Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjenesteydelser - 53595-2022

01/02/2022    S22

Belgien-Bruxelles: Forberedende foranstaltning vedrørende overvågning af miljøforurening med honningbier

2022/S 022-053595

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø (ENV)
Postadresse: ENV.A.4 - Finance, Audit and Budget, BRE2 10/DCS
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forberedende foranstaltning vedrørende overvågning af miljøforurening med honningbier

Sagsnr.: ENV/2021/OP/0014
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udvikling af et system til overvågning af belastninger af bestøvere er en central forpligtelse under EU's bestøverinitiativ. Pesticider og andre miljøforurenende stoffer er en af de største belastninger. Hurtige og rettidige oplysninger om disse former for pres vil muliggøre udvikling og gennemførelse af effektive foranstaltninger til bevarelse af bestøvere samt evaluering heraf. Denne kontrakt skal bygge på pilotprojektet Insignia og gennemføre en protokol til overvågning af pesticider og andre forurenende stoffer ved hjælp af honningbier i alle EU-lande.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 002 077.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forberedende foranstaltning vedrørende overvågning af miljøforurening med honningbier.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourceallokering / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

09 20 02 — Forberedende foranstaltninger

II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette blev tidligere offentliggjort i forhåndsmeddelelsen 2021/S 071-179754 med titlen »Forberedende foranstaltning vedrørende miljøovervågning gennem honningbier«.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 193-501218
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 09.200200/2021/864096/SER/ENV.D.2
Betegnelse:

Forberedende foranstaltning vedrørende overvågning af miljøforurening med honningbier

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/12/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Alveus AB Consultancy
Postadresse: Kerkstraat 96
By: Oisterwijk
NUTS-kode: NL Nederland
Postnummer: 5061 EL
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Universität Graz
Postadresse: Universitätsplatz 3
By: Graz
NUTS-kode: AT Österreich
Postnummer: 8010
Land: Østrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ellinikos Georgikos Oranismos – DIMITRA
Postadresse: Kourtidou 56-58
By: Athina
NUTS-kode: EL Ελλάδα  / Elláda
Postnummer: 11145
Land: Grækenland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Carreck Consultancy Ltd
Postadresse: The Barn, Golden Square
By: Henfield, West Sussex
NUTS-kode: UK United Kingdom
Postnummer: BN5 9DP
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: University of Strathclyde
Postadresse: Richmond Street 16
By: Glasgow
NUTS-kode: UK United Kingdom
Postnummer: G1 1XQ
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Instituto Politecnico de Braganca
Postadresse: Campus de Santa Apolonia
By: Braganca
NUTS-kode: PT Portugal
Postnummer: 5301253
Land: Portugal
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Stichting Wageningen Research
Postadresse: Droevendaalsesteg 4
By: Wageningen
NUTS-kode: NL Nederland
Postnummer: 6708 PB
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Regioni Lazio e Toscana
Postadresse: Via Appia Nuova
By: Roma
NUTS-kode: IT Italia
Postnummer: 141100178
Land: Italien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Benaki Phytopathological Institute
Postadresse: Stefanou Delta Street 8
By: Athina
NUTS-kode: EL Ελλάδα  / Elláda
Postnummer: 14561
Land: Grækenland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Universidad de Almeria
Postadresse: Carretera Sacramento Canada
By: Almeria
NUTS-kode: ES España
Postnummer: 04120
Land: Spanien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: HKH Kwaliteit en Certificering
Postadresse: Beukebeek 20
By: Veldhoven
NUTS-kode: NL Nederland
Postnummer: 5501 CV
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Danmarks Biavlerforening
Postadresse: Fulbyvej 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Latvian Beekeepers Association
Postadresse: Rigas iela 22
By: Jelgava
NUTS-kode: LV Latvija
Postnummer: 3004
Land: Letland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Universiteit Gent
Postadresse: Sint Pietersnieuwstraat 25
By: Gent
NUTS-kode: BE Belgique / België
Postnummer: 9000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 002 077.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3). I tilfælde af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i driften af de elektroniske kommunikationsmidler, der er angivet i afsnit I.3), inden for de sidste fem kalenderdage før fristen for modtagelse angivet i afsnit IV.2.2), forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at forlænge denne frist og offentliggøre udvidelsen på internetadressen anført i afsnit I.3) uden forudgående offentliggørelse af en berigtigelse til denne bekendtgørelse. Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at tilmelde sig udbuddet på adressen i afsnit I.3) for at blive underrettet, når nye oplysninger eller dokumenter offentliggøres.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/01/2022