Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 535714-2021

22/10/2021    S206

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2021/S 206-535714

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. - Pełnomocnik
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok. 300
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02 – 362
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kobyłka
Krajowy numer identyfikacyjny: 1251332390
Adres pocztowy: Wołomińska 1
Miejscowość: Kobyłka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kobyłka - Ośrodek Pomocy Społecznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 1251332390
Adres pocztowy: Żymirskiego 2
Miejscowość: Kobyłka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kobyłka - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce
Krajowy numer identyfikacyjny: 1251332390
Adres pocztowy: Jezuicka 1
Miejscowość: Kobyłka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kobyłka - Publiczne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały
Krajowy numer identyfikacyjny: 1251332390
Adres pocztowy: Kościuszki Tadeusza 6
Miejscowość: Kobyłka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kobyłka - Zespół Szkół Publicznych nr 2
Krajowy numer identyfikacyjny: 1251332390
Adres pocztowy: E. Orzeszkowej 3/5
Miejscowość: Kobyłka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kobyłka - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły
Krajowy numer identyfikacyjny: 1251332390
Adres pocztowy: Załuskiego 57
Miejscowość: Kobyłka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kobyłka - Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wicher" w Kobyłce
Krajowy numer identyfikacyjny: 1251332390
Adres pocztowy: Napoleona 2 a
Miejscowość: Kobyłka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka w Kobyłce
Krajowy numer identyfikacyjny: 1250497278
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 22
Miejscowość: Kobyłka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 1250559111
Adres pocztowy: Leśna 8
Miejscowość: Kobyłka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce
Krajowy numer identyfikacyjny: 1251134-49
Adres pocztowy: Gen. Franciszka Żymirskiego 2
Miejscowość: Kobyłka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1251679142
Adres pocztowy: Moniuszki 2
Miejscowość: Kobyłka
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Obryte
Krajowy numer identyfikacyjny: 5681546196
Adres pocztowy: Obryte 185
Miejscowość: Obryte
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 07-215
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warszawska Opera Kameralna
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250009677
Adres pocztowy: Obrońców 31
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-933
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8212577607
Adres pocztowy: Księcia Józefa Poniatowskiego 26
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Mławski - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5691760040
Adres pocztowy: S. Wyspiańskiego 1
Miejscowość: Mława
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Mławski - Zespół Szkół nr 1
Krajowy numer identyfikacyjny: 5691760040
Adres pocztowy: Zuzanny Morawskiej 29
Miejscowość: Mława
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Mławski - Zespół Szkół nr 3
Krajowy numer identyfikacyjny: 5691760040
Adres pocztowy: Al. Józefa Piłsudskiego
Miejscowość: Mława
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-503
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Mławski - Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mlawy z Września 1939r.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5691760040
Adres pocztowy: Warszawska 44a
Miejscowość: Mława
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mae.com.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mae.com.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Regionalna Agencja Energetyczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XXXVIII Grupa Zakupowa MAE

Numer referencyjny: MAE/375/2021
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby własne, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne przez Zamawiających wymienionych w pkt. 3 SWZ. Szacunkowe całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie zamówienia tj. od 01.01.2022 r. do 31.01.2023 r. wynosi 18 380 906,00 kWh.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7 Makroregion centralny
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Mazowieckie

II.2.4)Opis zamówienia:

a) Taryfa Cxx oświetlenie - zakup energii elektrycznej na lata 2022 - 2023 dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1.1 do SWZ

Szacunkowe łączne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi 2 513 990,00 kWh

w tym:

w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 1 256 995,00 kWh

w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 1 256 995,00 kWh

b) Taryfa Cxx, Gxx - zakup energii elektrycznej na lata 2022 - 2023 dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1.2 do SWZ.

Szacunkowe łączne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi 3 931 384,00 kWh

w tym:

w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 2 028 477,00 kWh

w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 1 892 907,00 kWh

c) Taryfa Bxx - zakup energii elektrycznej na lata 2022 – 2023/2024 dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1.3 do SWZ.

Szacunkowe łączne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi 11 945 532,00 kWh

w tym:

w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 5 471 369,00 kWh

w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2024 r. wynosi 6 474 163,00 kWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/01/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

a) na dzień składania oferty Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) na dzień składania oferty Wykonawca posiada obowiązującą umowę generalną z właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości

90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr 3 lok. 300. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy e-PUAP. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2022 rok

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021