Works - 535360-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Bovec: Gradbena dela na večnamenskih športnih objektih

2021/S 206-535360

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA BOVEC
Nacionalna identifikacijska številka: 5881498000
Poštni naslov: Trg golobarskih žrtev 8
Kraj: Bovec
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5230
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Jožica Kavs
E-naslov: obcina.neg@bovec.si
Telefon: +386 53841900
Telefaks: +386 53841915
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.obcina.bovec.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Gradnja športne dvorane Bovec

Referenčna številka dokumenta: 4303-07/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
45212220 Gradbena dela na večnamenskih športnih objektih
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Izvedba gradbenih in obrtniških dela za postavitev Športne dvorane v Bovcu

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 8 889 573.60 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45212220 Gradbena dela na večnamenskih športnih objektih
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

4303-07/2021

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 144-381826
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 4303-07/2021
Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
24/09/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1888188000
Poštni naslov: Arkova ulica 43
Kraj: Idrija
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 5280
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 6 240 104.62 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 8 889 573.60 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Vrednost brez DDV: 1 533 374.42 EUR
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

gradbena dela - delno

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: OBČINA BOVEC
Poštni naslov: Trg golobarskih žrtev 8
Kraj: Bovec
Poštna številka: 5230
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/10/2021