Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535573-2021

22/10/2021    S206

Finland-Vantaa: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 206-535573

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos
National registration number: 0201256-6
Postal address: Pakkalantie 30
Town: Vantaa
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: 01530
Country: Finland
Contact person: Hankinnat ja kilpailuttaminen
E-mail: palvelukeskus.hankinnat@hel.fi
Telephone: +358 93102700
Internet address(es):
Main address: https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=366834&tpk=4c8b48a9-823d-494a-a048-1a1601ab1de0
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Annossalaatit ja muut pakatut HeVi-tuotteet

Reference number: HEL 2021-007135
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on Palvelukeskus Helsingin toiminnassaan käyttämät annossalaatit ja muut pakatut HeVi-tuotteet.

Hankinta muodostuu kahdesta osa-alueesta, jotka ovat

- osa-alue 1: annossalaatit. Osatarjoukset osa-alueen sisällä kielletty.

- osa-alue 2: muut pakatut HeVi-tuotteet. Osatarjoukset osa-alueen sisällä kielletty.

Tarjoukset vertaillaan kokonaistaloudellisuuden perusteella. Osa-aluekohtaisen tarjouksen kokonaishinta muodostuu kyseenomaisen osa-alueen hankintaohjelmaan (liite 1 ja liite 2) syötettyjen rivikohtaisesten hintojen (=tarjoajan ilmoittama kg hinta kyseenomaiselle tuoteriville * tilaajan arvioima rivikohtainen hankintavolyymi) summana. Osa-aluekohtaiseksi sopimuskumppaniksi valitaan se tarjoaja, jonka tarjous on kokonaishinnaltaan edullisin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laadullisia tekijöitä on otettu huomioon palvelun pakollisissa vähimmäisvaatimuksissa. Tarjottujen tuotteiden tulee olla tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjen vaatimusten mukaisia. Pieni osa tarjoajan tuotteista tai tuotteen pakkauskoko voi poiketa tarjouspyynnön määrittelyistä, ilman että se johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Palvelukeskus Helsingin monipalvelut -yksikkö voi päättää, onko poikkeama tuotteen käytön kannalta olennainen.

Ilmoitetut tuotenimikkeet, tuotenimikkeiden lukumäärät ja tuotteiden toimituspaikat määrineen voivat vaihdella sopimuskauden aikana tilaajan tarpeista johtuen. Esitetyt lukumäärät ovat arvioituja määriä kahdelle (2) vuodelle ja toimivat ainoastaan tarjouksen tekemisen tukena. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin. Mikäli tuotteiden tilausmäärät tai toimituspaikkojen määrät nousevat tai laskevat sopimuskauden aikana, ei sillä saa olla vaikutusta tarjoajan tarjouksessaan antamaan hinnoitteluun. Hinnanmuutosehdot on kuvattu hankintasopimuksessa, joka on tämän tarjouspyynnön liitteenä.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Muut pakatut HeVi-tuotteet

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15300000 Fruit, vegetables and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Palvelukeskus Helsinki, Pakkalan tuotantolaitos

Pakkalantie 30, 01530 Vantaa

II.2.4)Description of the procurement:

Palvelukeskus Helsingin Pakkalan tuotantolaitokselle toimitettavat tuoreiden HeVi-tuotteiden pakkaukset. Tarkempi kuvaus liite 2, hankintaohjelma 2. Tarjoajan tulee täyttää hankintaohjelmaan (liite 2) hintatiedot tarjotuista tuotteista. Tarjoaja liittää täyttämänsä hankintaohjelman tarjouksen liitteeksi ja hankintaohjelmaan muodostunut tarjouksen kokonaishinta täytetään tarjoukseen (kts. Tarjouspyynnön kohta hankinnan kohteen kriteerit)

Osa-alueelle valitaan yksi toimittaja, jonka kanssa solmitaan hankintasopimus.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/01/2022
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Annossalaatit

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Palvelukeskus Helsinki, Pakkalan tuotantolaitos,

Pakkalantie 30, 01530 Vantaa

II.2.4)Description of the procurement:

Annossalaatit Palvelukeskus Helsingin Pakkalan tuotantolaitokselle. Tarkempi kuvaus liite 1, hankintaohjelma 1. Tarjoajan tulee täyttää hankintaohjelmaan (liite 1) hintatiedot tarjotuista tuotteista. Tarjoaja liittää täyttämänsä hankintaohjelman tarjouksen liitteeksi ja hankintaohjelmaan muodostunut tarjouksen kokonaishinta täytetään tarjoukseen (kts. Tarjouspyynnön kohta hankinnan kohteen kriteerit).

Osa-alueelle valitaan yksi toimittaja, jonka kanssa solmitaan hankintasopimus.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/01/2022
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 12:15
Place:

Sähköinen Cloudia-kilpailuttamisjärjestelmä.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tarjousten avaamiset toteutetaan hankintayksikön toimesta sähköisesti Cloudia-kilpailuttamisjärjestelmästä edellä mainittuna ajankohtana.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59658/notice/84248

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Muutoksenhakumenettely ohjeistetaan hankintapäätöksen tiedoksiannossa.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021