Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 534996-2021

Submission deadline has been amended by:  570389-2021
22/10/2021    S206

Belgium-Hasselt: Footbridge construction work

2021/S 206-534996

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: De Vlaamse Waterweg nv
National registration number: 0216.173.309_16711
Postal address: Havenstraat 44
Town: Hasselt
NUTS code: BE224 Arr. Hasselt
Postal code: 3500
Country: Belgium
Contact person: Jonas Vermander
E-mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Telephone: +9 2921211
Internet address(es):
Main address: www.vlaamsewaterweg.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426427
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426427
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: waterbouwkundige werken en diensten

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Seine Schelde. Doortocht Menen. Bouw van een fiets- en voetgangersbrug.

Reference number: De Vlaamse Waterweg-ARW-20-012-F02_0
II.1.2)Main CPV code
45221113 Footbridge construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

De werken omvatten (niet limitatief en niet noodzakelijk in deze volgorde):

- Het inrichten van de bouwplaats;

- Rooien bomen, verwijderen groen, … ;

- Uitbreken en verwijderen van de buitenverharding;

- Verwijderen, snoeien, verplaatsen van groen (bomen, heesters, struiken;

- Slopen/verwijderen diverse elementen;

- Grondwerken;

- Funderingswerken;

- Plaatsen van verlichting aan de brug;

- Constructie en montage van een stalen brug;

- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode;

- Opmaken van een as-built dossier;

- Het goed huisvaderschap tijdens de werkzaamheden;

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45240000 Construction work for water projects
44212410 Sheet piling
45221115 Construction work for steel bridges
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE254 Arr. Kortrijk
Main site or place of performance:

Menen

II.2.4)Description of the procurement:

zie bestek

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 500
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

EU-programma 'CEF-transport'

II.2.14)Additional information

Uitvoeringstermijn:

Het vaste gedeelte 1 heeft een uitvoeringstermijn van 500 werkdagen.

Het vaste gedeelte 2 heeft een uitvoeringstermijn van 500 werkdagen.

Het voorwaardelijk gedeelte 1 heeft een uitvoeringstermijn van 500 werkdagen.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: B, E

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 09:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier

(e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/

e-invoicing.

- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

- De samenvattende meetstaat wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende meetstaat.

AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE

INVULVELDEN.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn

en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de samenvattende meetstaat van Excel naar pdf is beschikbaar op

http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Town: Brussel
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021