Доставки - 535688-2021

Submission deadline has been amended by:  573956-2021
TIЗаглавиеБългария-Кирково: Електрическа енергия
NDНомер на публикацията на обявлението535688-2021
PDДата на публикуване22/10/2021
OJНомер на броя на ОВ S206
TWГрад/населено място на купувачаКИРКОВО
AUОфициално наименование на купувачаОБЩИНА КИРКОВО (000235888)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен18/10/2021
DTКраен срок за подаване13/12/2021
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)09310000 - Електрическа енергия
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)https://www.kirkovo.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС