Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535365-2021

22/10/2021    S206

Poland-Suchy Las: Electrical wiring and fitting work

2021/S 206-535365

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 166-432316)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Suchy Las
National registration number: 54933500000
Postal address: ul. Szkolna 13
Town: Suchy Las
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-002
Country: Poland
Contact person: Urząd Gminy Suchy Las- Referat zamówień publicznych i środków zewnętrznych
E-mail: zp@suchylas.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.suchylas.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE GMINY SUCHY LAS ORAZ PEŁNA OBSŁUGA W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA ORAZ SERWISOWANIA I KONSERWACJI SYSTEMU

Reference number: ZP.271.11.2021
II.1.2)Main CPV code
45311000 Electrical wiring and fitting work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Modernizacja oraz uruchomienie systemu istniejącego.

Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Suchy Las w oparciu o światłowodowe medium transmisji, obejmuje: system operacyjny wraz z pełną konfiguracją i uruchomieniem, istniejące punkty kamerowe zlokalizowane w miejscowościach: Suchy Las i Złotniki, w tym również wymiana uszkodzonych kamer.

2. Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty, 15 lokalizacji (20 kamer).

3. Administrowanie i serwis.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 166-432316

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Instead of:

Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej:

Kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót przy budowie, rozbudowie, remoncie lub przebudowie sieci teleinformatycznej, w tym musi wykazać się realizacją minimum dwóch robót budowlanych na stanowisku kierownika budowy, której przedmiotem była budowa sieci teleinformatycznej.

Read:

Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej:

Kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót przy budowie, rozbudowie, remoncie lub przebudowie sieci/przyłączy elektroenergetycznej, w tym musi wykazać się realizacją minimum dwóch robót budowlanych na stanowisku kierownika budowy/robót, której przedmiotem była budowa sieci/przyłączy elektroenergetycznych.

VII.2)Other additional information: