Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536118-2021

22/10/2021    S206

România-Tulcea: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

2021/S 206-536118

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA TULCEA
Număr naţional de înregistrare: 15338175
Adresă: Strada: Isaccei, nr. 36
Localitate: Tulcea
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Cod poștal: 820129
Țară: România
Persoană de contact: STEFANA ZIBILEANU
E-mail: achizitii@daps.ro
Telefon: +40 240513641
Fax: +40 240536641
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.daps.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129686
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare produse alimentare

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta organizatoare Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea va încheia acordul cadru pentru furnizare produse alimentare - 7 loturi: LOT 1 - Fructe si legume proaspete , LOT 2 - Fructe şi legume transformate, LOT 3 - Diverse produse alimentare, LOT 4 – Produse de origine animală, carne şi produse din carne, LOT 5 - Produse lactate, LOT 6 - Peşte si LOT 7 – Ouă pentru o perioada de 24 luni, cu maxim 3 operatori economici. Contractele subsecvente se vor încheia cu operatorii economici semnatari ai acordului cadru care au prețul cel mai scăzut pentru produsele alimentare (loturile) câștigate la acordul cadru în funcție de necesități. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 15. Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 451 610.90 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 7
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 7
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Oua

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03142500 Ouă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

TULCEA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta va achizitiona Oua. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 67 750.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 24.240,00 lei. Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a) din HG 395/2016 este in cuantum de 0,5% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse lactate

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15500000 Produse lactate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

TULCEA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta va achizitiona Produse lactate. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si ale celui mai mare contract subsecvent se regasesc in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 546 374.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 196,918.00 lei. Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a) din HG 395/2016 este in cuantum de 0,5% din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Diverse produse alimentare

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15800000 Diverse produse alimentare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

TULCEA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta va achizitiona Diverse produse alimentare. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si ale celui mai mare contract subsecvent se regasesc in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 479 951.30 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 169.590,80 lei. Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a) din HG 395/2016 este in cuantum de 0,5% din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Peste

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15200000 Peşte preparat şi conserve de peşte
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

TULCEA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta va achizitiona Peşte preparat şi conserve de peşte. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si ale celui mai mare contract subsecvent se regasesc in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 176 508.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 67,112,00 lei. Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a) din HG 395/2016 este in cuantum de 0,5% din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse de origine animală, carne şi produse din carne

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15100000 Produse de origine animală, carne şi produse din carne
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

TULCEA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta va achizitiona Produse de origine animală, carne şi produse din carne. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si ale celui mai mare contract subsecvent se regasesc in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 129 843.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 378.558,00 lei. Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a) din HG 395/2016 este in cuantum de 0,5% din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fructe si legume proaspete

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03200000 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Tulcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta va achizitiona Fructe si legume proaspete. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si ale celui mai mare contract subsecvent se regasesc in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 686 085.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 252.713,00 lei. Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a) din HG 395/2016 este in cuantum de 0,5% din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fructe si legume transformate

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15330000 Fructe şi legume transformate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Tulcea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta va achizitiona Fructe şi legume transformate. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si ale celui mai mare contract subsecvent se regasesc in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 365 099.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 126854,20 lei. Valoarea garantiei de participare in conf.cu prev.art. 35, alin 3,lit a) din HG 395/2016 este in cuantum de 0,5% din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1 - Ofertantii, asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se încadreze în prevederile art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Justificare cerinta:

Necesitatea certificarii îndeplinirii prevederilor art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modif. Si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea documentului DUAE operatorii economici vor depune si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59- 60 din Legea 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatiicontractante de catre operatori economici clasati pe locurile I, II si III - in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare ;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Reprezentantul A.C. este doamna Zibileanu Stefana.

Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Zibileanu Ștefana- Director D.A.P.S.; Costea Ionela-contabil șef;

Radu Gabriela- Șef Centru Creșe; Constantin Steluța - Șef Centrul de Îngrijire, Supraveghere și Educație Timpurie Sibell; Ungureanu Daniela- Șef Centru Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost Phoenix; Ladaru Daniela - Șef Centru Unitatea Mobilă de Recuperare Funcțională și Asistență Medicală Comunitară; Andrei Angela- Sef Serviciu Beneficii si Servicii Socio-Medicale Adulti; Iancu Eugenia- Sef Serviciu Beneficii si Servicii Socio-Medicale Copii; Venin Sorin – Claudiu - Sef Serviciu Administrativ și Relații cu Societatea Civilă; Fix Marius-Albert- Șef Serviciu Cantină Municipală; Sloată Violeta - Șef Centru Multifuncțional Sofia; Meregiu Anca – consilier juridic;

Babonea Octav Silviu – inspector de specialitate, compartiment achizitii;

Mihaila Marius Andrei – inspector de specialitate compartiment achizitii;

Vrajmașu Cristina – Gabriela – consilier juridic, compartiment achizitii;

Maxim Mariana – inspector de specialitate, compartiment achizitii.

Se va completa si prezenta DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Nota 1: Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art.59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare .

Nota 2: In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta isi rezerva isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarat castigatoare.

Nota 3: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura, precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.

Toate documantele se vor depune in S.E.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare .

La finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Documentele justificative trebuie sa fie valabile la data solicitarii acestora de catre autoritatea contractanta -conf.art.196 alin.2 din Legea nr. 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare .

Atentionari speciale:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Ofertanții/subcontractanții/terții susținători/asociații vor depune DUAE pentru fiecare lot în parte pentru care ofertează.

a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de autoritatea contractanta.

Operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar vor demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea autorizatiilor.

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri - in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Imposibilitatea demonstrării înregistrării ofertantului ca persoana juridică/fizice având in obiectul de activitate prestarea serviciilor care sunt cerute prin prezenta documentaţie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.

b) In cazul in care exista subcontractanti, ofertantul trebuie sa precizeze partea/partile din acordul cadru care este/sunt/ indeplinita/indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Se vor prezenta informatii si documente relevante în conformitate cu art. 174 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor si sa prezinte Acordul de subcontractare.

In cazul in care operatorul economic invoca sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor de mai sus, odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. - art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care exista asociati, liderul de asociere, trebuie sa precizeze partea/partile din acordul cadru care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora si sa prezinte Acordul de asociere.

Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE.

Se solicita ca toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7Cifra de afaceri medie anualaOfertanților li se impune/solicită să aibă un nivel al cifrei medii de afaceri totala pe ultimii 3 ani (2020, 2019, 2018) de minimum - 252.713,00 lei, fără TVA, pentru Lotul 1 - 126.854,20 lei fara TVA, pentru Lotul 2 - 169.590,80 lei fără TVA, pentru Lotul 3 - 378.558,00 lei, fara TVA, pentru Lotul 4 - 196.918,00 lei, fara TVA, pentru Lotul 5 - 67.112,00 lei, fara TVA, pentru Lotul 6 - 24.240,00 lei, fara TVA, pentru Lotul 7

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/terţi susţinători) participanţi la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informaţiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor : prezentarea situatiilor financiare (bilanturi) sau a extraselor din situatiile financiare, rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic sau orice alte documente echivalente care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Documentele justificative se vor prezenta actualizate la momentul prezentarii acestora. Pentru calculul echivalenţei euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care capacitatea economică şi financiară a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţii cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm al terţului susţinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligaţii pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată - înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate economică şi financiară.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateOperatorilor economici li se solicită prezentarea de fisa tehnica/specificatie de produs/fisa de produs/standard de firma in limba romana de la producator sau distribuitor autorizat unde se regasesc toate specificatiile solicitate ce va fi insotita de o fotografie a produsului.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7Proportia de subcontractareOperatorilor economici li se solicită precizarea părţii/părţilor din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizeaza în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puţin: - 252.713,00 lei, fără TVA, pentru Lotul 1 - 126.854,20 lei fara TVA, pentru Lotul 2 - 169.590,80 lei fără TVA, pentru Lotul 3 - 378.558,00 lei, fara TVA, pentru Lotul 4 - 196.918,00 lei, fara TVA, pentru Lotul 5 - 67.112,00 lei, fara TVA, pentru Lotul 6 - 24.240,00 lei, fara TVA, pentru Lotul 7

