Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 53507-2017

11/02/2017    S30

Magyarország-Budapest: Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

2017/S 030-053507

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 253-465553)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvári Közlekedési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK16923
Postai cím: Áchim András u. 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király István
E-mail: titkarsag@kkzrt.hu
Telefon: +36 82411850
Fax: +36 82411850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposbusz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/02/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 253-465553

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
A következő helyett:

A szerződés meghosszabbítható: nem

Helyesen:

A szerződés meghosszabbítható: igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés kezdő dátumának időpontja a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1-P.3.:
A következő helyett:

P.1 – P.3.A Kbt. 67.§(1) bek-ben, valamint a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.1.§(1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő (a továbbiakban: AT) ajánlatában köteles az alk.-i köv.-eknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) a formanyomtatvány IV. részében előírja részletes információk megadását. A Kbt.69.§(4)-(7)alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolni az alk.-i köv.-eknek való megfelelést.

Helyesen:

P.1 – P.3.A Kbt. 67.§(1) bek-ben, valamint a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§(1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő (a továbbiakban: AT) ajánlatában köteles az alk.-i köv.-eknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) a formanyomtatvány IV. részében előírja részletes információk megadását. A Kbt.69.§(4)-(7)alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolni az alk.-i köv.-eknek való megfelelést.

Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1., P.2. és P.3. pont:
A következő helyett:

P.1. A Kbt.65.§(1)bek-neka)pontja és a Kr.19.§(1)bekc) pontja alapján az AT köteles csatolni, a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgya (magas és/vagy mély építési projekt kivitelezése) szerinti – áfa nélkül számított-árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.2. A Kbt.65.§(1) bek.-nek a)pontja és a -Kr.19.§(1) bek. b) pontja alapján az AT csatolja a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje a számviteli tvnek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kieg. melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó min.-követelmények tekintetében. Ha AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. AKr.19.§(2)bek. szerint, ha az AT a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az AT működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az AK által a felhívásban meghatározott értéket.

P.3. A Kbt.65.§(1)bek-neka)pontja és Kr.19.§(1)bek-nek a) pontja alapján az AT a felhívás feladását megelőző 2 évben aktív v.mennyi bankszámlájáról szóló, (ideértve a felhívás feladásának napját megelőzően megszüntetett bankszámlákat), a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napján aktív bankszámlák tekintetében a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak:-bankszámla száma, -mióta vezeti a pénzforgalmi számla, -volt-e a bankszámlán a felhívás feladását megelőző 2 évben 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás), AK-k kötelesek benyújtani a felhívásfeladását megelőző 2 évben létezett, de későbbiekben megszüntetett v.mennyi pénzforgalmi számlákra tekintetében a pénzügyi intézménytől származó igazolást, továbbá kötelesek a ezen időszakban egyaránt a cégkivonatban szereplő és nem szereplő aktív pénzforgalmi számlákra vonatkozó nyilatkozatot benyújtani, tekintettel arra, hogy AK a felhívás feladását megelőzően megszüntetett pénzforgalmi számlák esetében is ellenőrizni fogja az alk.-i köv. meglétét. A P1ésP2 pontokkal kapcsolatban AK felhívja a figyelmet a Kr.19.§(3) bek-ben foglaltakra. A P.1. alk.-i köv. tekintetében az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy a közös AT-k árbevétele összeadódik. A P.2. és P.3. pont esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös AT-k legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott köv.-nek.

Helyesen:

P.1.A Kbt.65.§(1)bek-nek a)pontja és a Kr.19.§(1)bek c) pontja alapján az AT köteles csatolni, a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgya (magas és/vagy mély építési projekt kivitelezése) szerinti – áfa nélkül számított-árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.2. A Kbt.65.§(1) bek-nek a)pontja és a -Kr.19.§(1)bekb) pontja alapján az AT csatolja a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje a számviteli tv-nek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kieg. melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó min.-követelmények tekintetében.Ha AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.AKr.19.§(2)bek szerint, ha az AT a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az AT működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az AK által a felhívásban meghatározott értéket.

P.3.AKbt.65.§(1)bek-neka)pontjaésKr.19.§(1)bek-nek a) pontja alapján az AT a felhívás feladását megelőző 24 hónapban aktív valamennyi bankszámlájáról szóló, (ideértve a felhívás feladásának napját megelőzően megszüntetett bankszámlákat), a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napján aktív bankszámlák tekintetében a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak:-bankszámla száma, -mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, -volt-e a bankszámlán a felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás),AT-k kötelesek benyújtani a felhívás feladását megelőző 24 hónapban létezett, de későbbiekben megszüntetett valamennyi pénzforgalmi számlák tekintetében a pénzügyi intézménytől származó igazolást, továbbá kötelesek ezen időszakban egyaránt a cégkivonatban szereplő és nem szereplő aktív pénzforgalmi számlákra vonatkozó nyilatkozatot benyújtani, tekintettel arra, hogy AK a felhívás feladását megelőzően megszüntetett pénzforgalmi számlák esetében is ellenőrizni fogja az alk.-i köv. meglétét.A P.1.ésP.2. pontokkal kapcsolatban AK felhívja a figyelmet a Kr.19.§(3) bek-ben foglaltakra.A P.1. alk.-i köv. tekintetében az együttes megfelelés akként értelmezendő, hogy a közös AT-k árbevétele összeadódik.A P.2. és P.3. pont esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös AT-k legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek.

Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.2. és P.3. pont:
A következő helyett:

(...)

P.2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben a saját, vagy jogelődje szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye egynél (1) több üzleti évben negatív volt;

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a P.2. pont vonatkozásában alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magas és/vagy mély építési projekt kivitelezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el a nettó 4 000 000 000 HUF-ot [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]. „Beszámolóval lezárt üzleti év alatt” alatt ajánlatkérő a beszámoló elfogadásának napját érti.

P.3. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik bankszámláján a felhívás feladásának napját megelőző kettő évben 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás) fordult elő.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.

Helyesen:

(...)

P.2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben a saját, vagy jogelődje szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye egynél több üzleti évben negatív volt;

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a P.2. pont vonatkozásában alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magas és/vagy mély építési projekt kivitelezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el a nettó 5 000 000 000 HUF-ot [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]. „Beszámolóval lezárt üzleti év alatt” alatt ajánlatkérő a beszámoló elfogadásának napját érti.

P.3. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik bankszámláján a felhívás feladásának napját megelőző kettő évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás) fordult elő.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseire.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. pont:
A következő helyett:

M.1. A Kbt. 65. § (1) bek.-nek b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.

Az ismertetőben meg kell adni legalább (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii) az ellenszolgáltatás összegét, (iv) a teljesítés idejét és (v) helyét, továbbá (vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 22. § (3) bek.-e alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

Helyesen:

M.1. A Kbt. 65. § (1) bek.-nek b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.

Az ismertetőben meg kell adni legalább (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii) az ellenszolgáltatás összegét, (iv) a teljesítés idejét és (v) helyét, továbbá (vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 22. § (3) bek-e alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 22. § (5) bek.-re.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) nem rendelkezik az alábbi, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal:

M.1.1. legalább 350 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú 2x2 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú referenciával;

M.1.2. legalább 650 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú 2x1 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú, referenciával;

M.1.3. legalább 1 db közút építése tárgyú referenciával, mely tartalmazott felüljáró építést is, amely felüljáró szabadnyílása legalább 20 m volt;

M.1.4. legalább 1 db 2x2 sávos közút építése tárgyú referenciával, mely tartalmaz 1 db 2x2 sávos közút és 1 db legalább 2x1 sávos közút vagy kiszolgálóút szintbeni csomópontjának építését vagy átépítését;

M.1.5 legalább 1 db közút építése tárgyú referenciával, amely tartalmazza legalább 2 db körforgalom építését és vagy átépítését;

M.1.6. legalább 1 db vasútépítési referenciával, mely tartalmaz utasperon építést, valamint felsővezeték átépítést és/vagy felsővezeték szabályozást;

M.1.7. legalább 1 db referenciával, mely tartalmazza térlefedés kivitelezését, melynek felülete legalább 1 200 m².

A referenciakövetelmények több szerződés útján is teljesíthetőek.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban a jelen pontban: KR.) szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap, országos vagy helyi közút építése vagy felújítása területén szerzett projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap, országos vagy helyi közút építése vagy felújítása területén szerzett építésvezetői vagy főépítésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap híd-építés és/vagy -szerelés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik

M.2.4. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap magasépítési kivitelezés területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.5 1 fő, KR. szerinti É vezető tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap magasépítési tervezői gyakorlattal rendelkezik;

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz az átfedés nem megengedett.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)].

