Árubeszerzések - 535873-2021

Submission deadline has been amended by:  617503-2021
22/10/2021    S206

Magyarország-Szeged: Trolibuszok

2021/S 206-535873

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Közlekedési Kft.
Nemzeti azonosító szám: 11092612206
Postai cím: Zrínyi Utca 4-8
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Makszin András
E-mail: makszin.andras@gmail.com
Telefon: +36 203891039
Fax: +36 62426714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szkt.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001191222021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001191222021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Városi vasúti, villamos, trolibusz, autóbusz szolg

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

önjáró trolibuszok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001191222021
II.1.2)Fő CPV-kód
34622300 Trolibuszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés a Szegedi Közlekedési Kft. részére a Zöld busz program keretében 4 db 100%-ban alacsonypadlós, egységes kialakítású, új személyszállító, akkumulátoros, önjáró, szóló trolibusz gyártása, szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban. Ajánlatkérő bízva a későbbi pályázati vagy saját források rendelkezésre állásában, valamint annak érdekében, hogy minél egységesebb járműparkkal rendelkezzen további 2 db mennyiségre kíván opciós jogot kikötni.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34622300 Trolibuszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Szeged

Szállítási cím: 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. Szegedi Közlekedési Kft. trolibusz telephelye, a szállító járműről lerakva.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés a Szegedi Közlekedési Kft. részére a Zöld busz program keretében 4 db 100%-ban alacsonypadlós, egységes kialakítású, új személyszállító, akkumulátoros, önjáró, szóló trolibusz gyártása, szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban. Ajánlatkérő bízva a későbbi pályázati vagy saját források rendelkezésre állásában, valamint annak érdekében, hogy minél egységesebb járműparkkal rendelkezzen további 2 db mennyiségre kíván opciós jogot kikötni.

FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS Kbt. 53. § (5)-(6)

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tárgy szerinti beszerzés alapmennyiségének fedezetéül szolgáló pályázatra tekintettel a támogatási szerződés aláírásának (illetve azzal kapcsolatos módosítási kérelme jóváhagyásának) feltételével köt szerződést, vagyis az eljárás tárgya szerinti áru megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer. Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy nem az igényelt összegben és feltételekkel kerül elfogadásra (ideértve különösen a pályázati előírások teljesítési határidőre vonatkozó rendelkezéseit). Amennyiben ezen körülmény az eredmény kihirdetése után, de a szerződéskötés előtt válik ismertté, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) pontja alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. A szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény - illetve módosítási kérelem - elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés).

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. (5) bekezdésének megfelelően az eljárás eredményességének további feltétele - mint Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény - hogy Ajánlatkérő a nyertes ajánlat szerint ellenérték és a támogatási összeg különbözetének finanszírozására tekintettel, a 2011. évi CXCIV. törvény, valamint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint szükséges engedéllyel rendelkezzen. A Kbt. 131. § (9) és 135. § (12) bekezdése e körben is irányadó.

Mennyiség:

4 db (+ 2 db opciós) új szóló trolibusz szállítása.

A jármű fő jellemzői: szóló trolibusz, 11,9-12,75 m hosszú, 2550 mm széles, 100 % alacsonypadlós, az ajánlat szerinti járműtípus kocsiszekrénye EU-s vagy EGT-s autóbusz típusbizonyítvánnyal vagy trolibusz típusbizonyítvánnyal rendelkezik

- helyszínre leszállítása

- helyszíni próbaüzemének lebonyolítása

- engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetése, forgalomba helyezési engedélyeztetés)

- kezelőszemélyzet betanítása

- tartalék alkatrészek szállítása

- kapcsolódó szolgáltatások

A szerződés teljesítését az alábbi határidők betartásával kell ütemezni:

A 4 db jármű legyártása, típusengedélyeztetésre alkalmas állapotban történő leszállítása, típusengedélyezéssel kapcsolatos összes műszaki dokumentáció, kezelési és karbantartási utasítások, jegyzőkönyvek, gyártói műbizonylatok, továbbá a karbantartási és oktatási dokumentáció átadása, valamint valamennyi jármű, Szegeden történő 1 000 km-es próbafutása teljesítése: a szerződés hatályba lépését követő maximum 15 hónapon belül. Véghatáridőre a járművek leszállításán felül minden szerződéses kötelezettséget teljesíteni kell.

A próbafutások során fellépő súlyos hiba esetén Megrendelő jogosult a próbafutást újraindítani. A Megrendelő határozza meg mi a súlyos hiba, de különösen a következők: vázszerkezet törése, fékhiba, hálózati visszatérő túláram jelenségek, fődarab meghibásodás, stb..

Próbafutás tekintetében Megrendelő egyidejűleg max. 2 jármű próbafutását tudja biztosítani, Minden Szegeden elvégzendő teszthez és beüzemeléshez az Üzemeltető az SZKT árképzési szabályzata szerint biztosítja a szállítás miatt szükségessé váló, és a tesztüzemhez és minden jármű használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges felsővezeték hálózatot, elektromos energiát, a korábban már kiképzett trolibuszvezetőket, és szerviz infrastruktúrát.

Ajánlattevő a szerződéskötést követő 30 napon belül köteles gyártási ütemtervet készíteni Ajánlatkérő részére, amely alapján a teljesítési időszakon belül 2 gyártásközi helyszíni ellenőrzésre lehetőséget biztosít a Megrendelő részére legalább 6 fő számára (szállás, ellátás biztosításával a gyártás helyszínének megtekintése közelében). A gyártásközi helyszíni ellenőrzés biztosítása az opciós tételek esetében is elvárás, azok megrendelését követően. A fentieken túl a Megrendelő képviselője további gyártásközi helyszíni ellenőrzések tartására jogosult, saját költségen, előzetes bejelentés mellett.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az alkalmasság körében, a referenciaigazoláshoz kapcsolódóan rögzítésre kerültek energetikai és környezeti hatásokkal kapcsolatos előírások (a korábbi teljesítések bemutatása kapcsán), amelyek a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendeletnek való megfelelést szolgálják.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás idő (minimum 24 hó, maximum 48 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Férőhely (5 fő/m2 állóhely használat mellett, járművezető nélkül) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Szekrényváz fokozottan rozsdamentes acél kivitelű. / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Elektromos ajtóműködtetésű / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Mechanikus stabilizátor B tengelyre, 10 bar-os légrendszer / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Vontatómotor hűtőlevegője legalább 2 m magasságból, vagy a tetőről kerül beszívásra cserélhető tetőszűrővel vagy anélkül / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Tetőn lévő elektromos kábelkivezetések tömszelencéinek szerelési síkja a tetősíkkal bezárt szöge 90-120° (beázás ellen) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Önjárási távolság / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 87
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a beszerezni kívánt 4 darab trolibuszon felül további legfeljebb 2 db, az eredetivel mindenben megegyező trolibusz beszerzésére vételi jogot szerez (Ptk. 6:225.§) és az a nyertes ajánlattevő által vállalt ellenérték, valamint a rendelkezésre álló források ismeretében dönthet annak megvételéről és azt akár teljes, akár részmennyiségben is megrendelheti. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget vagy akár egyetlen db járművet is megrendel. Ajánlatkérő a vételi joggal az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 48 hónap időszak alatt saját döntése szerinti tetszőleges számú részletben élhet.

Az opciós jog fenntartásának célja, hogy későbbi források rendelkezésre állása esetén Ajánlatkérő a már meglévő járműveivel egyező járműveket tudjon beszerezni, így minél egységesebb járműparkkal rendelkezzen, különös tekintettel arra, hogy valamennyi újonnan beszerzett járműtípus esetén külön képzést igényel a karbantartó és szerelő személyzet felkészítése, valamint az alkatrészellátás is egyszerűbben és költséghatékonyabban megoldható az egységesebb járműpark esetén.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) ponthoz kapcsolódóan:

A szállítási határidő a szerződés hatályba lépését követő maximum 15 hónap.

A vételi joggal Ajánlatkérő az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 48 hónap időszak alatt élhet.

A 4 db-os alapmennyiség ellenértéke önerejének megfizetése az igazolt teljesítést követő 72 hónap időszak alatt kerül sor, vagyis a nyertes ajánlat szerint ellenérték és a támogatási összeg különbözetét részletfizetés keretében kívánja biztosítani ajánlatkérő, amelyet 72 hónapos időszak alatt, egyenlő részletekben teljesít a nyertes ajánlattevő felé, a csatolt közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint. A részletfizetési konstrukciót az indokolja, hogy Ajánlatkérő ebben a formában tudja biztosítani a járművek beszerzéséhez szükséges önerő részt.

A szerződés időtartama körében megadott 87 hónapos időszak a szállítási határidő és az ellenérték teljes megfizetése időszakának összege.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek), illetve adott esetben az alkalmasság igazolására bevont szervezetnek a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint, előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozattal kell igazolnia.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában Ajánlattevő ajánlatában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott Ajánlattevőknek, magyarországi letelepedésű Ajánlattevők esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevők esetén a Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bekezdéseinek rendelkezéseire is.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. Az ajánlattevő csatoljon referenciaigazolást, az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 évben teljesített, az EU vagy az EGT bármely országában trolibuszként típusbizonyítvánnyal (vagy azzal egyenértékű dokumentummal) rendelkező és trolibuszként forgalomba helyezett, akkumulátoros önjáró trolibuszok szállításáról, melyek az előírt energetikai és környezeti hatásoknak megfelelnek. Az igazolás tartalmazza legalább a teljesítés idejének (kezdő és befejező időpontja: év, hó, nap), a szállítás tárgyának, a mennyiségének megadását és a szerződést kötő másik félnek és a referenciát igazoló magánszemélynek és elérhetőségét (telefon vagy e-mail), valamint arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a)/.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1a) bekezdése alapján a 9 éven belül megkezdett, de 6 éven belül befejezett (forgalomba helyezéssel) teljesítéseket veszi figyelembe.

Az igazolás módja lehet a 321/2015. X.30.) Korm. r. 22. § alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel. Ezen előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD IV. rész α pont kitöltésével, részletes információk megadása nélkül.

Az igazolások benyújtása Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevőknek kötelező.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referenciaigazolás tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, így Ajánlatkérő az illetékes által kiállított papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő az EKR rendszerben, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik referenciaigazolással az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 évben teljesített, az EU vagy az EGT bármely országában trolibuszként típusbizonyítvánnyal (vagy azzal egyenértékű dokumentummal) rendelkező és trolibuszként forgalomba helyezett, minimum 2 db akkumulátoros önjáró trolibusz szállításáról, melyek teljesítik a következő energetikai és környezeti hatásokat:

energiafelhasználás (fűtés és visszatáplálás nélkül): max. 2,0 kWh/km (= 7,2 MJ / km), szén-dioxid kibocsátás: 0 kg / km, nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása: 0 g / km, nem-metán szénhidrogének (NMHC) kibocsátása: 0 g / km, részecske kibocsátás (PM): 0 g / km

Ajánlatkérő akkumulátoros önjáró trolibusz alatt olyan járműveket ért, melyek a beépített akkumulátorról hajtva min. 1 km megtételére alkalmasak.

(Az energetikai és környezeti hatásokkal kapcsolatos előírások a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendeletnek való megfelelést szolgálják.)

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési biztosíték: Eladó a szerződés hatálybalépéséig, a szerződés szerinti végső teljesítési határidőig érvényes, a nettó szerződéses ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot ad a Vevőnek a Kbt 134. § (2), (4), (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.

Jóteljesítési (hibás teljesítési) biztosíték: Eladó a végszámla benyújtásakor a teljesítéstől a vállalt jótállási idő végéig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a nettó szerződéses ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot ad a Vevőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.

Szerződést biztosító egyéb mellékkötelezettségek:

Ajánlattevő a jótállási időszak alatt garantálja a jótállás hatálya alá eső állományra vonatkoztatva az átlagos, éves szintű minimum 85%-os rendelkezésre állási arányt. Amennyiben a tényleges rendelkezésre állás a 85 %-ot nem éri el az adott évben, akkor ajánlattevő az eltérés minden 1 %-a után 5 millió Ft/év kötbért köteles fizetni ajánlatkérő részére. Amennyiben az eltérés az 1 %-ának tört része, ajánlattevő arányos kötbér fizetésére köteles.

Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek. Késedelmes teljesítés a határidőt követő teljesítés, míg hibás teljesítés, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. A hibás teljesítés miatti kötbér mellett a jogosult szavatossági igényt nem érvényesíthet. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett Áru nettó értékének napi 0,25%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximumok elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.

Meghiúsulási kötbér: Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

Fizetési feltételek:

Az alapmennyiség beszerzésének forrása az alábbi pályázatból származik:

ZFR-ZBP-005/01/10 azonosítójú, Zöld Busz Program keretében a „Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítése”

A megítélt támogatás összege legfeljebb 577 461 000,-Ft. A Feladat támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 71,31 %-a.

