Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535518-2021

22/10/2021    S206

Romania-Slatina: Construction, foundation and surface works for highways, roads

2021/S 206-535518

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public
National registration number: 18115577
Postal address: Strada: Drăgăneşti, nr. 25A
Town: Slatina
NUTS code: RO414 Olt
Postal code: 230119
Country: Romania
Contact person: Smarandache Cosmin
E-mail: achizitiidasip@yahoo.ro
Telephone: +40 0249422788 / +40 0349802901
Fax: +40 0349414412
Internet address(es):
Main address: http://www.primariaslatina.ro/sesizari.php
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare de drumuri in Municipiul Slatina

Reference number: 18115577/2018/1.3.
II.1.2)Main CPV code
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare de drumuri in Municipiul Slatina – Lot 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233161 Footpath construction work
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71356200 Technical assistance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO414 Olt
Main site or place of performance:

Municipiul Slatina

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Lot 3 : Obiectivele din anexa 1 – lot 3

Nota: prin obiective se intelege strazile/aleile/zonele/etc ce fac obiectul anexei 1 pt lotul 3.

Nota: In cazul in care anumite obiective din cadrul oricaruia din cele 3 loturi vor face obiectul unor contracte de finantare al caror beneficiar este o alta autoritate contractanta, lucrarile si serviciile ce fac obiectul prezentului acord-cadru pentru obiectivele in cauza vor fi realizate in baza contractelor atribuite de acele autoritati contractante.

Nota: In situatia in care pe parcursul perioadei de derulare a acordului-cadru apar lucrari si/sau servicii de natura celor ce fac obiectul prezentei proceduri la alte obiective decat cele ce se regasesc in anexa 1 a prezentei documentatii, acordul-cadru se va modifica conform art. 221 alin. (1), lit. a) coroborat cu lit. f) din L nr. 98/2016, in limita a 15% din valoarea propunerii financiare totale ce a stat la baza atribuirii acordului-cadru. Alegerea lotului (1,2 sau 3) in care vor fi incluse in derularea acordului-cadru respectivele obiective noi va fi ales in functie de proximitatea fata de cea mai mare strada (ca suprafata) ofertata fiecarui lot.

În cadrul acestui acord-cadru, executantul va avea urmatoarele obligatii referitoare la proiectarea si executia lucrarilor care fac obiectul contractelor subsecvente:

- elab. doc. (P.A.C) si întocmirea dosarelor pentru obținerea avizelor si autorizațiilor de execuție a lucrărilor conform prevederilor Certificatului de Urbanism (pus la dispozitie de catre beneficiar) si a studiilor existente;

- elab. si depunerea dosarelor la autoritățile de avizare si autorizare competente, susțineri ale doc. teh. la comisiile de specialitate;

- elab. proiectului teh. (P.T.), a caietelor de sarcini (C.S.) si detaliilor de execuție (D.E.) a lucrărilor în conf. cu H.G. nr. 907/2016;

- asis. teh. a proiectantului pe toata perioada de derulare a contractului;

- execuția lucrărilor conform proiectului teh. aprobat de AC;

- intocmire doc. „as-built”

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 199-518124

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 67
Lot No: 2
Title:

Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare de drumuri in Municipiul Slatina – Lot 2

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
02/09/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: OLD&NEW CONSTRUCT S.R.L.
National registration number: 32240508
Postal address: Strada Depozitelor, Nr. 4
Town: Slatina
NUTS code: RO414 Olt
Postal code: 230120
Country: Romania
E-mail: oldnewconstruct@gmail.com
Telephone: +40 349883882
Fax: +40 349883881
Internet address: www.e-licitati.ro
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 3 556 470.83 RON

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: DASIP Slatina - Compartimentul Juridic - Contencios, Relatii cu Publicul
Postal address: Str. Draganesti Nr.25 A Slatina, Jud. Olt
Town: Slatina
Postal code: 230109
Country: Romania
E-mail: achizitiidasip@yahoo.ro
Telephone: +40 249422788
Fax: +40 349414412
Internet address: www.primariaslatina.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: RO414 Olt
VII.1.4)Description of the procurement:

2-Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare de drumuri in Municipiul Slatina – Lot 2-Lot 2 : Obiectivele din anexa 1 – lot 2

Nota: prin obiective se intelege strazile/aleile/zonele/etc ce fac obiectul anexei 1 pt lotul 2.

Nota: In cazul in care anumite obiective din cadrul oricaruia din cele 3 loturi vor face obiectul unor contracte de finantare al caror beneficiar este o alta autoritate contractanta, lucrarile si serviciile ce fac obiectul prezentului acord-cadru pentru obiectivele in cauza vor fi realizate in baza contractelor atribuite de acele autoritati contractante.

Nota: In situatia in care pe parcursul perioadei de derulare a acordului-cadru apar lucrari si/sau servicii de natura celor ce fac obiectul prezentei proceduri la alte obiective decat cele ce se regasesc in anexa 1 a prezentei documentatii, acordul-cadru se va modifica conform art. 221 alin. (1), lit. a) coroborat cu lit. f) din L nr. 98/2016, in limita a 15% din valoarea propunerii financiare totale ce a stat la baza atribuirii acordului-cadru. Alegerea lotului (1,2 sau 3) in care vor fi incluse in derularea acordului-cadru respectivele obiective noi va fi ales in functie de proximitatea fata de cea mai mare strada (ca suprafata) ofertata fiecarui lot.

În cadrul acestui acord-cadru, executantul va avea urmatoarele obligatii referitoare la proiectarea si executia lucrarilor care fac obiectul contractelor subsecvente:

- elab. doc. (P.A.C) si întocmirea dosarelor pentru obținerea avizelor si autorizațiilor de execuție a lucrărilor conform prevederilor Certificatului de Urbanism (pus la dispozitie de catre beneficiar) si a studiilor existente;

- elab. si depunerea dosarelor la autoritățile de avizare si autorizare competente, susțineri ale doc. teh. la comisiile de specialitate;

- elab. proiectului teh. (P.T.), a caietelor de sarcini (C.S.) si detaliilor de execuție (D.E.) a lucrărilor în conf. cu H.G. nr. 907/2016;

- asis. teh. a proiectantului pe toata perioada de derulare a contractului;

- execuția lucrărilor conform proiectului teh. aprobat de AC;

- intocmire doc. „as-built”

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 3 353 700.55 RON
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: OLD&NEW CONSTRUCT S.R.L.
National registration number: 32240508
Postal address: Strada Depozitelor, Nr. 4
Town: Slatina
NUTS code: RO414 Olt
Postal code: 230120
Country: Romania
E-mail: oldnewconstruct@gmail.com
Telephone: +40 349883882
Fax: +40 349883881
Internet address: www.e-licitati.ro
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Diminuarea valorii initiale a contractului subsecvent, survenita in baza Actului aditional nr. 1 la contractul subsecvent de lucrari nr 67/02.09.2020, ca urmare a renuntarii la anumite cantitati pentru unele categorii de lucrari.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Modificarea valorii contractului a survenit in baza Actului aditional nr. 1, inregistrat cu nr. 51/30.09.2021, pentru contractul subsecvent de lucrari nr. 67/02.09.2020, ce are ca obiectiv Modernizare str. Stejarului, deoarece valoarea initiala s-a diminuat cu suma de 202.770,28 lei, fara TVA, ca urmare a renuntarii la anumite cantitati pentru unele categorii de lucrari.. Majorarea pretului contractului este de:-5.7% din pretul contractului initial.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 3 556 470.83 RON
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 3 353 700.55 RON