Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536223-2021

22/10/2021    S206

Suomi-Rovaniemi: Koulutussimulaattorit

2021/S 206-536223

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0973110-9
Postiosoite: Korvanranta 50
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 96300
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.redu.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kunta tai kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

MESOT-investointihanke, metsäkonesimulaattorihankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
34152000 Koulutussimulaattorit
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on yhteensä yhdeksän (9) metsäkonesimulaattorin hankinta. Hankittavista simulaattoreista viisi (5) kappaletta on käyttösimulaattoreita, kolme (3) mittalaitteella varustettuja käyttösimulaattoreita ja yksi (1) hankittavista simulaattoreista on kannettava simulaattori.

Hankinta on jaettu osa-alueisiin hankittavien simulaattorityyppien mukaisesti: Osa-alue 1 Käyttösimulaattorit, osa-alue 2 Mittalaitteella varustetut käyttösimulaattorit ja osa-alue 3 Kannettava simulaattori. Kuhunkin osa-alueeseen valitaan yksi toimittaja. Tarjousten vertailu suoritetaan osa-aluekohtaisesti tarjouspyynnön kohdissa "Hankinnan kohteen kriteerit" ja "Päätöksenteon perusteet" esitetyllä tavalla. Osa-alueista tehdään omat ja itsenäiset hankintapäätökset. Osa-alueilla tarkoitetaan tässä hankintalain ja hankintailmoituksen mukaisia ”osia” (lots).

Hankinnan kohde on kuvattu kokonaisuudessaan tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus"

Hankintayksikön arvio hankinnan kokonaisarvolle on noin 359 000 € (alv 0%).

Hankinnan osa-alueen 1 Käyttösimulaattorit ennakoitu kokonaisarvo on 187 500 € (alv 0%).

Hankinnan osa-alueen 2 Mittalaitteella varustetut käyttösimulaattorit ennakoitu kokonaisarvo on 150 000 € (alv 0%).

Hankinnan osa-alueen 3 Kannettava simulaattori ennakoitu kokonaisarvo on 19 000 € (alv 0%).

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 365 500.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

KÄYTTÖSIMULAATTORIT

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
34152000 Koulutussimulaattorit
16000000 Maatalouskoneet
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan osa-alueen 1 Käyttösimulaattorit kohteena on viiden (5) käyttösimulaattorin hankinta. Hankittavat simulaattorit on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön osassa "Hankinnan kohteen kriteerit" ja tarjouspyynnön liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus" ja muutoin tarjouspyyntöasiakirjoissa

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 3
Hinta - Painotus: 97
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksiköllä on sopimuskaudella mahdollisuus hankkia integraatio- ja lisätyötä. Integratiotöiden ja muiden mahdollisesti hankittavien lisätöiden arvon on arvioitu olevan vähäinen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

MESOT- Metsäkonesimulaatio -oppimis- ja tutkimusympäristönkehittäminen – investointiosio (A76228)

II.2.14)Lisätiedot

Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan 8.6.2021 mennessä. Sopimuksen voimaantuloa ja sopimuskautta koskevat ehdot on esitetty tarkemmin sopimuksessa (liite 3).

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

KÄYTTÖSIMULAATTORIT MITTALAITTEELLA

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
34152000 Koulutussimulaattorit
16000000 Maatalouskoneet
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan osa-alueen 2 Mittalaitteella varustetut käyttösimulaattorit kohteena on kolmen (3) mittalaitteella varustetun käyttösimulaattorin hankinta. Hankittavat simulaattorit on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön osassa "Hankinnan kohteen kriteerit" ja tarjouspyynnön liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus" ja muutoin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 3
Hinta - Painotus: 97
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksiköllä on sopimuskaudella mahdollisuus hankkia integraatio- ja lisätyötä. Integratiotöiden ja muiden mahdollisesti hankittavien lisätöiden arvon on arvioitu olevan vähäinen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

MESOT- Metsäkonesimulaatio -oppimis- ja tutkimusympäristönkehittäminen -investointiosio(A76228)

II.2.14)Lisätiedot

Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan 8.6.2021 mennessä. Sopimuksen voimaantuloa ja sopimuskautta koskevat ehdot on esitetty tarkemmin sopimuksessa (liite 3).

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

KANNETTAVA SIMULAATTORI

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
34152000 Koulutussimulaattorit
16000000 Maatalouskoneet
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan osa-alueen 3 Kannettava simulaattori kohteena on yhden (1) kannettavan simulaattorin hankinta. Hankittava simulaattori on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön osassa "Hankinnan kohteen kriteerit" ja tarjouspyynnön liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus" ja muutoin tarjouspyyntöasiakirjoissa

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 3
Hinta - Painotus: 97
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksiköllä on sopimuskaudella mahdollisuus hankkia integraatio- ja lisätyötä. Integratiotöiden ja muiden mahdollisesti hankittavien lisätöiden arvon on arvioitu olevan vähäinen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

MESOT- Metsäkonesimulaatio -oppimis- ja tutkimusympäristönkehittäminen – investointiosio (A76228)

II.2.14)Lisätiedot

Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan 8.6.2021 mennessä. Sopimuksen voimaantuloa ja sopimuskautta koskevat ehdot on esitetty tarkemmin sopimuksessa (liite 3).

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 079-200006
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: VPL/A21/2021
Osa nro: 1
Nimi:

KÄYTTÖSIMULAATTORIT

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
05/07/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Ponsse Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0934209-0
Postiosoite: Ponssentie 22
Postitoimipaikka: Vieremä
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 187 500.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 187 500.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: VPL/A20/2021
Osa nro: 2
Nimi:

KÄYTTÖSIMULAATTORIT MITTALAITTEELLA

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
05/07/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Ponsse Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0934209-0
Postitoimipaikka: Vieremä
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 150 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 150 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: VPL/A23/2021
Osa nro: 3
Nimi:

KANNETTAVA SIMULAATTORI

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
05/07/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Ponsse Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0934209-0
Postitoimipaikka: Vieremä
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 19 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 19 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/10/2021