Works - 535458-2021

22/10/2021    S206

Belgium-Antwerp: Dredging and pumping works

2021/S 206-535458

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 184-477670)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
National registration number: 0316.380.841_17200
Postal address: Thonetlaan 102, bus 2
Town: Antwerpen
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2050
Country: Belgium
Contact person: Elisabeth Van Peteghem
E-mail: elisabeth.vanpeteghem@mow.vlaanderen.be
Telephone: +32 37302575
Fax: +32 32312062
Internet address(es):
Main address: www.maritiemetoegang.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423065

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderhoudsbaggerwerken en afname van baggerspecie in het Boudewijnkanaal tussen de Visartsluis en het Verbindingsok, en tussen de Herdersbrug en Brugge

Reference number: Maritieme Toegang-MT/02544-F02_1
II.1.2)Main CPV code
45252124 Dredging and pumping works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

zie bestek

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 184-477670

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:15
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 10:15
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:15
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 10:15
VII.2)Other additional information:

Zie terechtwijzend bericht.