Árubeszerzések - 535095-2019

12/11/2019    S218

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2019/S 218-535095

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosító szám: AK01373
Postai cím: Steindl Imre utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Góra-Bernáczki Szilvia bv. ezredes
E-mail: bvop-kozbeszerzes@bv.gov.hu
Telefon: +36 13018100
Fax: +36 13120409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvop.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bvop.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Többfunkciós autóbuszok beszerzése

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Többfunkciós autóbuszok beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest X. Maglódi út 139. szám alatti telephely

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Többfunkciós autóbuszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az autóbuszoknak – a megfelelő átalakító kittek használatával – meg kell felelniük:

— személyszállító autóbusz,

— törzsvezetési autóbusz,

— fogvatartott szállító

Funkciók ellátására.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 9
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 043-097967

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 30500/392-82/2018
Rész száma: 1
Elnevezés:

Többfunkciós autóbuszok beszerzése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
21/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HM Currus Gödöllői Harjárműtechnikai Zrt.
Postai cím: Isaszegi út 179.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ikarus Járműtechnikai Kft.
Postai cím: Vásárhelyi u. 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 723 015 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Megjegyzés a hirdetmény II.2.7) és a VII.1.5) pontjához: Teljesítési határidő egész napban: 270 nap.

Az 1. számú szerződésmódosítás időpontja: 17.6.2019.

A 2. számú szerződésmódosítás időpontja: 29.10.2019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/11/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest X. Maglódi út 139. szám alatti telephely

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Többfunkciós autóbuszok beszerzése adásvételi szerződés keretében az autóbuszoknak – a megfelelő átalakító kittek használatával – meg kell felelniük:

— személyszállító autóbusz,

— törzsvezetési autóbusz,

— fogvatartott szállító

Funkciók ellátására.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 9
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 723 015 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HM Currus Gödöllői Harjárműtechnikai Zrt.
Postai cím: Isaszegi út 179.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ikarus Járműtechnikai Kft.
Postai cím: Vásárhelyi u. 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az adásvételi szerződés 7. pontjának módosítása vált szükségessé a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán történt személyi változások okán.

A szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdés „A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.” alapján kerül módosításra.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az adásvételi szerződés 7. pontjának módosítása vált szükségessé a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán történt személyi változások okán.

A szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdés „A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.” alapján kerül módosításra.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 723 015 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 723 015 000.00 HUF