Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535241-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Vetlanda: Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor

2021/S 206-535241

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vetlanda kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0571
Postadress: Upphandlingsavdelningen
Ort: Vetlanda
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 57480
Land: Sverige
E-post: klara.carinder@vetlanda.se
Telefon: +46 383-97138
Internetadress(er):
Allmän adress: https://kommun.vetlanda.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Transport- och anläggningsmaskinstjänster mm.

Referensnummer: UH-2021-19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233000 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Vetlanda kommun inbjuder tillsammans med de kommunala bolagen Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler till upphandling av Transport- och anläggningsmaskintjänster. Upphandlingen omfattar det samlade behovet av transport- och anläggningsmaskintjänster såsom lastbil, liftdumper, lastväxlare, släpvagn, trailer, dumper, hjullastare, containrar och lastväxlarbehållare samt snöröjningsenheter till kommunen och bolagen.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 21 360 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Transport- och anläggningsmaskintjänster

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233000 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen är uppdelad i 14 delområden:

1. Transport- och anläggningsmaskintjänster

2. Containerhantering

3. Snöröjning åt Vetlanda kommmun

4. Snöröjning Witalabostäder AB

5. Snöröjning AB Vetlanda Industrilokaler

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Containerhantering

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233000 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen är uppdelad i 14 delområden:

1. Transport- och anläggningsmaskintjänster

2. Containerhantering

3. Snöröjning åt Vetlanda kommmun

4. Snöröjning Witalabostäder AB

5. Snöröjning AB Vetlanda Industrilokaler

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Snöröjning Vetlanda kommun, Tekniska kontoret.

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233000 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen är uppdelad i 14 delområden:

1. Transport- och anläggningsmaskintjänster

2. Containerhantering

3. Snöröjning åt Vetlanda kommmun

4. Snöröjning Witalabostäder AB

5. Snöröjning AB Vetlanda Industrilokaler

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Snöröjning Witalabostäder AB

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233000 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen är uppdelad i 14 delområden:

1. Transport- och anläggningsmaskintjänster

2. Containerhantering

3. Snöröjning åt Vetlanda kommmun

4. Snöröjning Witalabostäder AB

5. Snöröjning AB Vetlanda Industrilokaler

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Snöröjning AB Vetlanda Industrilokaler

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233000 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen är uppdelad i 14 delområden:

1. Transport- och anläggningsmaskintjänster

2. Containerhantering

3. Snöröjning åt Vetlanda kommmun

4. Snöröjning Witalabostäder AB

5. Snöröjning AB Vetlanda Industrilokaler

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 023-054344
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Transport- och anläggningsmaskintjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Norrvidinge Lastbilscentral AB
Nationellt registreringsnummer: 556765-7571
Postadress: Bunkagårdsgatan 4
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 253 68
Land: Sverige
E-post: andreas.karlsson@norrvidinge.se
Telefon: +46 76-1304943
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 790 450.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Containerhantering

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Stena Recycling AB
Nationellt registreringsnummer: 556132-1752
Postadress: Hammargatan 8
Ort: Vetlanda
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 574 33 Vet
Land: Sverige
E-post: alf-goran.wennerberg@stenarecycling.se
Telefon: +46 702987840
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 82 967.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Snöröjning Vetlanda kommun, Tekniska kontoret.

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Martin Petersson gräv & entreprenad AB
Nationellt registreringsnummer: 556833-6753
Postadress: Lida 9
Ort: Korsberga
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 57010
Land: Sverige
E-post: Entreprenad88@Gmail.com
Telefon: +46 735312750
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 394 290.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Snöröjning Witalabostäder AB

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Martin Petersson gräv & entreprenad AB
Nationellt registreringsnummer: 556833-6753
Postadress: Lida 9
Ort: Korsberga
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 57010
Land: Sverige
E-post: Entreprenad88@Gmail.com
Telefon: +46 735312750
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 59 136.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 6
Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Snöröjning AB Vetlanda Industrilokaler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/03/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Martin Petersson gräv & entreprenad AB
Nationellt registreringsnummer: 556833-6753
Postadress: Lida 9
Ort: Korsberga
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 57010
Land: Sverige
E-post: Entreprenad88@Gmail.com
Telefon: +46 735312750
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 48 730.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021