Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535266-2021

22/10/2021    S206

Hungary-Budapest: Construction work

2021/S 206-535266

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
National registration number: 15735760241
Postal address: Béke Tér 1.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1139
Country: Hungary
Contact person: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telephone: +36 12379817
Fax: +36 12379813
Internet address(es):
Main address: https://www.budapest13.hu/
Address of the buyer profile: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000704362021/reszletek
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Közutak és tartozékaik felújítása, fenntartása

Reference number: EKR000704362021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó közutak és tartozékaik építési jellegű felújítása és fenntartása, valamint gyalogátkelőhelyek létesítése

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 454 118 081.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Title:

Egyes közutak felújítása

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

-Gogol u. (Pannónia u. és Kárpát u. között)

-Zsinór u. (Szent L. u. és Reitter F. u. között)

-Fáy köz (Zsinór u. és Fáy u. között)

-Népfürdő u. 17/A-17/D.

-Madarász V. u. parkoló (Faludi -Gyöngyösi u)

II.2.4)Description of the procurement:

Az alábbi közút-szakaszok felújítása:

- Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca között aszfaltszőnyegezés;

- Zsinór utca (Szent L. u. Reitter F. u.);

- Fáy köz vegyes használatú út kialakítása (Zsinór u. - Fáy u.);

- Népfürdő u. 17/A - 17/D szám előtti parkoló;

- Madarász Viktor utcai parkoló Faludi utca és Gyöngyösi utca között aszfaltszőnyegezés és járdafelújítás.

A Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca közötti szakaszának felújítása:

A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca közötti szakaszán, belterületen. Környezetét lakóházakkal való beépítettség jellemzi.

A Gogol utca aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 14,00 méter. Két oldalról kiemelt és süllyesztett szegélysor határolja.

A Gogol utca tervezéssel érintett szakaszán, kétoldali kerékpársáv, valamint várakozósáv található, a megengedett sebesség 50 km/h.

Az utca két oldalán aszfalt, illetve betonkő burkolatú berendezési sáv és járda húzódik. A berendezési sávban mindkét oldalon szakaszosan zöldterületek találhatók telepített fasorral.

A beruházás célja a Gogol utca Kárpát utca és Pannónia utca közötti szakaszán az útburkolat felújítása. A munkálatok érintik az útpálya burkolatát, a határoló szegélysort, valamint a berendezési sávot és a járdákat. A tervezés során cél volt a jelenlegi vonalvezetés megtartása, helyszínrajzi és magassági értelemben. A felújításra kerülő Gogol utca szelvényezése

a Kárpát utcával alkotott csomóponttól a Pannónia utcai csomópont irányába növekszik.

A Gogol utca felújítással érintett szakaszának hossza 146,63 méter.

A Zsinór utca Reitter Ferenc utca és Szent László út közötti szakaszának felújítása:

A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Zsinór utca Reitter Ferenc utca és Szent László út közötti szakaszán, belterületen. Környezetét lakóházakkal való beépítettség jellemzi.

A Zsinór utca aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 6,00 méter, két oldalról vegyesen kiemelt, süllyesztett és döntött szegélysor határolja. A meglévő szegélysor futósorral csatlakozik a Zsinór utca aszfalt burkolatához. Északi oldalán 2,00 méter szélességű várakozósáv található.

A Zsinór utca tervezéssel érintett szakaszán egyirányú forgalmi rend van érvényben, a behaladás a kerékpáros forgalmat kivéve csak a Reitter Ferenc utca irányából megengedett. A tervezési szakasz 30 km/h korlátozott sebességű övezetbe tartozik. A Zsinór utca déli oldalán megállási tilalom van érvényben.

Az utca két oldalán betonkő burkolatú járda, kapubehajtók, valamint zöldterület húzódik.

A beruházás célja a Zsinór utca Reitter Ferenc utca és Szent László út közötti szakaszán az útburkolat felújítása. A munkálatok érintik az útpálya burkolatát, a határoló szegélysort, valamint a járdát és kapubehajtókat. A tervezés során törekedtünk a jelenlegi vonalvezetés megtartására helyszínrajzi és magassági értelemben. A felújításra kerülő Zsinór utca szelvényezése a Reitter Ferenc utcával alkotott csomóponttól a Szent László úti csomópont irányába növekszik.

A Zsinór utca felújítással érintett szakaszának hossza 150,46 méter.

A Fáy köz teljes keresztmetszeti átrendezése:

A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Fáy köz Fáy utca és Zsinór utca közötti szakaszán, belterületen. Környezetét lakóházakkal való beépítettség jellemzi.

A Fáy köz aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 5,80 méter, két oldalról vegyesen kiemelt és döntött szegélysor határolja.

A Fáy köz tervezéssel érintett szakaszán kétirányú forgalmi rend van érvényben. A tervezési szakasz lakó-pihenő övezetbe tartozik.

A Fáy utca felől jobb oldali, a Zsinór utca felől bal oldali 2,00 méter szélességű várakozósáv található. A várakozósáv túloldalán megállási tilalom van érvényben.

Az utca két oldalán betonkő burkolatú járda, kapubehajtók, valamint zöldterület húzódik.

A beruházás célja a Fáy köz Fáy utca és Zsinór utca közötti szakaszának teljes keresztmetszeti átrendezése. A munkáltok érintik az útpálya burkolatát, a határoló szegélysort, valamint a járdát és kapubehajtókat.

A felújításra kerülő Fáy köz szelvényezése a Fáy utcával alkotott csomóponttól a Zsinór utcai csomópont irányába növekszik.

A Fáy köz átépítéssel érintett szakaszának hossza 165,77 méter.

A Népfürdő u. 17/A. - 17/D. szám előtti parkoló felújítása

A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Népfürdő utca 17/A - 17/D szám előtti területen, belterületen. Környezetét társasházakkal való beépítettség jellemzi.

A meglévő út és parkoló aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 5,90 - 6,15 méter. Két oldalról merőleges és párhuzamos felállású parkolók találhatók. A parkolóállások kiemelt szegélysorral csatlakoznak a meglévő aszfalt burkolatú járdához.

A Népfürdő utca 17/A - 17/D szám előtt a tervezéssel érintett szakasz kezdetén és végén aszfalt burkolatú forgalomcsillapító küszöb található.

Az érintett parkolóban jelenleg kétirányú forgalmi rend van érvényben. Az utca lakó-pihenő övezetbe tartozik.

A beruházás célja a Népfürdő utca 17/A - 17/D előtti területen az útburkolat és a hozzá kapcsolódó parkolók felújítása, a határoló szegélysorok, valamint a meglévő aszfalt, betonkő, betonlap burkolatú gyalogos felületek és forgalomcsillapító küszöbök átépítése.

A munkálatok érintik az útpálya és a parkolók burkolatát, a határoló szegélysort, valamint a meglévő járdákat.

A tervezési szakasz hossza 129,72 méter.

A Madarász Viktor u. 25-27. szám mellett lévő parkoló felújítása a Gyöngyösi utca és a Faludi utca között

A beruházási terület Budapest XIII. kerületében, a Madarász Viktor utca Gyöngyösi utca és Faludi utca közötti szakaszán helyezkedik el.

A területen jelenleg két egymáshoz csatlakozó aszfalt burkolatú parkolóút és aszfalt-, illetve betonkő burkolatú gyalogos felületek találhatóak. A tervezési terület Gyöngyösi utca felé eső szakaszán döntött szegélysorral kezdődik, amely az útburkolatot így a meglévő járda szintjére emeli. Ezen szakasz után a parkolókat és a gyalogos- és zöld felületektől kiemelt szegélysor választja el.

A parkolóutak burkolatszélessége 4,00-6,00 méter között változik. A párhuzamos parkolóállások 2,00 méter, míg a merőleges parkolóállások 5,00 méter szélességgel kerültek kijelölésre.

A tervezett létesítmények 2 elkülönülő útszakaszra, valamint a gyalogos felületekre bonthatóak.

A beruházási területen a jelenlegi kialakítás szerint összesen 56 db parkolóhely létesíthető.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 60 hónap, max. 120 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Számított teljes kivitelezési határidő (max 265 nap, a munkaterület átadásától számítva) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.

A II.2.7. pontban a hirdetménymintára tekintettel került megadásra a számított teljes kivitelezési határidő.

Az egyes felújítási munkákra az alábbi határidők vonatkoznak (naptári napban, a munkaterület átadásától számítva):

- Gogol utca Pannónia utca és Kárpát utca között aszfaltszőnyegezés: 50 nap

- Zsinór utca (Szent L. u. Reitter F. u.): 50 nap

- Fáy köz vegyes használatú út kialakítása (Zsinór u. - Fáy u.): 60 nap

- Népfürdő u. 17/A - 17/D szám előtti parkoló: 45 nap

- Madarász Viktor utcai parkoló Faludi utca és Gyöngyösi utca között aszfaltszőnyegezés és járdafelújítás: 60 nap

2.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:

- a „vállalkozói díj" és a "kivitelezési határidő" esetén: fordított arányosítás,

- a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás.

Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban.

3.

Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

4.

Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Tahi utca aszfaltszőnyegezése

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Tahi utca (Göncöl utca - Hajdú köz közötti szakaszon)

II.2.4)Description of the procurement:

Tahi utca (Göncöl utca - Hajdú köz közötti szakaszon) aszfaltszőnyegezése

A munkaterület átadás legkésőbb 2022. június hónapban valósulhat meg, azonban az ajánlattevőknek az ennél hamarabb történő átadás esetén is biztosítani kell a vállalt kivitelezési határidőt.

A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Tahi utca Göncöl utca és Hajdú köz közötti szakaszán, belterületen.

Környezetét észak-keleti oldalról társasházakkal való beépítettség jellemzi, dél-nyugati oldalról a Kubala László park határolja.

A Tahi utca aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 5,85 - 5,98 méter. Két oldalról kiemelt és K-szegélysor határolja.

A Tahi utca tervezéssel érintett szakaszán, a szelvényezés szerinti bal oldalon meglévő várakozósáv található. Az utca szelvényezés szerinti bal oldalán zöldterület, valamint betonkő burkolatú járda húzódik. A szelvényezés szerinti jobb oldalon merőleges felállású gyephézagos betonkő burkolatú parkolók találhatók. A Tahi utcában a tervezéssel érintett szakaszon 2 db betonkő burkolatú íves forgalomcsillapító küszöb található.

A Tahi utca tervezéssel érintett szakaszán jelenleg két irányú forgalmi rend van érvényben, az utca lakó-pihenő övezetbe tartozik.

A beruházás célja a Tahi utca Göncöl utca és Hajdú köz közötti szakaszán az útburkolat és a hozzá kapcsolódó merőleges parkolók felújítása, valamint a meglévő vízelvezetés felülvizsgálata.

A munkálatok érintik az útpálya burkolatát, a határoló szegélysort, zöldterületeket, járdákat, valamint a gyephézagos betonkő burkolatú merőleges parkolókat.

A felújításra kerülő Tahi utca szelvényezése a Göncöl utcával alkotott csomóponttól a Hajdú közzel alkotott csomópont irányába növekszik.

A Tahi utca felújítással érintett szakaszának hossza 209,77 méter.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 60 hónap, max. 120 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Kivitelezési határidő (a munkaterület átadásától számítva, max. 50 nap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.

A II.2.7. pontban a hirdetménymintára tekintettel került megadásra munkanap, az 50 napos határidőt naptári napban kell érteni, a munkaterület átadásától számítva.

2.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:

- a „vállalkozói díj" és a "kivitelezési határidő" esetén: fordított arányosítás,

- a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás.

Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban.

3.

Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

4.

Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Katona József utca aszfaltszőnyegezése

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Katona József utca (Tátra utca - Hegedűs Gyula utca között)

II.2.4)Description of the procurement:

Katona József utca (Tátra utca - Hegedűs Gyula utca között) aszfaltszőnyegezése.

A munkaterület átadás legkésőbb 2022. június hónapban valósulhat meg, azonban az ajánlattevőknek az ennél hamarabb történő átadás esetén is biztosítani kell a vállalt kivitelezési határidőt.

A beruházási terület Budapest XIII. kerületében található, a Katona József utca Tátra utca és Hegedűs Gyula utca közötti szakaszán, belterületen. Környezetét társasházakkal való beépítettség jellemzi.

A Katona József utca aszfalt burkolatú, átlagos burkolatszélessége a tervezéssel érintett szakaszon 9,00 méter. Két oldalról ferde felállású parkolók találhatók a járdára történő felállással. A parkolóállások kiemelt szegélysorral csatlakoznak a meglévő aszfalt burkolatú járdához.

A Katona József utcában a tervezéssel érintett szakaszon 3 db betonkő burkolatú íves forgalomcsillapító küszöb található.

A Katona József utca tervezéssel érintett szakaszán jelenleg egyirányú forgalmi rend van érvényben, a behaladás csak a Hegedűs Gyula utca irányából megengedett. Az utca 30 km/h korlátozott sebességű övezetbe tartozik.

A beruházás célja a Katona József utca Tátra utca és Hegedűs Gyula utca közötti szakaszán az útburkolat és a hozzá kapcsolódó parkolók felújítása, fatelepítésre alkalmas növénykazetták kialakítása, valamint a meglévő vízelvezetés felülvizsgálata.

A munkálatok érintik az útpálya és a parkolók burkolatát, a határoló szegélysort, valamint a meglévő járdákat és kapubehajtókat.

A felújításra kerülő Katona József utca szelvényezése a Tátra utcával alkotott csomóponttól a Hegedűs Gyula utcával alkotott csomópont irányába növekszik.

A Katona József utca tervezési szakaszának hossza 178,10 méter. A Katona József utca - Pannónia utca csomópont kimarad a felújítással érintett területből.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 60 hónap, max. 120 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Kivitelezési határidő (a munkaterület átadásától számítva, max. 105 nap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.

A II.2.7. pontban a hirdetménymintára tekintettel került megadásra munkanap, a 105 napos határidőt naptári napban kell érteni, a munkaterület átadásától számítva.

2.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:

- a „vállalkozói díj" és a "kivitelezési határidő" esetén: fordított arányosítás,

- a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás.

Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban.

3.

Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

4.

Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Váci út 167. szám mögötti parkoló

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Váci út 167. szám mögött a Faludi u. - Szobor u. között

II.2.4)Description of the procurement:

Váci út 167. szám mögött a Faludi u. - Szobor u. közötti parkoló

A beruházási terület Budapest XIII. kerületének északi részén, a Váci út 167. számú (hrsz.: 26072/4) ingatlan mögötti területen helyezkedik el, a Faludi utca és Szobor utca között.

A területen jelenleg is több egymáshoz csatlakozó aszfalt burkolatú parkolóút és gyalogos felület található. A parkolóutak aszfalt útburkolattal rendelkeznek, illetve a Faludi utca és a Szobor utca oldalán is két külön útcsatlakozással kapcsolódnak a meglévő úthálózathoz. Az útcsatlakozásoknál a parkolóút útburkolata a meglévő járda szakaszán, döntött szegéllyel vagy eredek burkolattal a járda szintjére emelkedik, majd azt követően visszasüllyed az útburkolat szintjére.

A tervezett létesítmények 4 elkülönülő útszakaszra, valamint a gyalogos felületekre bonthatóak.