A nyertes ajánlat szerint ellenérték és a támogatási összeg különbözetét részletfizetés keretében kívánja biztosítani ajánlatkérő.

Előlegfizetés:

Az ajánlatkérő a 4 db jármű tekintetében előleget fizet, az előleg mértéke a 4 db járműre eső teljes nettó ellenérték 30%-ának megfelelő összeg, amelynek biztosítékául az ajánlatkérő a nettó ellenérték 30%-a mértékben biztosíték nyújtását írja elő.

Számlázás, fizetési folyamat:

Az ajánlattevő az előlegszámlát követően járművenként jogosult részszámlát benyújtani, az ellenérték arányos részére, a járművek rendeltetési helyére történő leszállítását, engedélyeztetését, beállítását és üzembe helyezését, a szükséges betanítás elvégzését és sikeres próbaüzemét követően, a teljesítés igazolás kiadása után. Az előleggel a 4 db jármű tekintetében kiállított részszámlákban, részszámlánként 25-25%-ban, arányosan számolnak el a felek.

Fizetési határidő: a támogatási összeg tekintetében a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 nap, a fennmaradó rész részletei tekintetében havonta történik kifizetés, minden hónap 10. napjáig.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés pénzneme az euró, a kifizetés pénzneme HUF, a csatolt közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/11/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontását az EKR rendszer végzi a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésének, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének megfelelően.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontását az EKR rendszer végzi a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdésének, valamint a 424/2017.

(XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének megfelelően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen. Az eljárásban való részvétel feltétele az oldalon történő regisztráció (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1)), majd a közbeszerzési anyag letöltése, továbbá az ajánlat EKR rendszerben történő összeállítása és benyújtása.

2. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított.

3. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek szerint. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az ajánlattevő cégkivonatát és annak egyszerű, magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.

4. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor közös nyilatkozatban kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljáró jogosult képviselőt megjelölni cégnév, székhely telefon és e-mail elérhetőségek megadásával, valamint a közös ajánlattevők nyilatkozzanak, hogy a teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az előírt nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4) és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat.

6. Az ajánlatokat elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.

7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

8. Az eljárásban Dr. Makszin András közbeszerzési szaktanácsadó jár el: lajstromszám: 00047, tel: +36 20/389-1039, e-mail: makszin.andras@gmail.com

9. A Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. Ennek megfelelően az eljárásban érdekelt gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza az eljárásban.

11. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

12. Részajánlattétel kizárása: Ajánlatkérő beszerzési igénye 4 db egységes kialakítású és gyártmányú jármű, melyek szervizelése, alkatrészellátása, rentábilis üzemeltetése műszaki és gazdasági szempontból 1 ajánlattevő nyertességével biztosított.

13. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg, a II.2.4) pontban rögzítetteknek megfelelően.

14. A IV.2.6. pontban az "1 hónap" a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napnak felel meg.

15. Az ajánlati ár euróban (EUR) kerül meghatározásra és a támogatási összeg tekintetében a Teljesítési Igazolás kiadásának időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett hivatalos euró középárfolyamon kerül forintra (HUF) átszámításra és kifizetésre, a havi részletek tekintetében a fizetés esedékessége hónapjának 5. napján irányadó MNB által közzétett hivatalos euró középárfolyamon kerül forintra (HUF) átszámításra és kifizetésre. Az Európai Közösség területén adóalanyként bejegyzett Szállító esetében nettó ajánlati árat jelent.

16. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány a II.2.5. pontban leírt szempontok alapján.

Az ajánlatok megadott szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

Az ajánlatkérő az érvényesnek minősített ajánlatokat a megadott szempontok alapján az "ajánlati ár" esetében fordított arányosítás, a "jótállási idő", a "férőhely" és az "önjárási távolság" szempontok (minőségi kritériumok) esetében egyenes arányosítás, a további szempontok (minőségi kritériumok) esetében abszolút értékelési módszerrel (pontkiosztás) értékeli. A módszerek részletes leírását a csatolt Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció tartalmazza.

17. Projektazonosító (az alapmennyiség pénzügyi forrása tekintetében): ZFR-ZBP-005/01/10

A Zöld Busz Program keretében a „Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítése”

18. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2021