Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535360-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Bovec: Gradbena dela na večnamenskih športnih objektih

2021/S 206-535360

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA BOVEC
Nacionalna identifikacijska številka: 5881498000
Poštni naslov: Trg golobarskih žrtev 8
Kraj: Bovec
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5230
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Jožica Kavs
E-naslov: obcina.neg@bovec.si
Telefon: +386 53841900
Telefaks: +386 53841915
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.obcina.bovec.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Gradnja športne dvorane Bovec

Referenčna številka dokumenta: 4303-07/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
45212220 Gradbena dela na večnamenskih športnih objektih
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Izvedba gradbenih in obrtniških dela za postavitev Športne dvorane v Bovcu

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 8 889 573.60 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45212220 Gradbena dela na večnamenskih športnih objektih
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

4303-07/2021

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 144-381826
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 4303-07/2021
Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
24/09/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1888188000
Poštni naslov: Arkova ulica 43
Kraj: Idrija
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5280
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 6 240 104.62 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 8 889 573.60 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Vrednost brez DDV: 1 533 374.42 EUR
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

gradbena dela - delno

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: OBČINA BOVEC
Poštni naslov: Trg golobarskih žrtev 8
Kraj: Bovec
Poštna številka: 5230
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/10/2021