Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 535080-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Spånga: Anläggningsarbete

2021/S 206-535080

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Box 4066
Ort: Spånga
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 163 04
Land: Sverige
Kontaktperson: Bengt Thegenholm
E-post: bengt.thegenholm@stockholm.se
Telefon: +46 50803318
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/stadsdelsforvaltningar/spanga-tensta/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Bromma stadsdelsförvaltning
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Box 15017
Ort: Bromma
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 167 15
Land: Sverige
Kontaktperson: Tiina Kaski Kouvunen
E-post: tiina.kaski@stockholm.se
Telefon: +46 850806434
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/stadsdelsforvaltningar/bromma/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Box 3424
Ort: Hässelby
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 165 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Aida  Rizvic
E-post: aida.rizvic@stockholm.se
Telefon: +46 850805311
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/stadsdelsforvaltningar/hasselby-vallingby/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=46711
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=46711
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anläggningsarbeten Spånga-Tensta

Referensnummer: ST 2021/165
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Beställaren inbjuder till anbudsgivning i upphandling av ramavtal avseende mark- och anläggningsentreprenader i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta.

Mark- och anläggningsentreprenaderna avser om- och nybyggnation av parkanläggningar främst bestående av följande arbeten:

 Om- och nybyggnation av trappor, murar, staket/stängsel och dylikt

 Anläggning av planteringar, grönytor, lekparker (inklusive montering av utrustning) och dylikt

 Markarbeten som till exempel asfaltering av GC-vägar, bollplaner och dylikt

 Snickeriarbeten

 Smidesarbeten

 Dräneringsarbete.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 3
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 3
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Anläggningsarbeten Spånga-Tensta

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren inbjuder till anbudsgivning i upphandling av ramavtal avseende mark- och anläggningsentreprenader i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta.

Mark- och anläggningsentreprenaderna avser om- och nybyggnation av parkanläggningar främst bestående av följande arbeten:

 Om- och nybyggnation av trappor, murar, staket/stängsel och dylikt

 Anläggning av planteringar, grönytor, lekparker (inklusive montering av utrustning) och dylikt

 Markarbeten som till exempel asfaltering av GC-vägar, bollplaner och dylikt

 Snickeriarbeten

 Smidesarbeten

 Dräneringsarbete.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Anläggningsarbeten Spånga-Tensta

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren inbjuder till anbudsgivning i upphandling av ramavtal avseende mark- och anläggningsentreprenader i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta.

Mark- och anläggningsentreprenaderna avser om- och nybyggnation av parkanläggningar främst bestående av följande arbeten:

 Om- och nybyggnation av trappor, murar, staket/stängsel och dylikt

 Anläggning av planteringar, grönytor, lekparker (inklusive montering av utrustning) och dylikt

 Markarbeten som till exempel asfaltering av GC-vägar, bollplaner och dylikt

 Snickeriarbeten

 Smidesarbeten

 Dräneringsarbete.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Anläggningsarbeten Spånga-Tensta

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren inbjuder till anbudsgivning i upphandling av ramavtal avseende mark- och anläggningsentreprenader i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta.

Mark- och anläggningsentreprenaderna avser om- och nybyggnation av parkanläggningar främst bestående av följande arbeten:

 Om- och nybyggnation av trappor, murar, staket/stängsel och dylikt

 Anläggning av planteringar, grönytor, lekparker (inklusive montering av utrustning) och dylikt

 Markarbeten som till exempel asfaltering av GC-vägar, bollplaner och dylikt

 Snickeriarbeten

 Smidesarbeten

 Dräneringsarbete.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/10/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/10/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/07/2021
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021