Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535280-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Gorna Oryahovitsa: Construction work

2021/S 206-535280

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA GORNA ORYaHOVITsA
National registration number: 000133673
Postal address: pl. GEORGI IZMIRLIEV No..5
Town: gr.Gorna Oryahovitsa
NUTS code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Postal code: 5100
Country: Bulgaria
Contact person: Monika Georgieva Neykova
E-mail: go_op_104@abv.bg
Telephone: +359 61860874
Fax: +359 618-60203
Internet address(es):
Main address: https://www.g-oryahovica.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18256
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Основен ремонт на обекти“ по следните обособени позиции.

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Предвижда се основен ремонт на покрив на дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания в гр. Горна Оряховица; Реконструкция на сграда ДГ с. Г. д. Тръмбеш; Ремонт съблекални към стадион в с. Поликраище; Основен ремонт на НЧ „Просвета-1906“ с. Г. г. Тръмбеш; Основен ремонт на НЧ „Съгласие-1905“ с. Писарево и Основен ремонт на покрив в  УПИ ХІV-664, кв.78 по плана на с. Поликраище.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 593.28 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция №4 „Основен ремонт на НЧ „Просвета-1906“ с. Г. г. Тръмбеш“

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Main site or place of performance:

За Обособена позиция №4 НЧ „Просвета-1906“, с. Горски Г. Тръмбеш

II.2.4)Description of the procurement:

Предвижда се основен ремонт на сградата на читалище с.Горски горен Тръмбеш.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Т „Срок за изпълнение на строителството“ / Weighting: 55т.
Price - Weighting: 45т.
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция №1 „Основен ремонт покрив дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Main site or place of performance:

За Обособена позиция №1 Дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания, гр. Горна Оряховица

II.2.4)Description of the procurement:

Предвижда се основен ремонт на покрив на дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания в гр. Горна Оряховица.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Т „Срок за изпълнение на строителството“ / Weighting: 55т.
Price - Weighting: 45т.
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция №2 „Реконструкция на сграда ДГ с. Г. д. Тръмбеш“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Main site or place of performance:

За Обособена позиция №2 ДГ „Слънчице“, с. Горски Д. Тръмбеш;

II.2.4)Description of the procurement:

Обект „Реконструкция на сграда в с.Г.Д.Тръмбеш" обхваща: направа на врата към съседното помещение, цялостно  пребоядисване на  тавана и стените,  смяна на дограма и полагане на балатум на пода. Укрепване на постройката и полагане на хидроизолация на покривната плоча на тоалетната. Подмяна на плочки вътре в тоалетната. Преди започване на строителните работи е необходимо да се направи конструктивно становище.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Т „Срок за изпълнение на строителството“ / Weighting: 55т.
Price - Weighting: 45т.
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция №3 „Ремонт съблекални към стадион в с. Поликраище“

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Main site or place of performance:

За Обособена позиция №3 Съблекални към стадион, с. Поликраище

II.2.4)Description of the procurement:

На този етап се предвижда укрепване целостта на сградата. Ще се  подмени съществуващата хидроизолация и прилежащите улуци, водосточни тръби и казанчета. Напуканата бетонова площадка пред сградата ще се разбие и ще се отлее нова армирана площадка. Навсякъде около съблекалнята ще се направят армирани бетонови пътеки с наклон на отичане. Вътрешният  ремонт ще обхване само помещенията на съдиите и подмяната на входните врати. Разрушената мазилка ще се очука и възстанови. Помещенията ще се освежат  с латекс.  Ремонтните дейности са описани в количествено стойностната сметка по пера.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Т „Срок за изпълнение на строителството“ / Weighting: 55т.
Price - Weighting: 45т.
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция №5 „Основен ремонт на НЧ „Съгласие-1905“ с. Писарево“

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Main site or place of performance:

За Обособена позиция №5 НЧ „Съгласие-1905“, с. Писарево

II.2.4)Description of the procurement:

Предвижда се направа на дренажна система в северната част на сградата на Читалището в село Писарево.  Липсват всички водосточни тръби на сградата. Конкретните дейности за изпълнение на предмета на поръчката по вид и количества са предоставени в количествената сметка.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Т „Срок за изпълнение на строителството“ / Weighting: 55т.
Price - Weighting: 45т.
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция №6 „Основен ремонт на покрив в УПИ ХІV-664, кв.78 по плана на с. Поликраище“

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Main site or place of performance:

За Обособена позиция №6 Сграда в УПИ ХІV-664, кв.78, с. Поликраище

II.2.4)Description of the procurement:

Ремонтът на покрива  включва  подмяна на повредената дървена конструкция, направа на дъсчена обшивка, каквато в момента няма и полагане на нови керемиди. Към покрива ще се монтира нова отводнителна система. Ремонтните дейности са описани в количествено стойностната сметка по пера.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Т „Срок за изпълнение на строителството“ / Weighting: 55т.
Price - Weighting: 45т.
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 167-436883
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16466
Lot No: 4
Title:

„Основен ремонт на обекти“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №4 „Основен ремонт на НЧ „Просвета-1906“ с. Г. г. Тръмбеш“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД
National registration number: 203040678
Postal address: ул.Никола Корчев №.8
Town: гр. Самоков
NUTS code: BG412 София / Sofia
Postal code: 2000
Country: Bulgaria
E-mail: stroiing_5@abv.bg
Telephone: +359 899826392
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 166.66 BGN
Total value of the contract/lot: 3 593.28 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021