Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535560-2021

22/10/2021    S206

Finland-Turku: Office supplies

2021/S 206-535560

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Turun kaupunki
National registration number: 0204819-8
Postal address: PL 630
Town: Turku
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postal code: 20700
Country: Finland
Contact person: Tytti Latva-Teikari
E-mail: tytti.latva-teikari@turku.fi
Telephone: +358 401940636
Internet address(es):
Main address: http://www.turku.fi/hankinnat
I.1)Name and addresses
Official name: Liedon kunta
National registration number: 0134698-6
Town: Lieto
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: kirjaamo@lieto.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.lieto.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Maskun kunta
National registration number: 0204064–7
Town: Masku
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: hankinnat@masku.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.masku.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Nousiaisten kunta
National registration number: 0135821-5
Town: Nousiainen
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: nousiaisten.kunta@nousiainen.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.nousiainen.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Oripään kunta
National registration number: 0135869-6
Town: Oripää
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: kirjaamo@oripaa.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.oripaa.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Paimion kaupunki
National registration number: 0136169-2
Town: Paimio
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: paimio.kaupunki@paimio.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.paimio.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Pöytyän kunta
National registration number: 1929519-5
Town: Kyrö
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: kunta@pyotya.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.poytya.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Ruskon kunta
National registration number: 0204428-5
Town: Rusko
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: hankinnat@rusko.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.rusko.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Taivassalon kunta
National registration number: 0139991-4
Town: Taivassalo
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: kirjaamo@taivassalo.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.taivassalo.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Mynämäen kunta
National registration number: 2048364-4
Town: Mynämäki
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: kunta@mynamaki.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.mynamaki.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Raision kaupunki
National registration number: 0204428-5
Town: Raisio
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: raision.kaupunki@raisio.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.raisio.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Sauvon kunta
National registration number: 9038213-6
Town: Sauvo
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: hankinnat@sauvo.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.sauvo.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
National registration number: 0828255-9
Town: Turku
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: kulutustavarahankinnat@tyks.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.vsshp.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Loimaan kaupunki
National registration number: 1927453-8
Town: Loimaa
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: kirjaamo@loimaa.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.loimaa.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Turun kaupunginteatteri Oy
National registration number: 2496346-9
Town: Turku
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: seija.tolkko@tkteatteri.fi
Internet address(es):
Main address: http://teatteri.turku.fi/
I.1)Name and addresses
Official name: Kaarinan kaupunki
National registration number: 0133226-9
Town: Kaarina
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: hankinnat@kaarina.fi
Internet address(es):
Main address: https://kaarina.fi/fi
I.1)Name and addresses
Official name: Koskien TL kunta
National registration number: 0213007-9
Town: Koski TL
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: kirjaamo@koski.fi
Internet address(es):
Main address: https://koski.fi/
I.1)Name and addresses
Official name: Someron kaupunki
National registration number: 0153082-0
Town: Somero
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Country: Finland
E-mail: kirjaamo@somero.fi
Internet address(es):
Main address: https://www.somero.fi/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=363898&tpk=52737b76-838e-47bd-a0f2-735027a33c88
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=363898&tpk=52737b76-838e-47bd-a0f2-735027a33c88
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Toimisto- ja koulutarvikkeet 1.2.2022 (tavoite) - 31.1.2024 (+2v optio)

Reference number: 7063-2021
II.1.2)Main CPV code
30192000 Office supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Turun kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Turun kaupungin sekä muiden tarjouspyynnössä mainittujen hankintayksiköiden käyttöön hankittavista toimisto- ja koulutarvikkeista ajalle 1.2.2022 (tavoite) - 31.1.2024, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa enintään kahdella vuodella, ajalle 1.2.2024 - 31.1.2026 (optio).

Hankinnasta tehdään puitesopimus yhden toimittajan kanssa.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 400 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30192000 Office supplies - FA03 - FG08
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena ovat toimisto- ja koulutarvikkeet.

Tarjottavien tuotteiden tulee olla laadultaan korkealuokkaisia ja soveltuvia kaupunkien/kuntien eri toimialojen käyttöön. Tarjotut tuotteet eivät saa sisältää aineita, jotka on luokiteltu myrkylliseksi.

Tuotteiden myyntierien tulee palvella myös pieniä yksiköitä. Pienin myyntierän koko tulee ilmoittaa tarjouksessa tuotekohtaisesti. Mikäli toimitettu myyntierä on liian suuri yksikön tarpeeseen nähden, toimittajan on vaihdettava se pienempään.

Hankinnassa ei sitouduta tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon, vaan tuotteita tilataan hankintayksiköiden tarpeiden mukaan. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut hankintamäärät ovat painotuksia, joita käytetään tarjousten vertailuun ja ne perustuvat Tilaajan arvioon kaikkien hankintayksiköiden yhteenlasketusta vuosittaisesta hankintamäärästä, eivätkä ole sellaisenaan Tilaajaa sitovia.

Hankintamäärää saattavat lisätä tai vähentää muun muassa valmisteilla oleva, 1.1.2023 voimaantuleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus, kuntayhteistyöjärjestelyt, palvelutuotannon, tukipalveluiden, tehtävien ja toiminnan muutokset sekä muut merkittävät muutokset Tilaajan organisaatiossa ja konsernirakenteessa.

Arvioidusta hankintamäärästä 12% on hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tilauksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen myötä hankintayksiköiden tehtävät saattavat siirtyä kolmannelle osapuolelle, kuten hyvinvointialueelle, jolloin tehtävät hankintasopimukset saattavat siirtyä kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

Kohderyhmässä on sallittu osatarjoukset ryhmän sisällä, mikä tarkoittaa sitä, että tarjoajalla on mahdollisuus jättää tarjoamatta osaa tuotteista. Tarjouspyynnön vastaiset tuotteet tulkitaan tarjoamatta jätetyiksi tuotteiksi ja käsitellään sen mukaisesti tarjousten tarkastusvaiheessa. Tarjoamatta jääneitä ja tarjouspyynnön vastaisia tuotteita saa kuitenkin olla tarjouksessa yhteensä enintään 8 kpl. Tyhjien tuoterivien osalta hintavertailussa käytetään kyseisen tuotteen osalta kalleinta tarjouspyynnön mukaisessa tarjouksessa tarjottua kyseisen tuotteen hintaa. Jos kaikissa tarjouksissa jokin tuoterivi on tyhjä tai tarjottu tuote ei vastaa vähimmäisvaatimusta, poistetaan ko. rivi vertailusta eikä sitä lasketa mukaan tarjoajan jättämiin tyhjiin riveihin.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Tarjottujen ympäristömerkittyjen tai ympäristösertifioitujen tuotteiden osuus / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2022
End: 31/01/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella.

Tilaaja tekee erillisen päätöksen optiokauden käyttöönotosta ennen sopimuskauden päättymistä. Optiokaudelle tehdään erilliset sopimukset. Optiossa on kysymys tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 11:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä.

Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa

www.hankintailmoitukset.fi.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021