Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 535559-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Umeå: Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi

2021/S 206-535559

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: UMEÅ UNIVERSITET
Nationellt registreringsnummer: 202100-2874
Postadress: Universitetsledningshuset, plan 2
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
Postnummer: 90187
Land: Sverige
E-post: irina.geibrink@umu.se
Telefon: +46 907865000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.umu.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/umuuniv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=66604
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/umuuniv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=66604
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Elenergi, Umeå universitet

Referensnummer: FS 2.1.2-2107-21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09300000 Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen kommer att avslutas med elektronisk auktion. Auktionen påbörjas tidigast på tredje dagen efter sista anbudsdag. Kvalificerade leverantörer kommer att bjudas in per e-post till den avslutande auktionen.

Vid budgivning måste samma konto användas som när anbudet lämnades in.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09300000 Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE32 Mellersta Norrland
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Nuts-kod: SE33 Övre Norrland
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

1.    Elenergi

2.    Statistik avseende beställarens elförbrukning, fördelade på miljöval

3.    Sammanställning av genomförda prislåsningar, samt fasta och rörliga priser, fast/rörlig andel för avtalets samtliga månader

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-12-31

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/11/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/02/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/11/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/10/2021