Az első útszakasz a Parkolóút I., mely a Faludi utca oldalán a 26072/4 hrsz. ingatlan előtt helyezkedik el. A második átszakasz a Parkolóút II., mely a Szobor utca oldalán szintén a 26072/4 hrsz. ingatlan előtt helyezkedik el. Ezzel párhuzamosan keleti irányban, szintén a Szobor utca felőli oldalon található a Parkolóút III. útszakasz. Végül a Parkolóút IV. útszakasz a Faludi utca oldalán a 26074/4 hrsz. ingatlan előtt található.

A tervezési területen a jelenlegi kialakítás szerint összesen 144 db parkolóhely létesíthető, melyből 2 db elektromos töltőállomás és 4 db mozgáskorlátozott parkolóhely.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 60 hónap, max. 120 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Kivitelezési határidő (a munkaterület átadásától számítva, max. 45 nap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.

A II.2.7. pontban a hirdetménymintára tekintettel került megadásra munkanap, a 45 napos határidőt naptári napban kell érteni, a munkaterület átadásától számítva.

2.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:

- a „vállalkozói díj" és a "kivitelezési határidő" esetén: fordított arányosítás,

- a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás.

Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban.

3.

Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

4.

Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Útfenntartási munkák

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XIII. kerület közigazgatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és/vagy kezelésébe tartozó közutak és tartozékaik építési jellegű karbantartása, fenntartása, valamint járdaépítés.

A keretszerződés határozott időre, a hatályba lépésétől számított 12 hónapra, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig kerül megkötésre. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretösszeg kimerül vagy amennyiben a határozott idő előbb letelik.

A szerződés tárgyát képezi - elsődlegesen, de nem kizárólagosan - a Budapest, XIII. kerület közigazgatási területén meglévő út-, kerékpárút-, járda-, padkafelületek, terek építési jellegű fenntartása, felújítása, karbantartása.

A szerződés részeként legalább 150 nm térköves járda felújítását vagy kiépítését kell elvégezni.

Fenntartási kötelezettséggel terhelt területek összesített mennyisége:

- közterületi burkolt útfelületek: kb. 1 000 000 m2;

- közterületi kerékpárút: kb. 30 000 m2;

- közterületi burkolt gyalogutak, járdák: kb. 650 000 m2;

- közterületi pollerek, korlátok: kb. 2 000 db.

Tételes feladatjegyzéket (Egységárjegyzéket) a dokumentáció melléklete tartalmazza.

Ajánlatkérő jogosult megrendelni a szerződés teljesítési időszakában szükségessé váló, a szerződés tárgyával összefüggő és a keretösszegből még finanszírozható olyan fenntartási jellegű munkákat is, amelyet a Tételes feladatjegyzék (Egységárjegyzék) tételesen nem tartalmaz.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel keretszerződést köt, nettó 100 M Ft-os keretösszeg erejéig.

Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára (azaz 70 M Ft-ra) vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg kimerülése esetén a szerződés megszűnik.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy egyes tervezési vagy beruházási feladatokra külön közbeszerzési vagy a beszerzési értékhatár szerinti versenyeztetési eljárást folytat le.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Jótállás az elvégzett munkákra és beépített anyagokra (min. 60 hónap, max. 120 hónap) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Kivitelezési határidő a kátyúzásra (max. 20 nap, a megrendelés elfogadásától számítva) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Kivitelezési határidő a kidőlt pollerek és egyéb oszlopok helyreállítására, újak elhelyezésére (max. 20 nap, a megrendelés elfogadásától számítva) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Kivitelezési határidő viakolor burkolás javítására (max. 20 nap, a megrendelés elfogadásától számítva) / Weighting: 5
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei:

- a „vállalkozói díj" (egységárjegyzék súlyozott összértéke) és a "kivitelezési határidő" esetén: fordított arányosítás,

- a „jótállás” esetén: egyenes arányosítás.

Pontkiosztás részletes módszere a dokumentációban.

2.

Ajánlatkérő jelen eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

3.

Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 122-322266
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Egyes közutak felújítása

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VIA-NORTONIA Építőipari Kft.
National registration number: 11266754243
Postal address: Vasas Utca 65-67.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1215
Country: Hungary
E-mail: kft@vianortonia.hu
Telephone: +36 12780305
Fax: +36 12780304
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 179 925 902.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

mélyépítési tevékenység, aszfalt bedolgozás, kertészeti tevékenység, forgalomtechnikai munkák vízelvezetés készítése

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Tahi utca aszfaltszőnyegezése

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Katona József utca aszfaltszőnyegezése

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 27972685241
Postal address: Váci Út 76
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1133
Country: Hungary
E-mail: info@hedoepito.hu
Telephone: +36 37560090
Fax: +36 37560091
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 102 521 827.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

útépítési munkák, kiegészítő munkák, bontási és földmunkák, útépítési munkák, forgalomtechnikai munkák, egyéb tételek

munkái, őrzésvédelem, szállítási, fuvarozási feladatok, egyéb, a projekt megvalósításához szükséges részfeladatok

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Váci út 167. szám mögötti parkoló

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Viaduct Project Építőipari Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt felelőségű társaság
National registration number: 26206048242
Postal address: Baross Ut 103
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1083
Country: Hungary
E-mail: info@viaduct.hu
Telephone: +36 303605892
Internet address: http://www.viaduct.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 71 670 352.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

hulladékkezelés, betonozás

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Útfenntartási munkák

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Pulzus + Közműépítő Kft.
National registration number: 23370603243
Postal address: Repülőtéri Út 4
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1112
Country: Hungary
E-mail: hajnal.karoly@pulzuspluszkft.hu
Telephone: +36 12499511
Fax: +36 12499515
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 100 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

építésvezetői feladatok, alépítményi és felépítményi munkák részfeladatok; aszfalt szállítás; építési-bontási hulladékok gyűjtése

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

I.

A 2. rész (Tahi utca aszfaltszőnyegezése) eredménytelenségének oka: a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont szerinti eredménytelenség].

II.

Nyertes ajánlattevők adószáma:

- 1. részben: 11266754-2-43 (VIA-NORTONIA Építőipari Kft.), a nyertesként kihirdetett Blessed Road Kft. (25390236-2-43) visszalépését követően

- 3. részben: 27972685-2-41 (HE-DO Építő Zrt.)

- 4. részben: 26206048-2-42 (Viaduct Project Építőipari Fejlesztő és Szolgáltató Kft.)

- 5. részben: 23370603-2-43 (Pulzus + Közműépítő Kft.)

III.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész:

- Blessed Road Kft. (1118 Budapest, Nagyszeben utca 24., adószám: 25390236-2-43)

- VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67., adószám: 11266754-2-43)

2. rész:

- Blessed Road Kft. (1118 Budapest, Nagyszeben utca 24., adószám: 25390236-2-43)

- HE-DO Építő Zrt. (1133 Budapest, Váci Út 76., adószám: 27972685-2-41)

- Pulzus + Közműépítő Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 4., adószám: 23370603-2-43)

- SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószám: 14300327-2-44)

- VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67., adószám: 11266754-2-43)

3. rész:

- HE-DO Építő Zrt. (1133 Budapest, Váci Út 76., adószám: 27972685-2-41)

- Pulzus + Közműépítő Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 4., adószám: 23370603-2-43)

- SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószám: 14300327-2-44)

- VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67., adószám: 11266754-2-43)

4. rész:

- Blessed Road Kft. (1118 Budapest, Nagyszeben utca 24., adószám: 25390236-2-43)

- Pulzus + Közműépítő Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 4., adószám: 23370603-2-43)

- SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13., adószám: 14300327-2-44)

- Viaduct Project Építőipari Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (1083 Budapest, Baross út 103., adószám: 26206048-2-42)

- VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67., adószám: 11266754-2-43)

5. rész:

- Blessed Road Kft. (1118 Budapest, Nagyszeben utca 24., adószám: 25390236-2-43)

- Pulzus + Közműépítő Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 4., adószám: 23370603-2-43)

IV.

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021