Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536038-2021

22/10/2021    S206

Belgium-Herent: Beverages, tobacco and related products

2021/S 206-536038

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Herent
Postal address: Spoorwegstraat 6
Town: Herent
NUTS code: BE242 Arr. Leuven
Postal code: 3020
Country: Belgium
E-mail: info@herent.be
Telephone: +32 16853020
Fax: +32 16853160
Internet address(es):
Main address: www.herent.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1035/0O/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamcontract voor het leveren van dranken en bijhorende logistieke ondersteuning

Reference number: 1035 - drank
II.1.2)Main CPV code
15900000 Beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
15980000 Non-alcoholic beverages
15982000 Soft drinks
55400000 Beverage-serving services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE242 Arr. Leuven
Main site or place of performance:

De Kouter - Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent / Gemeentelijke loods, Spoorwegstraat 8 te 3020 Herent / Gemeentelijke basisschool Toverveld, Overst...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht betreft het leveren van dranken en het ter beschikking stellen van de bijhorende logistieke ondersteuning aan de gemeente Herent, het OCMW van Herent en de politiezone HerKo in Herent.

De jaarlijkse omzet aan drank voor de gemeente, het OCMW, Herko, de gemeenteschool Marant, De Hemelboom en d’Ontmoeting wordt geraamd op afgerond 30.000 euro incl. btw. Daarbij komt nog de omzet van de gebruikers (*) van de gemeenschapsinfrastructuur. Die wordt ook geraamd op afgerond 30.000 euro incl. btw. De totale raming per jaar bedraagt bijgevolg afgerond 60.000 euro incl. btw

(*) De gebruikers van de gemeenschapsinfrastructuur (zoals verenigingen die gebruik maken van GC De Wildeman, Warotzaal, kantine sporthal Ivo Van Damme, Warotzaal, gemeentelijke basisschool Toverveld, LDC d’ontmoeting, Marant, …) krijgen de mogelijkheid om via dezelfde voorwaarden van dit raamcontract bestellingen te plaatsen. De opdrachtnemer heeft op die locaties niet het exclusiviteitsrecht. De gebruikers hebben nog steeds zelf de keuze met welke leverancier ze occasioneel samenwerken. Indien die gebruikers willen afnemen van het raamcontract, zal de bestelling steeds gebeuren via de gemeente/ het OCMW. De facturatie zal ook gericht worden aan gemeente of OCMW (afhankelijk van gebouw).

De opdracht kan verlengd worden, telkens voor één jaar.

Leveringsplaatsen:

- De Kouter - Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6 - 3020 Herent

- Gemeentelijke loods, Spoorwegstraat 8 - 3020 Herent

- Gemeentelijke basisschool Toverveld, Overstraat 60 - 3020 Veltem-Beisem

- De Hemelboom (DH), Mechelsesteenweg 487- 3020 Herent (OCMW)

- Lokaal dienstencentrum d' Ontmoeting (LDC), Van Bladelstraat 47 - 3020 Herent (OCMW)

- Warotzaal, Warotstraat 11A - 3020 Winksele

- GC De Wildeman, Schoolstraat 15 , 3020 Herent

- kantine sporthal Ivo van Damme, Overstraat 21 – 3020 Veltem-Beisem

- De Axe, Tildonksesteenweg 155 – 3020 Herent

- Sint-Laurentuiskerk, Dorpsplein 1 – 3020 Veltem-Beisem

De opsomming van locaties is niet-limitatief. Bijkomende locaties kunnen in de toekomst toegevoegd worden aan de overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden. Deze bijkomende locaties zullen steeds gelegen zijn op het grondgebied Herent en zijn steeds gelinkt aan de gemeente of het OCMW Herent.

De inschrijver wordt geacht door het indienen van zijn offerte de toestand ter plaatste te kennen (een bezoek ter plaatse is mogelijk mits tijdige aanvraag voor een afspraak via facilitairbeheer@herent.be).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Per jaar moeten er minstens 2 referenties bijzijn van opdrachten ter waarde van 5.000 Euro inclusief BTW.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021