Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Tavarat - 535573-2021

22/10/2021    S206

Suomi-Vantaa: Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet

2021/S 206-535573

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: Pakkalantie 30
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Hankinnat ja kilpailuttaminen
Sähköpostiosoite: palvelukeskus.hankinnat@hel.fi
Puhelin: +358 93102700
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helpalvelukeskus?id=366834&tpk=4c8b48a9-823d-494a-a048-1a1601ab1de0
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Annossalaatit ja muut pakatut HeVi-tuotteet

Viitenumero: HEL 2021-007135
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
15000000 Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Palvelukeskus Helsingin toiminnassaan käyttämät annossalaatit ja muut pakatut HeVi-tuotteet.

Hankinta muodostuu kahdesta osa-alueesta, jotka ovat

- osa-alue 1: annossalaatit. Osatarjoukset osa-alueen sisällä kielletty.

- osa-alue 2: muut pakatut HeVi-tuotteet. Osatarjoukset osa-alueen sisällä kielletty.

Tarjoukset vertaillaan kokonaistaloudellisuuden perusteella. Osa-aluekohtaisen tarjouksen kokonaishinta muodostuu kyseenomaisen osa-alueen hankintaohjelmaan (liite 1 ja liite 2) syötettyjen rivikohtaisesten hintojen (=tarjoajan ilmoittama kg hinta kyseenomaiselle tuoteriville * tilaajan arvioima rivikohtainen hankintavolyymi) summana. Osa-aluekohtaiseksi sopimuskumppaniksi valitaan se tarjoaja, jonka tarjous on kokonaishinnaltaan edullisin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laadullisia tekijöitä on otettu huomioon palvelun pakollisissa vähimmäisvaatimuksissa. Tarjottujen tuotteiden tulee olla tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjen vaatimusten mukaisia. Pieni osa tarjoajan tuotteista tai tuotteen pakkauskoko voi poiketa tarjouspyynnön määrittelyistä, ilman että se johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Palvelukeskus Helsingin monipalvelut -yksikkö voi päättää, onko poikkeama tuotteen käytön kannalta olennainen.

Ilmoitetut tuotenimikkeet, tuotenimikkeiden lukumäärät ja tuotteiden toimituspaikat määrineen voivat vaihdella sopimuskauden aikana tilaajan tarpeista johtuen. Esitetyt lukumäärät ovat arvioituja määriä kahdelle (2) vuodelle ja toimivat ainoastaan tarjouksen tekemisen tukena. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin. Mikäli tuotteiden tilausmäärät tai toimituspaikkojen määrät nousevat tai laskevat sopimuskauden aikana, ei sillä saa olla vaikutusta tarjoajan tarjouksessaan antamaan hinnoitteluun. Hinnanmuutosehdot on kuvattu hankintasopimuksessa, joka on tämän tarjouspyynnön liitteenä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Muut pakatut HeVi-tuotteet

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
15300000 Hedelmät, vihannekset ja vastaavat tuotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelukeskus Helsinki, Pakkalan tuotantolaitos

Pakkalantie 30, 01530 Vantaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelukeskus Helsingin Pakkalan tuotantolaitokselle toimitettavat tuoreiden HeVi-tuotteiden pakkaukset. Tarkempi kuvaus liite 2, hankintaohjelma 2. Tarjoajan tulee täyttää hankintaohjelmaan (liite 2) hintatiedot tarjotuista tuotteista. Tarjoaja liittää täyttämänsä hankintaohjelman tarjouksen liitteeksi ja hankintaohjelmaan muodostunut tarjouksen kokonaishinta täytetään tarjoukseen (kts. Tarjouspyynnön kohta hankinnan kohteen kriteerit)

Osa-alueelle valitaan yksi toimittaja, jonka kanssa solmitaan hankintasopimus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 15/01/2022
päättymispäivä: 30/06/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Annossalaatit

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
15000000 Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelukeskus Helsinki, Pakkalan tuotantolaitos,

Pakkalantie 30, 01530 Vantaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Annossalaatit Palvelukeskus Helsingin Pakkalan tuotantolaitokselle. Tarkempi kuvaus liite 1, hankintaohjelma 1. Tarjoajan tulee täyttää hankintaohjelmaan (liite 1) hintatiedot tarjotuista tuotteista. Tarjoaja liittää täyttämänsä hankintaohjelman tarjouksen liitteeksi ja hankintaohjelmaan muodostunut tarjouksen kokonaishinta täytetään tarjoukseen (kts. Tarjouspyynnön kohta hankinnan kohteen kriteerit).

Osa-alueelle valitaan yksi toimittaja, jonka kanssa solmitaan hankintasopimus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 15/01/2022
päättymispäivä: 30/06/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

vaatimukset on määritelty tämän tarjouspyynnön ESPD lomakkeessa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa liitteineen.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/11/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 22/11/2021
Paikallinen aika: 12:15
Paikka:

Sähköinen Cloudia-kilpailuttamisjärjestelmä.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamiset toteutetaan hankintayksikön toimesta sähköisesti Cloudia-kilpailuttamisjärjestelmästä edellä mainittuna ajankohtana.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59658/notice/84248

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettely ohjeistetaan hankintapäätöksen tiedoksiannossa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/10/2021