Supplies - 536141-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Ljubno ob Savinji: Oprema za razsvetljavo in električne svetilke

2021/S 206-536141

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SAVINJA, Zavod za razvoj podeželja in turizma
Nacionalna identifikacijska številka: 1903292000
Poštni naslov: Foršt 51
Kraj: Ljubno ob Savinji
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3333
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tamara Danijel
E-naslov: info@zavod-savinja.si
Telefon: +386 383831078
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.savinja.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA SOLČAVA
Nacionalna identifikacijska številka: 1365851000
Poštni naslov: Solčava 29
Kraj: Solčava
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3335
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@socava.si
Telefon: +386 38392750
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.solcava.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA LUČE
Nacionalna identifikacijska številka: 5883784000
Poštni naslov: Luče 106
Kraj: Luče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3334
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@luce.si
Telefon: +386 38393550
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.luce.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA GORNJI GRAD
Nacionalna identifikacijska številka: 5883776000
Poštni naslov: Kocbekova cesta 23
Kraj: Gornji Grad
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3342
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@gornji-grad.si
Telefon: +386 38391850
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gornji-grad.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA REČICA OB SAVINJI
Nacionalna identifikacijska številka: 2255987000
Poštni naslov: Rečica ob Savinji 55
Kraj: Rečica ob Savinji
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3332
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@obcina-recica.si
Telefon: +386 38391830
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.obcina-recica.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA NAZARJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5883822000
Poštni naslov: Savinjska cesta 4
Kraj: Nazarje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3331
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@nazarje.si
Telefon: +386 38391600
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.nazarje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA MOZIRJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5883849000
Poštni naslov: Šmihelska cesta 2
Kraj: Mozirje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3330
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@mozirje.si
Telefon: +386 38393302
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://mozirje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA ŠOŠTANJ
Nacionalna identifikacijska številka: 5884284000
Poštni naslov: Trg svobode 12
Kraj: Šoštanj
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3325
Država: Slovenija
E-naslov: obcina@sostanj.si
Telefon: +386 38984300
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sostanj.si/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/420902/Razpisna_dokumentacija.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7651
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v občinah Solčava, Luče, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šoštanj

II.1.2)Glavna koda CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v občinah Solčava, Luče, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šoštanj

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1: Občina Solčava

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Solčava

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2: Občina Luče

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Luče

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 3: Občina Gornji Grad

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Gornji Grad

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 4: Občina Rečica ob Savinji

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Rečica ob Savinji

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 5: Občina Mozirje

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Mozirje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 6: Občina Nazarje

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Nazarje

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 7: Občina Šoštanj

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45310000 Elektroinštalacijska dela
31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zamenjava stare javne razsvetljave v urbanih središčnih naseljih v Občini Šoštanj

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01/12/2021
Konec: 30/05/2022
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se izvaja v okviru operacije Mi smo SVETloba.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 19/11/2021
Lokalni čas: 11:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 17/02/2022
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 19/11/2021
Lokalni čas: 13:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2021 09:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: SAVINJA, Zavod za razvoj podeželja in turizma
Poštni naslov: Foršt 51
Kraj: Ljubno ob Savinji
Poštna številka: 3333
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/10/2021