Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535459-2021

22/10/2021    S206

Belgium-Bruges: Road construction works

2021/S 206-535459

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 183-474991)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
National registration number: 0316.380.841_17468
Postal address: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Town: 8200 Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8200
Country: Belgium
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internet address(es):
Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423053
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423053

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

E403 Kortrijk-Roeselare richting Brugge – structureel onderhoud

Reference number: AWV W-Vl-WWV/INV/E403/7/U1-F02_2
II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 183-474991

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 20/10/2021
Local time: 10:45
Read:
Date: 27/10/2021
Local time: 10:45
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:
Date: 20/10/2021
Local time: 10:45
Read:
Date: 27/10/2021
Local time: 10:45
VII.2)Other additional information:

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 3:

Er werd een nieuwe beschrijvende en samenvattende opmetingsstaat en een erratum 3 ter verduidelijking gepubliceerd.

Gelieve alle reeds ingediende meetstaten en offertes terug in te trekken en met de nieuwe gepubliceerde meetstaat met benaming OF_WWV_INV_E403_7_U1_samenvattende meestaat volgens erratum 3 TE GEBRUIKEN VOOR AANBESTEDING verder te werken en dit document in te dienen bij aanbesteding.

Door dit terechtwijzend bericht zal de datum van aanbesteding verdaagd worden naar woensdag 27 oktober 2021 – 10 u 45.