Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 536010-2019

12/11/2019    S218

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások

2019/S 218-536010

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 199-483689)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Felföldi Aliz
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Telefon: +36 14554262
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fcsm.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Számlázás, ügyfélszolgálat, követelésvásárlás

Hivatkozási szám: EKR001276172019
II.1.2)Fő CPV-kód
79999200 Számlázási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés keretében csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység végzése és nyomdai szolgáltatás nyújtása, továbbá követelésvásárlási szerződés keretében követelésvásárlási pénzügyi szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/11/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 199-483689

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 12/11/2019
Helyi idő: 09:00
Helyesen:
Dátum: 19/11/2019
Helyi idő: 09:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 12/11/2019
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 19/11/2019
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja: a közbeszerzési dokumentumok: I. rész szerződéstervezet 4.3.3. és 4.7 pontja módosításra kerül az EKR-ben csatolt dokumentumnak megfelelően.