There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 535466-2021

22/10/2021    S206

Belgium-Aartselaar: Sewage work

2021/S 206-535466

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 194-504253)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
National registration number: 0440.691.388_173
Postal address: Kontichsesteenweg 38A (vanaf 11/10 Kontichsesteenweg 54)
Town: Aartselaar
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2630
Country: Belgium
Contact person: Dhr. Marc Van Leekwijck
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Telephone: +32 34504511
Fax: +32 34583020
Internet address(es):
Main address: www.aquafin.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424335

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Project 23.455/2 (0887-1048) - Aartselaar, Uitbreiding met effluentnabehandeling - Lot 2: elektromechanische werken

Reference number: AQFINFRA-23455/2-F02_1
II.1.2)Main CPV code
45232420 Sewage work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Project 23.455/2 (0887-1048) - Aartselaar, Uitbreiding met effluentnabehandeling - Lot 2: elektromechanische werken

Het totale project omvat in hoofdzaak de uitbreiding van de afvalwaterzuivering RWZI Aartselaar, gelegen langsheen Cleydaellaan 16, 2630 Aartselaar met een effluentnabehandeling, bestaande uit een voorbehandeling met disc filters ter verwijdering van zwevende stoffen en een micropolluentenbehandeling met ozon en nageschakelde actief kool.

Onderhavige opdracht omvat de werken van:

Lot 2 - 23.455 – Elektromechanische werken

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 194-504253

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 05/11/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 10/11/2021
Local time: 09:30
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:
Date: 05/11/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 10/11/2021
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information:

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :

- Openingszitting wordt uitgesteld naar woensdag 10/11/21 om 09u30.

- Aanpassingen bestek (bezoekdagen).

- Conformverklaring Technisch Verslag toevoegd.