Works - 535490-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Varna: Construction work

2021/S 206-535490

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Varna
National registration number: 000093442
Postal address: bul. General Kolev 92, et.5
Town: Varna
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Postal code: 9000
Country: Bulgaria
Contact person: Mariela Cherkezova
E-mail: op@varna.bg
Telephone: +359 52820830
Fax: +359 52820846
Internet address(es):
Main address: www.varna.bg
Address of the buyer profile: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=686

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” за Обособена позиция №2

Reference number: 00081-2018-0030
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 214-523399

Section V: Award of contract/concession

Contract No: Д20001475ВН
Title:

Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
VII.1.4)Description of the procurement:

При изпълнение на договора следва да се извършат следните дейности: Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/12/2021
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 718 686.71 BGN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
National registration number: 203676249
Postal address: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ, бл. 85-3, вх. Б, ет. 4, ап. 7
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com
Telephone: +359 28601472
Fax: +359 28601472
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по горецитирания проект на обект за интервенция непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие, а именно:-за обекта се е наложила промяна на инвестиционните проекти, попадаща в обхвата на определените като съществени по смисъла на чл. 154, ал. (2) от ЗУТ, вследствие на което Възложителя е сключил договор №Д21001248ВН/29.07.2021г. с предмет: “Преработка на технически проект по чл.154, ал. 5 от ЗУТ ;-преработения проект е предаден на възложителя в срок и към настоящия момент се изготвя доклада за оценка на съответствието;-към настоящия момент строежа е спрян с Акт 10.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 718 686.71 BGN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 718 686.71 BGN