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuCertificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Ofertantul trebuie sa prezinte un certificat acordat de catre un organism de certificare acreditat, care dovedeste implementarea unui sistem de management al calitatii, în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, sau orice probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Acestea vor contine in mod obligatoriu minim specificatiile tehnice pentru produsele solicitate in caietul de sarcini. Obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat prin propunerea tehnica se vor pastra pe toata perioada de derulare a contractului, produsele ofertate vor fi de cea mai buna calitate. Pe parcursul derularii contractului, autoritatea contractantă poate solicita, oricand, operatorului economic certificate de autenticitate ale produselor care le livreaza. Avand in vedere ca produsele furnizate vor fi utilizate pentru prepararea hranei, in special a copiilor, autoritatea contractanta a solicitat prezentarea de fise tehnice in limba romana de la producator pentru produse, precum si fotografii ale acestora pentru asigurarea corelarii produselor ofertate cu produsele efectiv livrate.

Daca ofertantul apeleaza la subcontractanti si utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Acordul de subcontractare se depune odata cu DUAE. Completarea DUAE Subcontractantii precizeaza informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Acordul de subcontractare se depune odata cu DUAE. Nota: Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii cerintei se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, terţul susţinător şi subcontractant, după caz): - procesul-verbal de recepţie sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrării, recomandări, alte documente echivalente. Documentele justificative se vor prezenta actualizate la momentul prezentarii acestora. În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi sol...

Ofertantii vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European). Documentele se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: - certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (în termen de valabilitate la data prezentarii documentului). Nu se accepta ofertanti în curs de certificare. Sunt admisi ofertantii care prezinta documente din care sa reiasa ca auditul de certificare a fost finalizat urmând sa primeasca certificarea propriu-zisa. Cerinta va fi îndeplinita individual de subcontractant/fiecare membru al asocierii (daca este cazul) pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 18/02/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic.

Terţul susţinător va depune o declaraţie care să ateste că operatorul economic are obligaţia să furnizeze, la cerere şi fără întârziere, documentele privind susţinerea DUAE.

Acordul cadru se va încheia cu maxim 3 operatori economici, clasaţi în ordine crescătoare a ofertelor de preţ.

Pe timpul derulării acordului cadru, atribuirea unui contract subsecvent se face operatorului economic clasat pe primul loc.

Atunci când, din motive obiective sau operatorul economic plasat pe primul loc este în imposibilitatea de a încheia/derula un contract subsecvent, atribuirea contractului subsecvent se face operatorului economic plasat pe următorul loc în clasament.

Toate documentele depuse in SEAP, atat de catre autoritatea contractanta, cat si de catre operatorii economici (documentatii, solicitari / raspunsuri de / la clarificari, intrebari, etc.) vor fi incarcate sub forma de fisiere semnate electronic cu semnatura electronica extinsa (conform definitiei date in Legea 455 / 2001 privind semnatura electronica), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat conform legislatiei in vigoare.

Ofertantul are obligatia depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. 395 / 2016.

Operatorul va prezenta impreuna cu oferta si o imputernicire pentru semnatarul documentelor ofertei.

Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Atentie, nu se folosesc prescurtari!

Operatorii economici nerezidenti in Romania vor prezenta o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul imputernicit sa semneze oferta in care vor fi mentionate perioadele de valabilitate pentru documentele / certificatele emise de autoritatile competente.

Avand in vedere ca se încheie un acord cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I,II,III, dupa caz, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, modalitatea de departajare a oferte cu preturi egale se va face astfel: 1.1 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar op. economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.8 din LG 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: DIRECTIA DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA -Comp Dezvoltare Relatii Externe, Logistica, Acte Administrative si Achizitii
Adresă: Strada Isaccei nr. 36
Localitate: Tulcea
Cod poștal: 820167
Țară: România
E-mail: achizitii@daps.ro
Telefon: +40 240513641
Fax: +40 240536641
Adresă internet: www.daps.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2021