Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535413-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Pardubice: Road bridge construction work

2021/S 206-535413

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 201-520929)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Pardubický kraj
National registration number: 70892822
Postal address: Komenského náměstí 125
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 53211
Country: Czechia
Contact person: Bc. Dita Svobodová Koldrová
E-mail: dita.svobodovakoldrova@pardubickykraj.cz
Telephone: +420 466026699
Internet address(es):
Main address: http://www.pardubickykraj.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice

II.1.2)Main CPV code
45221111 Road bridge construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 322-014 v nezastavěném území obce Trnávka. Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a staničení úseku 1341A06802 do 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní komunikaci.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice“, kterou zpracovala společnost MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 a rozhodnutím o stavebním povolení vydaným MěÚ Přelouč, odborem stavební dne 20. 02. 2019 pod č. j. MUPC 3710/2019, které nabylo právní moci dne 9. 3. 2019, resp. rozhodnutím o prodloužení stavebního povolení ze dne 26. 04. 2021 pod č. j. MUPC 7215/2021, které nabylo právní moci 13. 05. 2021.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 201-520929

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Instead of:
Date: 12/11/2021
Read:
Date: 16/11/2021
Section number: IV.2.7)
Instead of:
Date: 12/11/2021
Read:
Date: 16/11/2021
VII.2)Other additional information: