Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535286-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Bratislava: Demolition, site preparation and clearance work

2021/S 206-535286

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Dúbravská cesta 14
Town: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 84104
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Katarína Stašjaková
E-mail: katarina.stasjakova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311539
Internet address(es):
Main address: http://www.ndsas.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oprava mosta ev.č. R1 – 191 Banská Bystrica

Reference number: 60304-2019-17
II.1.2)Main CPV code
45111000 Demolition, site preparation and clearance work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Oprava mosta ev.č. R1 - 191 Banská Bystrica v správe Strediska správy a údržby rýchlostnej cesty Zvolen (ďalej len SSÚR Zvolen).

Uvedená oprava zahŕňa nasledovné práce:

- zhotovenie prejazdu stredným deliacim pásom, pričom prejazd zostane trvalý z dôvodu presmerovania dopravy (vylúčenie dopravy z mosta),

- geodetické predrealizačné a porealizačné zameranie povrchu vozovky a ríms,

- oprava oboch mostov (ľavého a pravého) mostného objektu samostatne.

Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 765 421.91 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221110 Bridge construction work
45221119 Bridge renewal construction work
45223100 Assembly of metal structures
45223500 Reinforced-concrete structures
45410000 Plastering work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Mostný objekt ev.č. R1 - 191 na ceste R1 Banská Bystrica v 162,533 km.

Bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou k časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Oprava mosta ev.č. R1 - 191 Banská Bystrica v správe SSÚR Zvolen.

Uvedená oprava zahŕňa nasledovné práce:

- zhotovenie prejazdu stredným deliacim pásom, pričom prejazd zostane trvalý z dôvodu presmerovania dopravy (vylúčenie dopravy z mosta),

- geodetické predrealizačné a porealizačné zameranie povrchu vozovky a ríms,

- oprava oboch mostov (ľavého a pravého) mostného objektu samostatne.

Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 227-555392
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZM/2021/0389
Title:

Zmluva o dielo - Oprava mosta ev.č. R1 - 191 Banská Bystrica

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: COLAS Slovakia, a.s.
National registration number: 31651402
Postal address: Orešianska 3168/7
Town: Trnava
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 91701
Country: Slovakia
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 920 646.78 EUR
Total value of the contract/lot: 2 765 421.91 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 691 355.00 EUR
Proportion: 25 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Predmetom subdodávky budú: mostné závery, odvodnenie a dodávka a montáž oceľového zábradlia.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021