Works - 535442-2021

22/10/2021    S206

Croatia-Rijeka: Restructuring work

2021/S 206-535442

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 168-439015)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Grad Rijeka
National registration number: 54382731928
Postal address: Korzo 16
Town: Rijeka
NUTS code: HR031 Primorsko-goranska županija
Postal code: 51000
Country: Croatia
Contact person: Tomislav Medančić
E-mail: tomislav.medancic@rijeka.hr
Telephone: +385 51209595
Internet address(es):
Main address: www.rijeka.hr

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju

Reference number: 03-00-02/2021
II.1.2)Main CPV code
45454000 Restructuring work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, što u bitnom obuhvaća građevinsko obrtničke radove, strojarske instalacije, vodovod i odvodnju, elektroinstalacije i sustav za dojavu požara, dizalo, projekt stabilnog sustava za gašenje požara te građevinsku sanaciju dimnjaka, s ciljem ishođenja uporabne dozvole.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 168-439015

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Dodatni podaci:
Instead of:

Ujedno Naručitelj zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH stavlja na raspolaganje sljedeće dokumente:

• OBJAŠNJENJE 4. i OBAVIJEST o 3. Izmjeni Dokumentacije o nabavi

(sadrži:

- zahtjeve gospodarskih subjekata na temelju čl. 202. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016,

- odgovore Naručitelja s objašnjenjima i dodatnim informacijama, sukladno čl. 202. st. 2. i čl. 200. st. 6. Zakona o javnoj nabavi,

te

obavijest o izmjenama dokumentacije o nabavi),

• 3. Izmjenu Dokumentacije o nabavi – izmjene su označene crvenom bojom i nalaze se na naslovnoj stranici i u sljedećim točkama:

- 6.2.1. Dostava ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

- 7.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(u kojima je određen novi rok za dostavu ponuda),

• novu verziju troškovnika u kojoj se izmijenjeni i/ili dopunjeni te brisani tekst nalazi u ćelijama koje su označene žutom bojom – popis stavki troškovnika na koje se navedeno odnosi:

list troškovnika 01_GRADJEVINSKI:

- Poglavlje A1.5. ČELIČNA KONSTRUKCIJA, stavka br. A1.5.1.

- Poglavlje A1.8. VRTA I STAKLENE STJENE, stavke br. A1.8.4., br. A1.8.5., br. A1.8.7. i br. A1.8.8.

- Poglavlje A1.13. OSTALI RADOVI, stavke br. A1.13.3., br. A1.13.7., br. A1.13.8., br. A1.13.9., br. A1.13.10., br. A1.13.11., br. A1.13.13., br. A1.13.14. i br. A1.13.15.,

list troškovnika 08_DIMNJAK:

- Poglavlje 1. ZIDARSKI RADOVI, stavka br. 1.,

• sheme Izvedbenog arhitektonskog projekta (citirani projekt je sastavni dio projektne dokumentacije koja se može besplatno preuzeti na adresi navedenoj u točkama 2.1. i 8.12. Dokumentacije o nabavi http://www.rijeka.hr/dokumentacija/Energana_projektna_dokumentacija.zip):

- listovi 68a i 68b (sheme POZ Pa1b te POZ Pa1b') – vezano za stavku troškovnika br. A1.13.7., Poglavlje A1.13. OSTALI RADOVI, list 01_GRADJEVINSKI,

- listovi 58a i 104b (sheme otvora za pozicije Sk12 i Vu10) – vezano za stavku troškovnika br. A1.8.4., Poglavlje A1.8. VRATA I STAKLENE STIJENE, list 01_GRADJEVINSKI, te

- list 104a (shema POZ Sf13) – vezano za stavku troškovnika br. A1.8.5., Poglavlje A1.8. VRATA I STAKLENE STIJENE, list 01_GRADJEVINSKI,

• podloge u dwg-u s ucrtanim pozicijama rasvjete koje se nalaze na ranije citiranom linku projektne dokumentacije: http://www.rijeka.hr/dokumentacija/Energana_projektna_dokumentacija.zip :

- 3_EL-inst-rasvjeta_Energana IZVEDBENI-02-2021.dwg , te

- 13_20_ENERGANA_arhitektonski projekt v2018 (27.01.2021.).dwg .

Pozivaju se gospodarski subjekti da u ponudi dostavljaju zadnje objavljenu verziju troškovnika.

Svi gospodarski subjekti koji su već preuzeli dokumentaciju o nabavi biti će putem EOJN RH obaviješteni o gore navedenom objašnjenju i obavijesti te izmjeni dokumentacije o nabavi.

Read:

Ujedno Naručitelj zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH stavlja na raspolaganje sljedeće dokumente:

• OBJAŠNJENJE 5. i OBAVIJEST o 4. Izmjeni Dokumentacije o nabavi

(sadrži:

- zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta na temelju čl. 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016,

- odgovor Naručitelja s objašnjenjem i dodatnim informacijama, sukladno čl. 200. st. 6. i čl. 202. Zakona o javnoj nabavi,

te

obavijest o izmjenama dokumentacije o nabavi),

• 4. Izmjenu Dokumentacije o nabavi – izmjene su označene plavom bojom i nalaze se na naslovnoj stranici i u sljedećim točkama:

- 6.2.1. Dostava ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

- 7.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(u kojima je određen novi rok za dostavu ponuda)

te

• novu verziju troškovnika – izmijenjeni i dopunjeni tekst u stavki troškovnika br. A1.8.4., Poglavlje A1.8. VRATA I STAKLENE STIJENE, list 01_GRADJEVINSKI, nalazi u ćelijama koje su označene žutom bojom.

Pozivaju se gospodarski subjekti da u ponudi dostavljaju zadnje objavljenu verziju troškovnika.

Svi gospodarski subjekti koji su već preuzeli dokumentaciju o nabavi biti će putem EOJN RH obaviješteni o gore navedenom objašnjenju i obavijesti te izmjeni dokumentacije o nabavi.

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Rok valjanosti ponude:
Instead of:

04.01.2022 00:00

Read:

10.01.2022 00:00

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Rok za dostavu ponuda
Instead of:
Date: 22/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 28/10/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Datum javnog otvaranja ponuda
Instead of:
Date: 22/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 28/10/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: