Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 535917-2021

22/10/2021    S206

Magyarország-Budapest: Kártya nyomtatáshoz

2021/S 206-535917

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosító szám: 15328106241
Postai cím: Váci Út 73/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Telefon: +36 12982509
Fax: +36 12982463
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.neak.gov.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001265202021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001265202021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EU eg.bizt.kártya és közgyógy.igazolvány besz.2022

Hivatkozási szám: EKR001265202021
II.1.2)Fő CPV-kód
30197645 Kártya nyomtatáshoz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA és KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY beszerzése az alábbiak szerint:

3 (vagy több) színnel nyomtatott kártyatest, opcióval növelt gyártandó mennyisége összesen: 950 000 db, kártya fajtánként az alábbi megoszlásban:

- az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA alapmennyisége 583 333 db,

- az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA tekintetében az opció mértéke legfeljebb (+) 20%,

- a KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY alapmennyisége 178 571 db

- a KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY tekintetében az opció mértéke legfeljebb (+) 40 %.

Az összmennyiségen belül Ajánlatkérő élni kíván az átcsoportosítás lehetőségével. A Kbt. 141. § (4) a) pontjában foglaltaknak megfelelően, a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti az opció gyakorlásának pontos feltételeit és tartalmát. A teljes mennyiséget Eladó legkésőbb 2022. december 31. napjáig köteles leszállítani Vevő részére. Az utolsó tételre vonatkozó lehívásra, az opció lehívására, valamint a fenti mennyiségeken belüli átcsoportosításra a szerződés időbeli hatályán belül legfeljebb addig az időpontig van lehetőség, ami a lehívástól 2022.12.31-ig történő szerződésszerű teljesítést lehetővé teszi. Ennek megfelelően, az utolsó tételre vonatkozó lehívás, az opció lehívás,valamint az 1.a) szerződéspontban foglalt mennyiségeken belüli átcsoportosítások megküldésének végső határideje: 50 000 darab feletti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2022. október 15. napja; 50 000 darab vagy az alatti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2022. október 31. napja.

Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30197645 Kártya nyomtatáshoz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő , 1139 Budapest, Váci út 73/A.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA és KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY beszerzése az alábbiak szerint:

3 (vagy több) színnel nyomtatott kártyatest, opcióval növelt gyártandó mennyisége összesen: 950 000 db, kártya fajtánként az alábbi megoszlásban:

- az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA alapmennyisége 583 333 db,

- az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA tekintetében az opció mértéke legfeljebb (+) 20%,

- a KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY alapmennyisége 178 571 db

- a KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY tekintetében az opció mértéke legfeljebb (+) 40 %.

Az összmennyiségen belül Ajánlatkérő élni kíván az átcsoportosítás lehetőségével. A Kbt. 141. § (4) a) pontjában foglaltaknak megfelelően, a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti az opció gyakorlásának pontos feltételeit és tartalmát. A teljes mennyiséget Eladó legkésőbb 2022. december 31. napjáig köteles leszállítani Vevő részére. Az utolsó tételre vonatkozó lehívásra, az opció lehívására, valamint a fenti mennyiségeken belüli átcsoportosításra a szerződés időbeli hatályán belül legfeljebb addig az időpontig van lehetőség, ami a lehívástól 2022.12.31-ig történő szerződésszerű teljesítést lehetővé teszi. Ennek megfelelően, az utolsó tételre vonatkozó lehívás, az opció lehívás,valamint az 1.a) szerződéspontban foglalt mennyiségeken belüli átcsoportosítások megküldésének végső határideje: 50 000 darab feletti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2022. október 15. napja; 50 000 darab vagy az alatti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2022. október 31. napja.

Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA és KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY beszerzése az alábbiak szerint:

3 (vagy több) színnel nyomtatott kártyatest, opcióval növelt gyártandó mennyisége összesen: 950 000 db, kártya fajtánként az alábbi megoszlásban:

- az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA alapmennyisége 583 333 db,

- az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA tekintetében az opció mértéke legfeljebb (+) 20%,

- a KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY alapmennyisége 178 571 db

- a KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY tekintetében az opció mértéke legfeljebb (+) 40 %.

Az összmennyiségen belül Ajánlatkérő élni kíván az átcsoportosítás lehetőségével. A Kbt. 141. § (4) a) pontjában foglaltaknak megfelelően, a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti az opció gyakorlásának pontos feltételeit és tartalmát. A teljes mennyiséget Eladó legkésőbb 2022. december 31. napjáig köteles leszállítani Vevő részére. Az utolsó tételre vonatkozó lehívásra, az opció lehívására, valamint a fenti mennyiségeken belüli átcsoportosításra a szerződés időbeli hatályán belül legfeljebb addig az időpontig van lehetőség, ami a lehívástól 2022.12.31-ig történő szerződésszerű teljesítést lehetővé teszi. Ennek megfelelően, az utolsó tételre vonatkozó lehívás, az opció lehívás,valamint az 1.a) szerződéspontban foglalt mennyiségeken belüli átcsoportosítások megküldésének végső határideje: 50 000 darab feletti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2022. október 15. napja; 50 000 darab vagy az alatti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2022. október 31. napja.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

A Kbt. 74.§(1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek (továbbiakban: AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,

alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §(1)-(2) pontjai hatálya alá. AK az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

- a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai (kivéve ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésekben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

- a nem Magyarországon letelepedett esetében az AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkezőnek nyilatkozatot kell benyújtania, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza;

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmt. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra (öntisztázás).

Változásbejegyzésre nemleges tartalom esetén is nyilatkozni szükséges. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Felhívjuk továbbá ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okban foglaltakra, és a Kbt. 69. § (11a)

bekezdésre

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az EKR-ben található EEKD űrlap kitöltésével kell

előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bek. alapján AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában). Ajánlattevőnek az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:

M1.Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését a Kbt. 65.§(1)bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)bek a) pontja alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával.

AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél és a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja/év, hó, nap/), a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e, illetve amennyiben a szerződés részteljesítésként valósult meg, úgy a %-os arány is kerüljön feltüntetésre (nyilatkozatmintát AK az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtotta a Nyilatkozat-minták között (KD.7.sz. melléklet).

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7) és (9) bek-re és a Kbt. 69. § (4), (11) bek-re, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek a) pontjára és 21./A. §-ára.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést nem önállóan végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a bemutatott referencia mely részét teljesítette.

Amennyiben a referencia ismertetése szerint a szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia

ismertetésében meg kell adni a kért tárgyra vonatkozó mennyiséget. Az alkalmasság igazolása több szerződésből is biztosítható.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az AK (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb a megelőző 6 évben (72 hónapban) megkezdett és 36 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/ napjáig terjedő időszakot vizsgálva) befejezett időtartamban nem rendelkezik: legalább a közbeszerzés tárgya szerinti 300 000 db, legalább három színnel nyomtatott kártyatest eredményes szállítását tanúsító, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés erre az időszakra esik. Az M/1. alkalmassági követelmény több szerződéssel is teljesíthető.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/11/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/11/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ekr.gov.hu felületén.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtása és felbontására vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a tartalmazza. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet ( továbbiakban: e-Kr.) tartalmazza (különösen 15.§-17.§).

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Az AK a felhívás karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a KD-ban adja meg.

2. Ajánlatkérő (AK) Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR (https://ekr.gov.hu ) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szüks.

3.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu)

4.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató http://nekszt.hu/tamogatas/

5.A KD elektronikusan elérhető: www.ekr.gov.hu.

6.Kieg. táj.: a Kbt. 56. § (1)-(6), Kbt. 114.§ (6) és a KD-ben foglaltak szerint. Konzultáció, helyszíni bejárás nincs.

7.AT ajánlatához csatolni kell:

-Kbt.66.§(5)alapján felolvasólapot,mely tartalmazza Kbt.68.§(4)szerinti adatokat,

-Kbt.66.§(2)szerinti nyilatkozatot;

- Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról(321/2015.Korm.rend.13.§folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a Cégbírósághoz(CB)benyújtott vált.bej. kérelmet és igazolást a beérkezésről- adott esetben=AE);

-Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

-nyilatkozat Kbt.66.§(6)alapján:megjelölni azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót(AV)vesz igénybe,és ezen rész(ek) vonatkozásában ajánlat benyújtásakor már ismert AV-t.Nemleges nyilatkozat is csatolandó!;

-kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén nyilatkozat és Kbt.65.§(7)bek.szerinti okirat szükséges (AE);

-üzleti titokról szóló nyilatkozat+indoklás(AE);

- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum

- Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt Meghatalmazás (AE)

- Nyilatkozat fordításról (AE)

- Reszletes_artablazat cégszerűen aláírva, a szakmai ajánlat részeként beadandó.Érvényes ajánlat csak a mindenben megfelelő tartalmú szakmai ajánlattal adható.Ajánlatkérő az „Részletes_ártáblázat”-ot tartalmazó KD 5. sz. melléklet hiányában az ajánlatot a Kbt.73.§ (1) e) pontja alapján érvénytelennek minösiti.

-közös AT-k esetén(közös AT-k neve,címe,eljárni jogosult neve,címe)kapcs.tartójának neve+elérhetősége(levelezési cím,tel.,fax.,email); Kbt.35.§(2)szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű másolati formában(ki kell terjednie: ajánlatot benyújtó gazd. szereplő:közös AT-k képviseletére jogosult gazd.szereplő jelen eljárásban;EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor közös AT-k képviseletében eljárhat).Közös ajánlattétel esetében Kbt.35.§(1)-(7)irányadó,figyelemmel Kbt.41/A.§(5)-ben foglaltakra;

-aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta,

-meghatalmazás(AE);

8.AK 321/2015.Korm.rend.30.§(4)szerint jelzi: alkalmassági feltételeket szigorúbban határozta meg a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest;

9.AK alkalmazza Kbt.81.§(4)-(5)-t és a hiánypótlás lehetőségét Kbt.71.§szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazd.i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.

10.AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt 44.§-ban és a 131.§(3) bekezdésben foglaltakra.

11.AT-nek az ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó magyar (HUF) forintban.Az ajánlati árnak az Ajánlattételi Felhívásban szereplő valamennyi feladat ellenértékét, költségét tartalmaznia kell, ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult AT AK-től további díj vagy költségtérítésre.

12.AK nem ír elő ajánlati biztosíték nyújtást;

13.AK AF IV.2.6)ban írt 1 hó alatt 30napot ért;

14.Ajánlattétel,elszámolás,kifiz.pénznem:HUF;

15.Kbt.35.§(8)-(9):AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szerv.létrehozását;

16.AK nem alkalmazza Kbt.75.§(2)e)-t;

17.Ajánlatnak tartalmaznia kell AF-ben külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,igazolásokat,dokumentumokat,amit a KD és Kbt. előír

18.Az ajánlattételi felhívásban nem szabályzott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint az annak felhatalmazása alapján megalkotott egyéb jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

19. Alkalmazott értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb ár (nettó ajánlati összár opcióval növelt mennyiségre), a Kbt. 76. (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

20.Az ajánlathoz csatolandó: 86 /1996. (VI. 14.) Korm.rend-ben megfogalmazott biztonsági okmány, illetve az annak előállításához szükséges okmányalkatrészek gyártásához szükséges engedély meglétére vonatkozó előzetes nyilatkozat (az engedélyt AJÁNLATKÉRŐ ÁLTALI ELSŐ EGYEDI MEGRENDELÉS LEADÁSÁT MEGELŐZŐEN SZÜKSÉGES BENYÚJTANI, AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN ÍRÁSBELI FELHÍVÁSÁRA) 15.A részvételi felhívásban az alkalmasság körében előírt követelmények és ezek előírt igazolási módja a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

21.A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a több részre történő ajánlattétel biztosítását. A kártyatestek gyártásának technológiája teljes mértékben azonos.

22.Az eljárásban eljáró FAKSZ: Frajnovics Lajos, lajstromszám:01140

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2021