Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535503-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Motorway construction works

2021/S 206-535503

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Agentsiya Patna infrastruktura
National registration number: 000695089
Postal address: bul. Makedoniya No. 3
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
Contact person: Rozita Ivanova
E-mail: r.r.ivanova@api.bg
Telephone: +359 29173421
Fax: +359 29522563
Internet address(es):
Main address: www.api.bg
Address of the buyer profile: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) "Мездра – Ботевград" Лот 1 от км 174+800 до км 194+122"

II.1.2)Main CPV code
45233110 Motorway construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233120 Road construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Враца / Vratsa
NUTS code: BG412 София / Sofia
Main site or place of performance:

област Враца и София област

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Предмет на общ. поръчка е "Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) "Мездра–Ботевград" Лот 1 от км 174+800 до км 194+122". Целта на общ. поръчка е:

-Актуализация на Техн. проект за модернизация и привеждане на съществуващия път до габарит Г20–четирилентов път с разделителна ивица и изграждане на обходни пътища на населените места,съгласно Заданието за актуализация на технически проект и предоставеният от Възложителя,наличен Техн. проект,изработен през 2008г.,като Обобщената количествена сметка (ОКС) към проекта се предоставя само за информация и за целите на критерия за възлагане.

-Изпълнение на строителството на участъка от км 174+800 до км 194+122.

Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга.В изпълнение на дейностите е необходимо да се актуализира Техн. проект,работни чертежи и детайли,да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посочения участък от км 174+800 до км 194+122.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 1626
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 042-098319

Section V: Award of contract/concession

Contract No: РД-33-12
Title:

"Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) "Мездра – Ботевград" Лот 1 от км 174+800 до км 194+122"

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
18/10/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ОБЕДИНЕНИЕ ГЕОПЪТ ЛОТ 1
National registration number: 177327923
Postal address: ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Боянски водопад 106
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
E-mail: office@geostroy.com
Telephone: +359 29024090
Fax: +359 29582014
Internet address: www.geostroy.com
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ГЕОСТРОЙ АД
National registration number: 175102326
Postal address: ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Боянски водопад 106
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
E-mail: office@geostroy.com
Telephone: +359 29024090
Fax: +359 29582014
Internet address: www.geostroy.com
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ПЪТСТРОЙ-92 АД
National registration number: 121015330
Postal address: бул. Арсеналски 111
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1421
Country: Bulgaria
E-mail: head_office@patstroy.com
Telephone: +359 29026980
Fax: +359 29631154
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 158 187 786.94 BGN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45233110 Motorway construction works
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45233110 Motorway construction works
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Враца / Vratsa
NUTS code: BG412 София / Sofia
Main site or place of performance:

област Враца и София област

VII.1.4)Description of the procurement:

Предмет на общ. поръчка е "Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) "Мездра–Ботевград" Лот 1 от км 174+800 до км 194+122". Целта на общ. поръчка е:

-Актуализация на Техн. проект за модернизация и привеждане на съществуващия път до габарит Г20–четирилентов път с разделителна ивица и изграждане на обходни пътища на населените места,съгласно Заданието за актуализация на технически проект и предоставеният от Възложителя,наличен Техн. проект,изработен през 2008г.,като Обобщената количествена сметка (ОКС) към проекта се предоставя само за информация и за целите на критерия за възлагане.

-Изпълнение на строителството на участъка от км 174+800 до км 194+122.

Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга.В изпълнение на дейностите е необходимо да се актуализира Техн. проект,работни чертежи и детайли,да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посочения участък от км 174+800 до км 194+122.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 1626
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 158 187 786.94 BGN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ОБЕДИНЕНИЕ ГЕОПЪТ ЛОТ 1
National registration number: 177327923
Postal address: ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Боянски водопад 106
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
E-mail: office@geostroy.com
Telephone: +359 29024090
Fax: +359 29582014
Internet address: www.geostroy.com
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ГЕОСТРОЙ АД
National registration number: 175102326
Postal address: ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Боянски водопад 106
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
E-mail: office@geostroy.com
Telephone: +359 29024090
Fax: +359 29582014
Internet address: www.geostroy.com
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ПЪТСТРОЙ-92 АД
National registration number: 121015330
Postal address: бул. Арсеналски 111
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1421
Country: Bulgaria
E-mail: head_office@patstroy.com
Telephone: +359 29026980
Fax: +359 29631154
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Допълва се подклауза 14.7 от Договорните условия, като накрая се добавя следния текст:

„Всички плащания към Изпълнителя се извършват по посочената специална блокажна банкова сметка."

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Необходимост от промяна на банковата на сметка на Изпълнителя.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 158 187 786.94 BGN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 158 187 786.94 BGN