Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535586-2021

Submission deadline has been amended by:  590934-2021
22/10/2021    S206

Poland-Poznań: Computer equipment and supplies

2021/S 206-535586

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
National registration number: 7770004960
Postal address: ul. Wojska Polskiego 28
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 60-637
Country: Poland
E-mail: zampub@up.poznan.pl
Telephone: +48 618487043
Fax: +48 618955043
Internet address(es):
Main address: https://up-poznan.logintrade.net/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://up-poznan.logintrade.net/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa Uczelnia Wyższa
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych – liczba części 2

Reference number: AZ-262-89/2021
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych – liczba części 2, o parametrach technicznych szczegółowo określonych w załączniku nr 1B do Formularza oferty dla części nr 1 i załączniku nr 2B do Formularza oferty dla części nr 2 – Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część 1: komputery stacjonarne, monitory, drukarki

Część 2: urządzenia wielofunkcyjne

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Komputery stacjonarne, monitory, drukarki

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30231300 Display screens
30232110 Laser printers
30232150 Inkjet printers
48000000 Software package and information systems
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i drukarek – zgodnie z opisem minimalnych parametrów technicznych – zał. nr 1B do Formularza oferty, dla części 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenia wielofunkcyjne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30232100 Printers and plotters
30232110 Laser printers
30232150 Inkjet printers
30216110 Scanners for computer use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych – zgodnie z opisem minimalnych parametrów technicznych– zał. nr 2B do Formularza oferty, dla części 2.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w SWZ m.in. w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 11 do SWZ oraz załącznik nr 12 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Art. 138 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

znajdują się w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Środki ochrony prawnej

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021