Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535442-2021

22/10/2021    S206

Croatia-Rijeka: Restructuring work

2021/S 206-535442

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 168-439015)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Grad Rijeka
National registration number: 54382731928
Postal address: Korzo 16
Town: Rijeka
NUTS code: HR031 Primorsko-goranska županija
Postal code: 51000
Country: Croatia
Contact person: Tomislav Medančić
E-mail: tomislav.medancic@rijeka.hr
Telephone: +385 51209595
Internet address(es):
Main address: www.rijeka.hr

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju

Reference number: 03-00-02/2021
II.1.2)Main CPV code
45454000 Restructuring work
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 168-439015

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Dodatni podaci:
Instead of:

Ujedno Naručitelj zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH stavlja na raspolaganje sljedeće dokumente:

• OBJAŠNJENJE 4. i OBAVIJEST o 3. Izmjeni Dokumentacije o nabavi

(sadrži:

- zahtjeve gospodarskih subjekata na temelju čl. 202. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016,

- odgovore Naručitelja s objašnjenjima i dodatnim informacijama, sukladno čl. 202. st. 2. i čl. 200. st. 6. Zakona o javnoj nabavi,

te

obavijest o izmjenama dokumentacije o nabavi),

• 3. Izmjenu Dokumentacije o nabavi – izmjene su označene crvenom bojom i nalaze se na naslovnoj stranici i u sljedećim točkama:

- 6.2.1. Dostava ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

- 7.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(u kojima je određen novi rok za dostavu ponuda),

• novu verziju troškovnika u kojoj se izmijenjeni i/ili dopunjeni te brisani tekst nalazi u ćelijama koje su označene žutom bojom – popis stavki troškovnika na koje se navedeno odnosi:

list troškovnika 01_GRADJEVINSKI:

- Poglavlje A1.5. ČELIČNA KONSTRUKCIJA, stavka br. A1.5.1.

- Poglavlje A1.8. VRTA I STAKLENE STJENE, stavke br. A1.8.4., br. A1.8.5., br. A1.8.7. i br. A1.8.8.

- Poglavlje A1.13. OSTALI RADOVI, stavke br. A1.13.3., br. A1.13.7., br. A1.13.8., br. A1.13.9., br. A1.13.10., br. A1.13.11., br. A1.13.13., br. A1.13.14. i br. A1.13.15.,

list troškovnika 08_DIMNJAK:

- Poglavlje 1. ZIDARSKI RADOVI, stavka br. 1.,

• sheme Izvedbenog arhitektonskog projekta (citirani projekt je sastavni dio projektne dokumentacije koja se može besplatno preuzeti na adresi navedenoj u točkama 2.1. i 8.12. Dokumentacije o nabavi http://www.rijeka.hr/dokumentacija/Energana_projektna_dokumentacija.zip):

- listovi 68a i 68b (sheme POZ Pa1b te POZ Pa1b') – vezano za stavku troškovnika br. A1.13.7., Poglavlje A1.13. OSTALI RADOVI, list 01_GRADJEVINSKI,

- listovi 58a i 104b (sheme otvora za pozicije Sk12 i Vu10) – vezano za stavku troškovnika br. A1.8.4., Poglavlje A1.8. VRATA I STAKLENE STIJENE, list 01_GRADJEVINSKI, te

- list 104a (shema POZ Sf13) – vezano za stavku troškovnika br. A1.8.5., Poglavlje A1.8. VRATA I STAKLENE STIJENE, list 01_GRADJEVINSKI,

• podloge u dwg-u s ucrtanim pozicijama rasvjete koje se nalaze na ranije citiranom linku projektne dokumentacije: http://www.rijeka.hr/dokumentacija/Energana_projektna_dokumentacija.zip :

- 3_EL-inst-rasvjeta_Energana IZVEDBENI-02-2021.dwg , te

- 13_20_ENERGANA_arhitektonski projekt v2018 (27.01.2021.).dwg .

Pozivaju se gospodarski subjekti da u ponudi dostavljaju zadnje objavljenu verziju troškovnika.

Svi gospodarski subjekti koji su već preuzeli dokumentaciju o nabavi biti će putem EOJN RH obaviješteni o gore navedenom objašnjenju i obavijesti te izmjeni dokumentacije o nabavi.

Read:

Ujedno Naručitelj zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH stavlja na raspolaganje sljedeće dokumente:

• OBJAŠNJENJE 5. i OBAVIJEST o 4. Izmjeni Dokumentacije o nabavi

(sadrži:

- zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta na temelju čl. 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016,

- odgovor Naručitelja s objašnjenjem i dodatnim informacijama, sukladno čl. 200. st. 6. i čl. 202. Zakona o javnoj nabavi,

te

obavijest o izmjenama dokumentacije o nabavi),

• 4. Izmjenu Dokumentacije o nabavi – izmjene su označene plavom bojom i nalaze se na naslovnoj stranici i u sljedećim točkama:

- 6.2.1. Dostava ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

- 7.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(u kojima je određen novi rok za dostavu ponuda)

te

• novu verziju troškovnika – izmijenjeni i dopunjeni tekst u stavki troškovnika br. A1.8.4., Poglavlje A1.8. VRATA I STAKLENE STIJENE, list 01_GRADJEVINSKI, nalazi u ćelijama koje su označene žutom bojom.

Pozivaju se gospodarski subjekti da u ponudi dostavljaju zadnje objavljenu verziju troškovnika.

Svi gospodarski subjekti koji su već preuzeli dokumentaciju o nabavi biti će putem EOJN RH obaviješteni o gore navedenom objašnjenju i obavijesti te izmjeni dokumentacije o nabavi.

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Rok valjanosti ponude:
Instead of:

04.01.2022 00:00

Read:

10.01.2022 00:00

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Rok za dostavu ponuda
Instead of:
Date: 22/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 28/10/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Datum javnog otvaranja ponuda
Instead of:
Date: 22/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 28/10/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: