Works - 535413-2021

22/10/2021    S206

Česko-Pardubice: Výstavba silničních mostů

2021/S 206-535413

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 201-520929)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Pardubický kraj
Národní identifikační číslo: 70892822
Poštovní adresa: Komenského náměstí 125
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 53211
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Dita Svobodová Koldrová
E-mail: dita.svobodovakoldrova@pardubickykraj.cz
Tel.: +420 466026699
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.pardubickykraj.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice

II.1.2)Hlavní kód CPV
45221111 Výstavba silničních mostů
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 322-014 v nezastavěném území obce Trnávka. Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a staničení úseku 1341A06802 do 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní komunikaci.

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice“, kterou zpracovala společnost MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938 a rozhodnutím o stavebním povolení vydaným MěÚ Přelouč, odborem stavební dne 20. 02. 2019 pod č. j. MUPC 3710/2019, které nabylo právní moci dne 9. 3. 2019, resp. rozhodnutím o prodloužení stavebního povolení ze dne 26. 04. 2021 pod č. j. MUPC 7215/2021, které nabylo právní moci 13. 05. 2021.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/10/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 201-520929

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Namísto:
Datum: 12/11/2021
Má být:
Datum: 16/11/2021
Číslo oddílu: IV.2.7)
Namísto:
Datum: 12/11/2021
Má být:
Datum: 16/11/2021
VII.2)Další dodatečné informace: