Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 535716-2021

22/10/2021    S206

România-București: Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici

2021/S 206-535716

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
Număr naţional de înregistrare: RO 4204003
Adresă: Strada: Fundeni, nr. 258
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 022322
Țară: România
Persoană de contact: Dan Orasanu
E-mail: achizitii@icfundeni.ro
Telefon: +40 213172194
Fax: +40 213180444
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.icfundeni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129617
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Institutie spitaliceasca
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru pentru furnizarea de echipament de protectie

Număr de referinţă: 4204003/54711
II.1.2)Cod CPV principal
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Echipament de protectie conform caietului de sarcini anexat.

Autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 10 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 20 687 432.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 18
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 18
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 14

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 984 960.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 10

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 236 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 6

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 651 168.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 510 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 196 520.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 7

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 219 344.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 9

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 440 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 11

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 859 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 13

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 104.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 15

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 67 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 18

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 214 760.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 882 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 17

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 523 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 512 360.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 8

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 419 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 007 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 16

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 960 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 12

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113200 Echipament de protecţie împotriva agenţilor nucleari, biologici, chimici şi radiologici
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

IC Fundeni

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Echipamente de protectie conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare va fi exprimata in zile calendaristice. Termenul de livrare minim acceptat este de 1 zi Termenul de livrare maxim acceptat este de 30 zile (peste care oferta va fi declarata neconforma) / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 416.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1

- Completare formular DUAE, potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasați pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si inaintea incheierii raportului procedurii de atribuire sunt:

- Certificat de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat

- Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local

– Mentionam ca in situatia operatorilor persoane juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, acestia vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. (art 165 din Legea 98/2016 ) valori, cantităţi sau altele asemenea. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

- Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora

Cerinta nr. 2

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016;

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Ref. Cazier juridic – mentionam ca in situatia operatorilor persoane juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, precizam ca acestia vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca ca acestia nu se regasesc in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/ în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana si vor fi solicitate doar ofertantilor clasați pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica.

- Declaratie pe propria raspundere conf. prevederi art. 59-60 din Legea 98/2016

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2 art. 167 alin 2 art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

- alte documente edificatoare dupa caz;

Cerinta nr.3

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 21, alin. (5) din HG 395/2016 – Completarea Formularului din Sectiunea Formulare. Mentionam persoanele cu functii de decizie din cadrul institutului Clinic Fundeni:

Manager - Prof. Dr. Anca Colita

Dir. Medical – Prof. Univ. Dr. Alina Tanase;

Dir. Fin-Contab. - Ec. Nicoleta Georgescu;

Dir. Ingrijiri - AS. Med. Otilia Niculita;

Presedinte comisie evaluare - Dr. Laurentiu Micu

Membru comisie evaluare - As. Med. Niculita Oana-Otilia

Membru comisie evaluare - As. Sef Aurelia Georgescu

Membru de rezerva - Ec. Florica Stoica

Membru de rezerva - Ec. Elena Igret

Cerinta nr. 1

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentarii si din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN.

Mentiune: Institutitutul Clinic Fundeni ca autoritate contractanta isi rezerva dreptul ca inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire, sa solicite ofertantilor clasati pe primul loc pentru conformitate, certificatul constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara.

Cerinta nr. 2

Pentru persoane juridice/fizice straine documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident - copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Avizele / certificatele trebuie sa fie VALABILE LA DATA PREZENTARII ACESTORA.

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei prin prezentarea documentelor justificative, la solicitarea autoritatii contractante catre ofertantii clasați pe primul loc în clasamentul in-termediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

– Îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător), va completa cerința corespunzătoare în formatul DUAE din documentația de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate în DUAE se vor solicita doar ofertantilor clasați pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si inaintea incheierii raportului procedurii de atribuire (inclusiv de către ofertantul asociat al caștigătorului licitației sau terț susținător, după caz) prezentarea pînă la data încheierii raportului procedurii de atribuire a următoarelor documente doveditoare: - certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii - cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare / de con-ducere, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoane juridice străine: Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevedrilor legale, care să ateste că acestia nu înregistrează obligații fiscale restante în condițiile legii incidente în țara de rezidență. Documentele prezentate în altă limbă decat limba romană vor fi însoțite de traduceri autorizate in limba romana. Se va completa DUAE conf. art. 193 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice urmând ca documentele edificatoare să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor. În ceea ce privește obligațiile fiscale acestea vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile din țara de rezidență.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCompletare DUAE

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractareCompletare DUAE. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

- Se va prezenta Lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, precizate valoric si cantitativ. Prin „produse similare” se intelege produse de o complexitate comparabilă cu cele ce fac obiectul contractului.Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017Ofertantii clasati pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Auto-rității Contractante, certificate/ documente care atestă îndeplinirea cerinței, și anume: documente/ recomandări emise de benefi-ciarul serviciilor și/sau Procese verbale de recepție a serviciilor si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capaci-tate tehnica.Aceste documente vor fi prezentate și de către Ofertantul asociat, în situația în care resursele acestuia au fost luate în considerare pentru îndeplinirea cerinței.Nota 1: În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/ unor terț/ terți. În acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 48 din HG nr. 395/2016.Nota 2: În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordată de terțul susținător. b) Documentele transmise ofertantului de către terțul/terții sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care ter-tul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la an-gajamentul ferm.c) Documente/ recomandări emise de beneficiarul serviciilor și/sau Procese verbale de recepție a serviciilor si/sau Documente cons-tatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de catre Ofertantii clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante.

- Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare conform modelului orientativ pus la dispozitie si care trebuie sa contina cel putin informatii referitoare la procentul de subcontractare si la responsabilitatile/activitatile subcontractate- Se va prezenta: Certificat de marcaj CE emis de un organism notificat/ Declaratie de conformitate CE emisa de producator care atesta ca operatorul economic respecta Directiva CEE 93/42 pentru gama de produse comercializate/livrate sau documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Vor intra in etapa de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile, fiecare cu pretul evaluat de comisia de evaluare in cursul etapei de analiza si evaluare a ofertei financiare.

a) Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare: pretul total, fara TVA, exprimat în lei

b) Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice:

– Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DA

– Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: DA

- Licitatia se prelungeste automat în cazul modificarii clasamentului: NU

- Se va utiliza pasul de licitatie: NU

c) Conditiile în care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze:

- licitatia electronica 1 runda;

- licitatia electronica va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare;

- durata rundei este de 1 zi;

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 01/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru locul I: In cazul in care punctajul cel mai mare in cadrul unui lot va fi acelasi pentru mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile, se va proceda la solicitarea ofertelor finale de pret pana la departajare. Reofertarea se va realiza cu maxim doua zecimale, la cererea autoritatii contractante.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii 101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021