Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 5359-2022

07/01/2022    S5

Włochy-Ispra: Konserwacja i kalibracja sprzętu VELA2 JRC

2022/S 005-005359

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 224-588374)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.C – Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 – Sustainable Transport
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja i kalibracja sprzętu VELA2 JRC

Numer referencyjny: JRC/IPR/2021/OP/0007
II.1.2)Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi konserwacji zapobiegawczej i naprawczej oraz kalibracji sprzętu do badań emisji JRC VELA2 (stanowisko do badania emisji z pojazdów): urządzenia do pomiarów emisji i hamownia podwoziowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 224-588374

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 14/01/2022
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.2)
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 14/01/2022
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: