Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 536313-2023

Submission deadline has been amended by:  602192-2023
06/09/2023    S171

Magyarország-Budapest: Konyhai bútor és felszerelés

2023/S 171-536313

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Szent Ferenc Kórház
Nemzeti azonosító szám: 18079777241
Postai cím: Széher Út 73
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vass-Kovács Éva
E-mail: titkarsag@szentferenckorhaz.hu
Telefon: +36 13928246
Fax: +36 13927783
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szentferenckorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szentferenckorhaz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001399002023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001399002023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Konyhatechnológia szállítása és beépítése 3.

Hivatkozási szám: EKR001399002023
II.1.2)Fő CPV-kód
39141000 Konyhai bútor és felszerelés
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Konyhatechnológia szállítása es beépítése, üzemi konyha kialakítása vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés keretében.

Ennek részeként a szállító feladata 350 adagos főző- és a hozzá tartozó tálalókonyha kialakítása összesen 473 db konyhatechnológiai eszköz szállításával és beépítésével (beállítás, üzembehelyezés), továbbá a rendeltetésszerű használatba vételhez szükséges gépészeti kialakítással. A konyha, konyhatechnológiai eszközök és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó építészeti kialakítási feladatok részletes műszaki leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a konyhatechnológiai eszközök esetén a konyha tervezett helyszíneként szolgáló épületrész méretbeli adottságai miatt fennálló korlátozott hely miatt a műszaki leírásban az eszközök pontos mérete van megadva. Ettől az Ajánlattevő eltérhet, szükség esetén a konyha tervezett kialakítását (alaprajzát) és nem kötelezően előirt méreteit megváltoztathatja, azonban ebben az esetben a módosítás építészeti kialakítását, az ezzel kapcsolatos konyhatechnológiai tervezést vállalnia kell, és ennek költségeivel az ajánlatában számolnia kell. A konyha kapacitása az átalakítással nem csökkenhet.

Ajánlatkérő beszerzési igényét vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés képezi, amelynek meghatározó tárgya az árubeszerzés.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39220000 Konyhai felszerelés, háztartási cikkek és élelmezési kellékek
39141000 Konyhai bútor és felszerelés
39221180 Konyhai eszközök
45212500 Konyha vagy étterem átalakítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1021_Budapest_Széher _út_73._11062 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Konyhatechnológia szállítása es beépítése, üzemi konyha kialakítása vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés keretében.

Ennek részeként a szállító feladata 350 adagos főző- és a hozzá tartozó tálalókonyha kialakítása összesen 473 db konyhatechnológiai eszköz szállításával és beépítésével (beállítás, üzembehelyezés), továbbá a rendeltetésszerű használatba vételhez szükséges gépészeti kialakítással. A konyha, konyhatechnológiai eszközök és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó építészeti kialakítási feladatok részletes műszaki leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a konyhatechnológiai eszközök esetén a konyha tervezett helyszíneként szolgáló épületrész méretbeli adottságai miatt fennálló korlátozott hely miatt a műszaki leírásban az eszközök pontos mérete van megadva. Ettől az Ajánlattevő eltérhet, szükség esetén a konyha tervezett kialakítását (alaprajzát) és nem kötelezően előirt méreteit megváltoztathatja, azonban ebben az esetben a módosítás építészeti kialakítását, az ezzel kapcsolatos konyhatechnológiai tervezést vállalnia kell, és ennek költségeivel az ajánlatában számolnia kell. A konyha kapacitása az átalakítással nem csökkenhet.

Ajánlatkérő beszerzési igényét vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés képezi, amelynek meghatározó tárgya az árubeszerzés.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az Ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A konyhatechnológiai eszközökre a kötelezően előírt jótálláson (alapjótállás) felüli többlet jótállás vállalása (hónap, min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36 / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) részszempont teljes megnevezése: A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember alkalmassági feltétételként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata.

2. Az Ajánlatkérő az M2) feltétel esetén az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtakat és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak. Az Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti, vagy a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyező, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.

Igazolás: a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kr. II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával, a Kr. 3-4. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel eseten a közös ajánlattevők külön-külön EEKD formanyomtatványt nyújtanak be, de a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattételre a Kbt. 35. § (2) bekezdése, valamint a Kr. 3. § (5) bekezdése az irányadó.

Ha az ajánlattevő az előirt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kiván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyekre vonatkozóan kitöltött EEKD formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

Az EEKD-ben az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

A kizáró okok hatálya alá nem tartozás előzetes igazolására Ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány III. részében szereplő részletes információk megadását, olyan módon, hogy abból egyértelműen es ellenőrizhető módon, kétséget kizáróan megállapítható legyen az egyes kizáró okok hatálya alá tartozás ténye. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint tartalmazza a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és szükség eseten a hozzájáruló nyilatkozatot.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kr. 8-14. §-a es 16. §-a szerint további igazolások benyújtására köteles.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában resztvevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az ajánlattevő az ajánlatban csak EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, további igazolások benyújtására nem köteles.

A Kr. 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ha a Kr. szerinti minősitett ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, az Ajánlatkérő a minősitett ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzéken való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre már az EEKD-ban, amennyiben annak megadása ott nem lehetséges, az ajánlatba csatolt külön nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás eseten, hogy mi az elérési út.

Az igazolási módok részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetnek megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. részének az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap formájában történő kitöltésével kell igazolni a P1) pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelést.

P1) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága igazolható a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (konyhatechnológiai eszközök szállítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja ajánlattevő EEKD formájában tett nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont, (5) bekezdés).

Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt esetben az ajánlatban csatolni kell a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő által az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő képviseletében eljárhat.

A Kbt. 65. § (8) szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Utólagos igazolás: Az ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, az Ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették.

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ha az Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, további igazolások benyújtására nem köteles.

A Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése, továbbá 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó.

Az igazolási módok részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (konyhatechnológiai eszközök szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 100 000 000 Ft-ot.

Ajánlatkérő konyhatechnológiai eszköz alatt a nagykonyhai és/vagy ipari konyhai gépeket, berendezéseket, konyhai/vendéglátóipari bútorokat érti. Ajánlatkérő a konyhai/vendéglátóipari fogyóeszközöket nem tekinti konyhatechnológiai eszköznek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek - amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a P1) alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetnek megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. részének az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap formájában történő kitöltésével kell igazolni a megadott alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

M1) Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szállításainak ismertetésével.

A Kr. 22. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságát a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- teljesítés ideje (év, hó, nap, -tól, -ig),

- a szerződést kötő másik fél megnevezése,

- a szállítás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen),

- a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, elérhetősége (telefonszáma vagy e-mail-címe),

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolni kell az iskolai végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumot, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban, már az ajánlatban teljeskörűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) be kell nyújtani a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot és a rendelkezésre állási nyilatkozatot, illetőleg az érvényes jogosultság ellenőrzésére meg kell adni a szakember névjegyzéki jelölését (MV-ÉG vagy MV-ÉG-R) és nyilvántartási számát.

A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek. A szakmai gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó megjelöléssel kell megadni!

Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat.

M3) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot, valamint be kell nyújtani a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot és a rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Előzetes igazolás: A Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint az ajánlatban foglalt megajánlás és az alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzése érdekében az ajánlattevőnek már az ajánlatában be kell nyújtania az M2) alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolásokat. Egyebekben az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.

Ajánlatkérő egyebekben előzetes igazolásként elfogadja ajánlattevő EEKD IV. részének α pontjában tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont, (5) bekezdés).

Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Utólagos igazolás: Az ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, az Ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették.

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ha az Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, további igazolások benyújtására nem köteles.

A Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése, továbbá 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan referenciával, amely legalább

a) legalább 350 db Konyhatechnológiai eszköz szállításara és/vagy beépítésére és

b) legalább 150 adag/nap kapacitású konyha kivitelezésére (építészeti kialakítására és/vagy felújítására és/vagy átépítésére) irányult.

Az M1) a) pont szerinti alkalmassági feltételnek való megfelelés több referenciával is igazolható.

Ajánlatkérő konyhatechnológiai eszköz alatt az üzemi konyhai és/vagy nagykonyhai és/vagy ipari konyhai gépeket, berendezéseket, konyhai/vendéglátóipari bútorokat érti. Ajánlatkérő a konyhai/vendéglátóipari fogyóeszközöket nem tekinti konyhatechnológiai eszköznek!

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettségű olyan szakemberrel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-ÉG vagy MV-ÉG-R kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek (vagy az azzal egyenértékű végzettségek) valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.

Az Ajánlatkérő az M2) pont szerinti feltétel esetén az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtakat és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak. Az Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti, vagy a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyező, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettségű olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 150 adag/nap kapacitású konyha konyhaüzemi technológiájának tervezésére vonatkozó szakmai tapasztalattal.

Az M2)-M3) szerinti feltétel ugyanazzal a szakemberrel is igazolható, ha az adott szakember több alkalmassági feltételeknek is megfelel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az M1)-M3) alkalmassági minimumkövetelményeket szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az ellenértéket az Egészséges Budapestért Program keretében elnyert támogatásból finanszírozza. A szerződés utófinanszírozású.

Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).

A teljesítés során egy részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség a következő ütemezés szerint:

Részszámla: a teljes szerződés teljesítésének 80%-os készültségi fokának elérését követően a teljesítés mértékének megfelelően, de legfeljebb az ellenszolgáltatás 80%-ának megfelelő mértékben.

Végszámla: valamennyi konyhatechnológiai eszköz leszállítását, beépítését és a rendeltetésszerű használathoz szükséges gépészeti kialakítását követően a végszámla, a teljes ellenszolgáltatás részszámla összegével csökkentett mértékben.

Előleg: az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ár (nettó ajánlati ár) 50 %-a. Elszámolás a rész- és végszámlából.

Előleg-visszafizetési biztosíték: A biztosíték az Eladó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott formában nyújtható. Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (6) bekezdésének b) pontja esetén elfogadja az előleg összegének megfelelő mértékű, a Vállalkozó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak készfizető kezességvállalását is.

Késedelmi kötbér: a nettó ajánlati ár 0,1 %-a/naptári nap, legfeljebb 30 naptári napig.

Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 10 %-a.

(Alap)jótállás valamennyi leszállításra kerülő konyhatechnikai eszközre: az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint, többletjótállás az Eladó ajánlata szerint.

Jótállás az építési szereplési munkákra: A 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott épületszerkezetekre a jogszabályban foglaltak szerint.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő részteljesítést nem fogad el.

Az eljárásban a Kbt. 27/A. §-a és a felhívás VI.2) pontja is irányadó.

A számlázásra a leigazolt teljesítést követően kerülhet sor. Végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárása után van lehetőség.

Az építési költségeket külön kell számlázni, mivel azokra a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése alkalmazásának feltételei fennállnak, ezért fordított adózás alá esnek.

A számlák fizetési határideje a teljesítéstől számított 30 nap.

A késedelmi kamatra a vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés az irányadó. A kötbérre a Ptk. 187. § (1) és (2) bekezdése is irányadó.

A nettó ajánlati áron felül az Ajánlatkérővel szemben csak az általános forgalmi adó (áfa) érvényesíthető. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok alapján kerülhet sor.

Az Ajánlatkérő belföldi adóalany.

Az Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződésnek nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet általi teljesítését.

Az eljárásban a Kbt. 135. § (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése is irányadó.

További részletek, szerződési feltételek és irányadó jogszabályok az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/10/2023
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/10/2023
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.

A benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A konyha kialakítása es a konyhatechnikai eszközök beépítése az üzemelő kórházépület adottságaira is figyelemmel, csak a beépítésre kerülő konyhatechnológiai eszközök műszaki paramétereinek pontos ismeretében, egységes szemléletű, összehangolt tervezést és megvalósítást (szállítást es beépítést) igényel, a szolgáltatás oszthatatlan, a teljesítés csak egységes feladatként valósítható meg, ezért részteljesítésre nincs lehetőség. Részekre bontás eseten a konyhatechnológia és a konyhatechnológia működtetéséhez szükséges gépészeti feltételek összhangja nem biztosítható, amely a konyha rendeltetésszerű használatba vételét és működését veszélyezteti, így szakmai és gazdaságossági szempontok miatt sem ésszerű, illetve indokolt.

2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. és a 39. § (3) bek. megfelelően a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bek. vagy a 37. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.

Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás P1) és M1)-M3) alkalmassági feltételek vonatkozásában.

3. Az ajánlatban meg kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél - alvállalkozó igénybe vétele esetén - köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni

a) az alvállalkozó megnevezését, adószámát, elérhetőségét, a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót az ajánlattevő igénybe kívánja venni, az alvállalkozói teljesítés várható (tervezett) százalékos arányát és értékét az ajánlattevői teljesítésen belül, valamint az ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben meghatározott értékét az alvállalkozó nyertes ajánlattevő általi bejelentését követő 30 napon belül, továbbá

b) az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát az ajánlattevői teljesítésen belül, az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét az ellenszolgáltatás teljesítésétől számított öt munkanapon belül.

4. Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevők számára projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi lehetővé.

5. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére NEM kerül sor.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő a műszaki megfelelőség igazolása érdekében az ajánlatban köteles megjelölni valamennyi megajánlott termék, eszköz gyártóját, típusát (konkrét típusmegjelölés szükséges), származási országát, gyártási évét (évszámmal megadva) és az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új.

8. Az M2) alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata részszempontra tett megajánlás igazolására csatolni kell a szakember végzettségét igazoló dokumentumot vagy a szakember kamarai nyilvántartási számát, továbbá már az ajánlatban teljeskörűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) be kell nyújtani a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot és a rendelkezésre állási nyilatkozatot. A részszempontra tett megajánlás és a szakember megnevezésének elmulasztása hiánypótlási tilalomba ütközik!

9. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.

10. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Az ár részszempont esetén: fordított arányosítás. Az M2) pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata és a jótállás részszempontok esetén: arányosítás/aránypár (legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szinthez viszonyítva).

11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bek. megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata.

12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendelet (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik az ajánlattevő, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó bármely alvállalkozó, szállító. kapacitást biztosító szervezet a tilalom hatálya alá és a teljesítés során nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Amennyiben megállapítható, hogy a tilalom személyi hatálya fennáll, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

13. Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat - kivéve azon nyilatkozatokat, amelyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak - pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az árazott költségvetést excel formátumban kell benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1)-(5) bek., valamint a 47. § (2a) bek. a közbeszerzési eljárásban irányadó.

14. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés ellenértékét az Egészséges Budapestért Program keretében elnyert támogatásból kívánja finanszírozni. Ezért az Egészséges Budapestért Program keretében támogatásra irányuló igényt (projektjavaslatot, támogatási szerződés módosítást, változásbejelentést) nyújt be a tárgyi beszerzés támogatásból történő finanszírozására. Az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Egyebekben a megkötendő szerződés kizárólag akkor lép hatályba, ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés ellenértéke támogatásból rendelkezésre áll.

15. A IV.2.6) pontban az 1 hónap ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 nap.

16. További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban!

17. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (lajstromszám: 00252) és dr. Kardkovács Kolos (01430).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/09/2023