Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535458-2021

22/10/2021    S206

Belgium-Antwerp: Dredging and pumping works

2021/S 206-535458

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 184-477670)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
National registration number: 0316.380.841_17200
Postal address: Thonetlaan 102, bus 2
Town: Antwerpen
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2050
Country: Belgium
Contact person: Elisabeth Van Peteghem
E-mail: elisabeth.vanpeteghem@mow.vlaanderen.be
Telephone: +32 37302575
Fax: +32 32312062
Internet address(es):
Main address: www.maritiemetoegang.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423065

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderhoudsbaggerwerken en afname van baggerspecie in het Boudewijnkanaal tussen de Visartsluis en het Verbindingsok, en tussen de Herdersbrug en Brugge

Reference number: Maritieme Toegang-MT/02544-F02_1
II.1.2)Main CPV code
45252124 Dredging and pumping works
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 184-477670

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:15
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 10:15
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:15
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 10:15
VII.2)Other additional information:

Zie terechtwijzend bericht.