Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535463-2021

22/10/2021    S206

Poland-Łódź: Construction work

2021/S 206-535463

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 186-480614)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Wydział Zamówień Publicznych w Departamupki 21 90-532 Łódź, Maria Herszel, Adam Kucharski.
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telephone: +48 426384888
Internet address(es):
Main address: http://uml.lodz.pl/
Address of the buyer profile: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną (...)

Reference number: DSR-ZP-VIII.271.20.2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 186-480614

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 27/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 05/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/02/2022
Read:
Date: 04/03/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 27/10/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: