Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535427-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Hradec Králové: Construction work

2021/S 206-535427

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 197-512561)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Královéhradecký kraj
National registration number: 70889546
Postal address: Pivovarské náměstí 1245/2
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 50003
Country: Czechia
E-mail: vz@cirihk.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Reference number: CIRI/2021/512
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci nové komunikace, obchvatu obce Opočno - II. etapa, jako přeložky silnice II/298.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán, hlavní mostní prohlídka, vypracování mostního listu, zajištění publicity a provedení průzkumných prací (pasport a monitoring dotčených objektů a objízdných tras před a po stavbě, měření hluku, archeologický dohled a archeologický průzkum a další průzkumy).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 197-512561

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2)
Place of text to be modified: IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 11/11/2021
Local time: 14:00
Read:
Date: 12/11/2021
Local time: 14:00
Section number: IV.2)
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 11/11/2021
Local time: 14:00
Read:
Date: 12/11/2021
Local time: 14:00
VII.2)Other additional information: