54. szám alatti épületben tanműhely létesítése” tárgyú beruházás megvalósítása, mely magában foglalja az iskolaépületben vegyipari ágazat duális képzésének elindításához szükséges feltételek megteremtését, a magyarországi gyógyszergyárak támogatásával ágazati képző központ (ÁKK) létrehozására alkalmas intézmény kialakítását, műszeres laboratórium fejlesztését, tornaterem külső és belső felújítását, új tanműhelyek építését a tornateremre történő emeletráépítéssel.

Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

A teljesítés helye:

1146 Budapest, Thököly út 48-50. és 1146 Budapest, Thököly út 54., helyrajzi szám: 32742

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Beruházással érintett összes nettó hasznos alapterület: 491,71 m2

Beruházással érintett épületek tulajdonságai:

A épület: alagsor + földszint + 2 emelet

B épület: földszint + 3 emelet

C épület, tornaterem: földszint + 2 emelet

Az beruházás során megvalósítandó főbb mennyiségi jellemzők:

1, Szigetelést védő esztrich készítése: 181,1 m2

2, Vasalt teherelosztó aljzatbeton készítése 6 cm vastagságban: 569 m2

3, Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 257,5 m2

4, Egy héjú tetőfedés készítése profilos fémlemez elemekből: 390,8 m2

5, Homlokzati szendvicspanel készítése: 89,3 m2

6, Sima oldalfalvakolat készítése: 282,5 m2

7, Gipszkarton válaszfal készítése: 358,3 m2

8, Labor válaszfal készítése 2 x 3 rtg. borítással: 114,5 m2

9, Látszóbordás függesztett álmennyezet készítése: 310 m2

10, Terméskő lábazat burkolat bontása: 87,2 m2

11, Padlóburkolatok bontása aljzatbetonnal: 155,3 m2

12, Tornatermi parketta bontása szigeteléssel és aljzatbetonnal együtt: 181,1 m2

13, Új padlóburkolat felületelőkészítése: 240 m2

14, Padlóburkolat készítése beltérben: 346,5 m2

15, Homlokzatburkolat készítése Equitone táblákból: 1 121 m2

16, Strukturált függönyfal elhelyezése: 35 db

17, Tornatermi lapostető bontása födémig: 184,5 m2

18, Lapostető hő- és hangszigetelése: 435,3 m2

19, Födém és padló hőszigetelése: 569 m2

20, Homlokzati hőszigetelés elhelyezése átszellőztetett rendszerben: 1 121 m2

21, Gerenda, koszorúk zsaluzása: 130 m2

22, Épület acélváz szerelése: 40 t

23, Kibetonozott trapézlemez készítése és fedése: 360 m2

24, Új gépházas személyfelvonó kiépítése 13,65 m emelőmagasságig: 1 db

25, 318 kW teljesítményű VIESSMANN kondenzációs gázkazán telepítése: 4 db

26, Gyepesítés talaj előkészítésével: 1 126 m2

27, Humuszos termőföld beszerzése, szállítása és behordása: 185 m3

28, Beton, kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása: 156 m3

29, Sportpálya burkolat építése előkészítéssel együtt: 1 362 m2

30, B épület Equitone homlokzat burkolat készítése: 685,7 m2

31, B épület homlokzat festése vakolatjavítással: 594,8 m2

32, Diszperziós festés: 321,4 m2

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 36 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 36 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 36 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.1. Építéstechnológiai terv alszempontja / Súlyszám: 14
Minőségi kritérium - Név: 3.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 14
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban, I. munkaterület-szakasz átadását követő naptól kezdődően a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napjával záródóan értendő.

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2. A 2.1-2.3.) értékelési szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

3. Az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint 36 hónapban határozza meg a 2.1-2.3 értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

4. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok esetében az Ár értékelési szempont (súlyszám: 60) az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalékkeret nélkül) - súlyszám: 60

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

Sz1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési felújítási és/vagy átépítési és/vagy építési munkák) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kr. 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az Ajánlattevőtől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 1 900 000 000,- HUF összeget

P2) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (magasépítési felújítási és/vagy átépítési és/vagy építési munkák) származó, általános forgalmi adó nélkül számított nettó 1 400 000 000,- HUF árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AK Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek az alábbiakat kell benyújtania:

M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződésére/szerződéseire (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy Ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az Ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kell benyújtani:

- ajánlattevő neve,

- a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

- a teljesítés helye,

- a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

- a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

- 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. (KD) tartalmazza.

M2) Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania elektronikus űrlap formájában nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben egy adott szakember az alkalmassági követelmény és valamelyik értékelési szempont tekintetében is megjelölésre kerül, abban az esetben a szakember szakmai önéletrajzában elkülönítetten kell megjelölni az alkalmassági követelmény szempontjából figyelembe veendő és az értékelési részszempont tekintetében megajánlott szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat (abban az esetben is, ha az adott szakember az ajánlattétel időpontjában szerepel az illetékes kamarai névjegyzékben).

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak szerinti kivitelezési referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik,

min. 3 db, összesen min. nettó 360 m2 alapterületű oktatási intézményben végzett építési/felújítási munka, amelyeket min. 3 szinten végzett a kivitelező.

Több referencia bemutatása esetén a fentiek szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 3 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

Oktatási intézményen az Ajánlatkérő az alsó-, közép és felsőfokú oktatási intézményeket és a hozzájuk tartozó létesítményeket pl. kollégiumok érti.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő projektvezető, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel ill. képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel ill. képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel ill. képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha Ajánlattevő 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.

Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek (a tartalékkeret nélkül számított nettó váll.i díj %-a): teljesítési biztosíték (5 %-a), jólteljesítési biztosíték (3 %-a), késedelmi kötbér (0,5%/nap, max: 20%), meghiúsulási kötbér (20%), szerződésszegési kötbér (Szerződésszegésenként 200 000, - Ft, amely folyamatos, illetve ismétlődő szerződésszegés esetén naponta, illetve alkalmanként fizetendő, max. 20 000 000, -Ft).

Jótállás: 24 hónap.

Számlázás:

-Első F. Mérföldkő: A teljes Beruházás a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 15%-os készültségi fokának megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 15%-a;

-Második F. Mérföldkő: A teljes Beruházás a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 30%-os készültségi fokának megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 15%-a;

-Harmadik F. Mérföldkő: A teljes Beruházás a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 45%-os készültségi fokának megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 15%-a, az igényelt Előleg 20%-ával csökkentve;

-Negyedik F. Mérföldkő: A teljes Beruházás a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 60%-os készültségi fokának megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 15%-a, az igényelt Előleg 20%-ával csökkentve;

-Ötödik F. Mérföldkő: A teljes Beruházás a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 75%-os készültségi fokának megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 15%-a, az igényelt Előleg 20%-ával csökkentve;

-Hatodik F.Mérföldkő: A teljes Beruházás a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 90%-os készültségi fokának megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 15%-a, az igényelt Előleg 20%-ával csökkentve;

-Hetedik F. Mérföldkő: A Beruházás I. szakaszának vonatkozásában a Szerződés II.5.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 5%-a; és a Tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke az igényelt Előleg fennmaradó összegével csökkentve;

-Nyolcadik F. Mérföldkő: A Beruházás II. szakaszának vonatkozásában a Szerződés II.5.4. pontjában foglaltak megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj 5%-a.

Az Előleg összege teljes egészében 3.,4.,5.,6., és 7. részszámlákban arányosan kerül elszámolásra, vagyis 3.,4.,5.,6., és 7. részszámla összegéből egyenlő arányban levonásra kerül.

Nyertes Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett bármely alvállalkozónak rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatályba lépését követően legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontra legalább 250 000 000,- HUF/káresemény és legalább 500 000 000,- HUF/év limitű, CAR-rendszerű vagy más, összkockázati építési- szerelési- vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. További részletek: szerződéstervezet.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1), (3),(5)-(6);

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32. §, 32/A. §,

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt. 71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2021. október 26. 10.00 óra. Találkozás helye: 1146 Budapest, Thököly út 48 bejárat előtt. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,

- Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberekre vonatkozó űrlapot (ajánlattevői nyilatkozat)

- Ajánlattevő Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot,

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Ajánlattevő tekintetében az ajánlathozhoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),

- üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), Ajánlattevő a Kbt.44.§(1)bek szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel kapcsolatban AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra,

- Egységes európai közbeszerzési dokumentumot

- Kbt. 69. § szerinti Ajánlatkérő külön felhívására az Ajánlattevőnek csatolnia kell:

- a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,

- a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot (adott esetben).

4) P1)-P2) és M1)-M2) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, a 2.1.-.2.3. részszempont esetében egyenes arányosítás módszerével, a 3. részszempont esetében pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2.1.-.2.3. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel csatolni kell az érintett alkalmassági követelményhez (M2)1-M2)3) kapcsolódó igazolást (végzettséget/képzettséget igazoló okiratokat, , amennyiben a szakemberek az ajánlattételkor nem rendelkeznek kamarai nyilvántartási számmal). Továbbá az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő a ”szakember” értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell az M2)1-M2)3 alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot is. A 2.1.-.2.3. értékelési részszempontokra csak 1 (egy) szakembert lehet jelölni, aki ugyanaz a szakember, akit az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni. A nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

6) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss László (lajstromszám: 00172)

9) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.

10) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

11) Kiegészítő tájékoztatás kérések során Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

12) Az M2)1-M2)3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

13) AK a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

14) Ajánlattevőnek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls form is). Ajánlatkérő aKbt.71.§(8)bek b) szerint jár el. Szakmai ajánlat részét képezi: árazott költségvetés és az építésszervezési terv, szakemberekről szóló nyilatkozat.

15) AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

16) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A beruházással egy darab épület valósítandó meg, mely mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

17) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 25 000 000,- HUF, azaz Huszonötmillió forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot Ajánlatkérő nem fizet. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos további rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

18) AK számlákat a Kbt. 27/A § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

19) ATnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie.

20) További információkat a KD tartalmaz.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2021