Supplies - 535797-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Strängnäs: Bröd

2021/S 206-535797

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Strängnäs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0365
Postadress: Nygatan 10
Ort: STRÄNGNÄS
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 64580
Land: Sverige
Kontaktperson: Sara McIlgrew
E-post: sara.mcilgrew@strangnas.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.strangnas.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvcgvelcv&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvcgvelcv&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Färskt bröd och konditorivaror

Referensnummer: KS/2021:556
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15811100 Bröd
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Strängnäs kommun inbjuder er att inkomma med anbud avseende färskt bröd och konditorivaror.

Omfattning

Upphandlingen omfattar två (2) anbudsområden:

Anbudsområde A - Färskt matbröd: avser leverans av färskt matbröd.

Anbudsområde B - Konditorivaror: avser leverans av fikabröd och konditorivaror såsom:

kaffebröd och kakor

tårtor och bakelser

kondisbitar

säsongsspecifika produkter

smörgåstårtor

Inkomna anbud kommer att prövas och utvärderas varje anbudsområde var för sig. Anbud får lämnas för valfritt antal anbudsområden.

Kravspecifikation, kommersiella villkor och administrativa bestämmelser framgår av detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15810000 Brödprodukter, färska bakverk och kakor
15811000 Brödprodukter
15811500 Färdiga brödprodukter
15811510 Smörgåsar
15812000 Bakverk och kakor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strängnäs

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Strängnäs kommun inbjuder er att inkomma med anbud avseende färskt bröd och konditorivaror.

Omfattning

Upphandlingen omfattar två (2) anbudsområden:

Anbudsområde A - Färskt matbröd: avser leverans av färskt matbröd.

Anbudsområde B - Konditorivaror: avser leverans av fikabröd och konditorivaror såsom:

kaffebröd och kakor

tårtor och bakelser

kondisbitar

säsongsspecifika produkter

smörgåstårtor

Inkomna anbud kommer att prövas och utvärderas varje anbudsområde var för sig. Anbud får lämnas för valfritt antal anbudsområden.

Kravspecifikation, kommersiella villkor och administrativa bestämmelser framgår av detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 23/03/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/11/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021