Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Gradnje - 535089-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Novo mesto: Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom in socialnim varstvom, na krematorijih in javnih straniščih

2021/S 206-535089

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 5054621000
Poštni naslov: Šmihelska cesta 1
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Slak Turk
E-naslov: barbara.turk-slak@sb-nm.si
Telefon: +386 73916163
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sb-nm.si/
Internetni naslov profila kupca: https://www.sb-nm.si/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.sb-nm.si/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7615
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

GOI dela pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki in pohištvena oprema za prenovo oddelka za Kardiologijo v SBNM

Referenčna številka dokumenta: JN-7615
II.1.2)Glavna koda CPV
45215000 Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom in socialnim varstvom, na krematorijih in javnih straniščih
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

GOI dela pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki in pohištvena oprema za prenovo oddelka za Kardiologijo v SBNM

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45215000 Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom in socialnim varstvom, na krematorijih in javnih straniščih
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

nm

II.2.4)Opis javnega naročila:

GOI dela pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki in pohištvena oprema za prenovo oddelka za Kardiologijo v SBNM

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot v predmetni razpisni dokumentacji.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Kot v predmetni razpisni dokumentacji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/11/2021
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/11/2021
Lokalni čas: 12:01
Kraj:

elektronsko preko eJN

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

OGLED

Termin ogleda je: 27.10.2021 Zbor ob 11:00 uri pred vhodom v upravno stavbo SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.

Ogled lokacije ni obvezen, je pa zaželen, saj se tako lahko ponudniki seznanijo z vsemi okoliščinami in jih tako upoštevajo pri pripravi ponudbe oz. ponudbene cene. Ponudnik, ki se ogleda ne bo udeležil lahko kljub temu odda ponudbo, vendar mu naročnik (v primeru da mu bo kot najugodnejšemu ponudniku oddal naročilo) ne bo priznaval dodatnih stroškov iz naslova nepoznavanja okoliščin (ki bi ponudniku lahko bile oz. bi mu morale biti poznane, v kolikor bi ogled opravil). Naročnik, iz razloga nepoznavanja lokacije in okoliščin, kasneje - po sklenitvi pogodbe, izbranemu ponudniku ne bo priznaval dodatnih stroškov/ del.

Prosimo, da vsi, ki se bodo ogleda lokacije udeležili izpolnjujejo naslednje kriterije:

PCT - dokazilo o prebolenosti/cepljenju/testiranju (neg.rezultat na Covid -19!)

pridejo na sestanek zdravi in ustrezno zaščitevi (maska!)

skrbijo za medsebojno razdaljo in razkuževanje rok oz. upoštevajo priporočila NIJZ v zvezi z ravnanji glede zmanjševanja možnosti prenosa okužb SARS-Cov-2

prinesejo s seboj izpolnjeni triažni vprašalnik

Poleg zahtev in pogojev v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah ter in popisi del (xls datoteke vključno z rekapitulacijo) objavljenih na spletni strani naročnika je sestavni del dokumentacije o javnem naročilu tudi dokumentacija - priloge PZI, ki jo ponudnik prejme ločeno - dostop na owncloud link: https://oblak.sb-nm.si/owncloud/index.php/s/mpQu9dDqFQd7j2X/authenticate (geslo za dostop: 16_44_21_GOIkardio)

Ponudniki naj predračune - popise del shranijo skupaj z rekapitulacijo in pri tem NE posegajo v datoteke in jih ne preimenujejo, saj v nasprotnem delu ne bo pravilnega izračunavanja zneskov v xls dat. Rekapitulacija!!!!

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2021 09:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Poštni naslov: Šmihelska cesta 1
Kraj: Novo mesto
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/10/2021