Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536141-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Ljubno ob Savinji: Oprema za razsvetljavo in električne svetilke

2021/S 206-536141

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SAVINJA, Zavod za razvoj podeželja in turizma
Nacionalna identifikacijska številka: 1903292000
Poštni naslov: Foršt 51
Kraj: Ljubno ob Savinji
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3333
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tamara Danijel
E-naslov: info@zavod-savinja.si
Telefon: +386 383831078
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.savinja.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA SOLČAVA
Nacionalna identifikacijska številka: 1365851000
Poštni naslov: Solčava 29
Kraj: Solčava
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3335
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@socava.si
Telefon: +386 38392750
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.solcava.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA LUČE
Nacionalna identifikacijska številka: 5883784000
Poštni naslov: Luče 106
Kraj: Luče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3334
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@luce.si
Telefon: +386 38393550
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.luce.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA GORNJI GRAD
Nacionalna identifikacijska številka: 5883776000
Poštni naslov: Kocbekova cesta 23
Kraj: Gornji Grad
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3342
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@gornji-grad.si
Telefon: +386 38391850
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gornji-grad.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA REČICA OB SAVINJI
Nacionalna identifikacijska številka: 2255987000
Poštni naslov: Rečica ob Savinji 55
Kraj: Rečica ob Savinji
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3332
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@obcina-recica.si
Telefon: +386 38391830
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.obcina-recica.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA NAZARJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5883822000
Poštni naslov: Savinjska cesta 4
Kraj: Nazarje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3331
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@nazarje.si
Telefon: +386 38391600
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.nazarje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA MOZIRJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5883849000
Poštni naslov: Šmihelska cesta 2
Kraj: Mozirje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3330
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@mozirje.si
Telefon: +386 38393302
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://mozirje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA ŠOŠTANJ
Nacionalna identifikacijska številka: 5884284000
Poštni naslov: Trg svobode 12
Kraj: Šoštanj
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3325
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@sostanj.si
Telefon: +386 38984300
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sostanj.si/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/420902/Razpisna_dokumentacija.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7651
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v občinah Solčava, Luče, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šoštanj

II.1.2)Glavna koda CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v občinah Solčava, Luče, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šoštanj

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1: Občina Solčava

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Solčava

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2: Občina Luče

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Luče

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 3: Občina Gornji Grad

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Gornji Grad

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 4: Občina Rečica ob Savinji

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Rečica ob Savinji

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 5: Občina Mozirje

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Mozirje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 6: Občina Nazarje

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Nazarje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 7: Občina Šoštanj

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45310000 Elektroinštalacijska dela
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Šoštanj

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 19/11/2021
Lokalni čas: 11:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 17/02/2022
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 19/11/2021
Lokalni čas: 13:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2021 09:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: SAVINJA, Zavod za razvoj podeželja in turizma
Poštni naslov: Foršt 51
Kraj: Ljubno ob Savinji
Poštna številka: 3333
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/10/2021