Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 535746-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Umeå: Operationsteknik

2021/S 206-535746

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: REGION VÄSTERBOTTEN
Nationellt registreringsnummer: 232100-0222
Postadress: Köksvägen 11, Umeå
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 901 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Linnea Byström
E-post: linnea.bystrom@regionvasterbotten.se
Telefon: +46 000000000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://regionvasterbotten.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=64432
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=64432
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Videobronkoskopisystem

Referensnummer: HSN 1141-2021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33160000 Operationsteknik
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser ramavtal för flexibelt videobronkoskopsystem, flexibelt bronkoskop för spädbarn samt tillbehör och förbrukningsmaterial till Region Västerbotten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 600 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

FLEXIBELT VIDEOBRONKOSKOP

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33160000 Operationsteknik
33168000 Apparatur för endoskopi och endokirurgi
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal för flexibelt videobronkoskopsystem, flexibelt bronkoskop för spädbarn samt tillbehör och förbrukningsmaterial till Region Västerbotten.

 

Den maximala volym som kan avropas på detta ramavtal under hela avtalstiden uppskattas till:

  •   12 flexibla videobronkoskop

  •   5 flexibla bronkoskop spädbarn

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 600 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

FLEXIBELT BRONKOSKOP SPÄDBARN

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33160000 Operationsteknik
33168000 Apparatur för endoskopi och endokirurgi
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal för flexibelt videobronkoskopsystem, flexibelt bronkoskop för spädbarn samt tillbehör och förbrukningsmaterial till Region Västerbotten.

 

Den maximala volym som kan avropas på detta ramavtal under hela avtalstiden uppskattas till:

  •   12 flexibla videobronkoskop

  •   5 flexibla bronkoskop spädbarn

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 600 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/11/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 23/05/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/11/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/10/2021