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7) bekezdésére, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Helyesen:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) nem rendelkezik az alábbi, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal:

M.1.1. legalább 350 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú 2x2 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú referenciával;

M.1.2. legalább 650 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú 2x1 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú, referenciával;

M.1.3. legalább 1 db közút építése tárgyú referenciával, mely tartalmazott felüljáró építést is, amely felüljáró szabadnyílása legalább 20 m volt;

M.1.4. legalább 1 db 2x2 sávos közút építése tárgyú referenciával, mely tartalmazza 1 db 2x2 sávos közút és legalább 2x1 sávos közút szintbeni csomópontjának építését vagy átépítését;

M.1.5 legalább 1 db közút építése tárgyú referenciával, amely tartalmazza legalább 2 db körforgalom építését és vagy átépítését;

M.1.6. legalább 1 db vasútépítési referenciával, mely tartalmaz utasperon építést, valamint felsővezeték átépítést és/vagy felsővezeték szabályozást;

M.1.7. legalább 1 db referenciával, mely tartalmazza térlefedés kivitelezését, melynek felülete legalább 1 200 m².

A referenciakövetelmények több szerződés útján is teljesíthetőek.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban a jelen pontban: KR.) szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap, országos vagy helyi közút építése vagy felújítása területén szerzett projektvezetői gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap, országos vagy helyi közút építése vagy felújítása területén szerzett építésvezetői vagy főépítésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap híd-építés és/vagy -szerelés területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.4. 1 fő, aki a KR. szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap magasépítési kivitelezés területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.5 1 fő, KR. szerinti É vezető tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 36 hónap magasépítési tervezői gyakorlattal rendelkezik.

1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető, azaz az átfedés nem megengedett.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)].

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseire, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:

Az ajánlattétel a szerződés számlázás és kifizetés devizaneme HUF Igényelhető előleg a szerződés elszámolható összege 50 %-a, az előleg visszafizetési biztosítékra a Kbt és a 272/2014. (XI.5.) Kr rendelkezései az irányadóak. A teljesítés elismerésére a Kbt. 135. (1)-(2) bekezdései, az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135.§ (3)-(5) bekezdései, valamint a 322/2015. (X.30.) Kr. 30-32.§-i az irányadóak.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi-, meghiúsulási kötbér; teljesítési és jólteljesítési biztosíték; jótállás amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Késedelmi kötb., meghiúsulási kötb. alapja: nettó Vállalkozói Díj. kés. kötb. mértéke:0,1 %/naptári nap; meghiúsulási kötb. mértéke: 10 %.

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— Ptk. 6:130.§(1)(2) bek. ;Kbt.; 322/2015. (X. 30.) Kr; 2007. évi CXXVII. tv; 2003. évi XCII. tv (különösen a 36/A §);2000. évi C. tv; 266/2013. (VII. 11.) Kr; 272/2014. (XI.5.) Kr.

Helyesen:

Az ajánlattétel a szerződés számlázás és kifizetés devizaneme HUF Igényelhető előleg a szerződés elszámolható összege 50 %-a, az előleg visszafizetési biztosítékra a Kbt és a 272/2014. (XI.5.) Kr rendelkezései az irányadóak. A teljesítés elismerésére a Kbt 135. (1)-(2) bekezdései, az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135.§ (3)-(5) bekezdései, valamint a 322/2015. (X.30.) Kr. 30-32/A. §-i az irányadóak.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér; teljesítési és jólteljesítési biztosíték; jótállás amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A kötbérek mértéke a Szerződéses feltételekben kerülnek meghatározásra.

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— Ptk.; Kbt.; 322/2015. (X. 30.) Kr; 2007. évi CXXVII. tv; 2003. évi XCII. tv (különösen a 36/A §); 2000. évi C. tv; 266/2013. (VII. 11.) Kr; 272/2014. (XI.5.) Kr.

Szakasz száma: IV.1.8
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk:
A következő helyett:

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

Helyesen:

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 15/02/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 01/03/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Dátum: 16/04/2017
Helyesen:
Dátum: 30/04/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 15/02/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 01/03/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk: Ajánlati biztosíték:
A következő helyett:

Ajánlati biztosíték:

Az AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 10M HUF, formája a Kbt.54.§(2) szerint kerül meghatározásra. Az ajánlati biztosítékra von. részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Nyertes AT a Kr.26.§-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A tervezési feladatok esetében min. 50 000 000 HUF/kár, valamint 100 000 000 HUF/év összegű, az építészeti kivitelezési feladatok esetében min. 200 000 000 HUF/kár, valamint 500 000 000 HUF/év összegű felelősségbiztosítási szerződés megléte szükséges. A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt gazdasági szereplő a Kbt.39.§(1) bek-ben foglalt előírásra való tekintettel a teljeskörűen, korlátlanul és térítésmentesen átveheti (elérheti).

AK a közbeszerzési dokumentumot teljes terjedelemben, elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.

AK fenntartja a jogot, hogy a közbesz. eljárás nyertesével a Kbt.98.§(3)bek. szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le, melynek tárgya a jelen beszerzésben megépített kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik rendeltetésszerű működéséhez szükséges kieg. építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új ép. beruházás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei. AK jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, mivel több kivitelező esetén nem lehetséges összeegyeztetni azok munkáját. A kivitelezésre szánt idő, az egyes munkaszakaszok munkafolyamatai szorosan egymásra épülnek, egy kivitelező által koordinált kivitelezés esetén bizonyos mértékben párhuzamosan is végezhető, részekre bontás hiánya esetén számos költség (pl. a felvonulási költségeket, bizonyos bontási munkák költségei) csak egyszer jelennek meg.

Helyesen:

Ajánlati biztosíték:

Az AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 10 000 000 HUF, formája a Kbt.54.§(2) szerint kerül meghatározásra. A befizetés az AK bankjánál 10300002-20609931-49020322 sz.számra teljesíthető, melynek igazolása az ajánlatban csatolandó. Az ajánlati biztosítékra von. részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nyertes AT a Kr.26.§-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A tervezési feladatok esetében min. 50 000 000 HUF/kár, valamint 100 000 000 HUF/év összegű, az építészeti kivitelezési feladatok esetében min. 200 000 000 HUF/kár, valamint 500 000 000 HUF/év összegű felelősségbiztosítási szerződés megléte szükséges.

A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt gazdasági szereplő a Kbt.39.§(1) bek-ben foglalt előírásra való tekintettel a teljeskörűen, korlátlanul és térítésmentesen átveheti (elérheti).

AK a közbeszerzési dokumentumot teljes terjedelemben, elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.

A jelen eljárás a Kbt. 53.§ (5) alapján feltételes közbeszerzés. Az AK a Kbt. 135. § (12) bekezdésének megfelelően eljárva, az alábbiakban határozza meg azon feltétel(eke)t amelyt(ek)ől a közbeszerzés eredményességét függővé teszi:

— AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés finanszírozása egészben az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 program keretében elnyert támogatásból biztosított, amelynek érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. AK tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

AK továbbá tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a támogatási igény elfogadása a jelen közbeszerzési eljárásban megkötésre kerülő szerződés hatályba lépésének feltétele.

— AK tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy amennyiben az eljárást ellenőrző szerv (pl. irányító hatóság, közreműködő szervezet, központi koordinációs szerv) a jelen közbeszerzési eljárás lezárultát követően nem adja ki a szabályossági tanúsítványt és így a beszerzés költsége nem lesz elszámolható. Ezért AK ezen körülményt a jelen közbeszerzési eljárásban megkötésre kerülő szerződés tekintetében szerződéskötési feltételeként határozza meg.

AK jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, mivel több kivitelező esetén nem lehetséges összeegyeztetni azok munkáját. A kivitelezésre szánt idő, az egyes munkaszakaszok munkafolyamatai szorosan egymásra épülnek, egy kivitelező által koordinált kivitelezés esetén bizonyos mértékben párhuzamosan is végezhető, részekre bontás hiánya esetén számos költség (pl. a felvonulási költségeket, bizonyos bontási munkák költségei) csak egyszer jelennek meg.

VII.2)További információk:

Módosításra kerülő közbeszerzési dokumentumok:

— AD_V_kotet_SZF_Kaposvár_IMCS_Kivitelezés_20161209,

— AD_VI_kotet_Muszaki leiras_Kaposvar_IMCS_kivitelezes_20161220 – Mellékletek,

— ADI – Uniós – ICS – Kivitelezés – 20170102.