Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536211-2021

22/10/2021    S206

Poland-Katowice: Scanners for computer use

2021/S 206-536211

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
National registration number: BA.I.272.38.2021
Postal address: ul. Jagiellońska 25
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-032
Country: Poland
Contact person: Iwona Gadomska-Dysy
E-mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Telephone: +48 322077507
Fax: +48 322077395
Internet address(es):
Main address: http://www.katowice.uw.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

II.1.2)Main CPV code
30216110 Scanners for computer use
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 40 780.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: termin realizacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Uzasadnienie: Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zachowania ciągłości funkcjonowania/pracy Oddziału Kancelarii, a co za tym idzie sprawnego i przede wszystkim terminowego realizowania spraw prowadzonych w Urzędzie. Na chwilę obecną ilość korespondencji wpływającej nieustannie wzrasta, a sprzęt dotychczas używany ulega wyeksploatowaniu. Dużym obciążeniem stała się również wymuszona praca w trybie zdalnym przez pracowników merytorycznych Urzędu, co wymusiło na pracownikach Kancelarii skanowanie w całości praktycznie wszystkich dokumentów. Dodatkowo jakość papieru, na którym doręczana jest korespondencja stale spada co wpływa na szybkość zużycia posiadanych urządzeń i coraz częstszą potrzebę ich serwisowania (a to związane jest z czasowym wyłączeniem skanerów z bieżącej pracy). Zakupione urządzenia przeznaczone będą do wsparcia stanowisk pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie gdzie nie ma możliwości bezpośr

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 171-444305
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Aglar” Robert Wienzek
National registration number: 9541374461
Postal address: ul. Lompy 2
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-040
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 650.41 EUR
Total value of the contract/lot: 50 159.40 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http:///www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http:///www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021