Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535420-2021

22/10/2021    S206

Poland-Łódź: Construction work

2021/S 206-535420

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 187-485578)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-532
Country: Poland
Contact person: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź, Maria Herszel, Agnieszka Marciniak
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telephone: +48 426384888
Internet address(es):
Main address: http://www.uml.lodz.pl/
Address of the buyer profile: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)”

Reference number: DSR-ZP-VIII.271.23.2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania).

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie budowlanym.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 187-485578

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 21/02/2022
Read:
Date: 25/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: